Eyesenckova typologie temperamentu ZSV

Report
Eyesenckova typologie
temperamentu
Adam Křenovský, Jan Křemenák, Filip
Slavíček a Kryštof Krejčí
Hans Jürgen Eysenck
• 1916 (Berlín) – 1997 (Londýn)
• židovského původu – přestěhování do Anglie
• výzkum inteligence a osobnosti
1.
O Eyesenckově typologii...
• stabilita x labilita (neurotičnost)
• extroverze x introverze
• porovnává
3.
2.
Extroverti
• cholerik (labilní)
• sangvinik (stabilní)
4.
5.
Introverti
• flegmatik (stabilní)
• melancholik (labilní)
6.
Zdroje
• KOHOUTEK, Rudolf. Temperament a jeho diagnostika i
výchova. [int. 2014-10-29]. Dostupné z:
http://rudolfkohoutek.blog.cz/0812/osobnost-a-temperament
• Hans Eysenck. [int. 2014-10-29]. Dostupné z:
http://en.wikipedia.org/wiki/Hans_Eysenck
• ob. č. 1
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/Hans.
Eysenck.jpg
• ob. č. 2 http://studentleadercollective.org/wpcontent/uploads/2013/12/extrovert-and-introvert-boss.jpg
• ob. č. 3 http://www.studium-psychologie.cz/psychologieosobnosti/images/3-eysenckuv-model-temperamentu.gif
• ob. č. 4
http://e08595.medialib.glogster.com/media/8d/8dd56751494
90c2716e74df5681aa9625479849bfdd2172bbd5f8c71eda6d9
f1/extrovert-jpg.jpg
• ob. č. 5, ob. č. 6 http://pfyziollfup.upol.cz/castwiki/wpcontent/uploads/2012/01/dimenzionalni-klasifikacetemperamentu2.jpg

similar documents