Veteriner İşleri Müdürlüğü 2010 Sunumu

Report
KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2010 YILI FAALİYETLERİ
Kartal Belediyesi - 2010
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE YETKİ ALANLARI
Veteriner İşleri Müdürlüğü Belediye Meclisi’nin 09.06.2010 tarih ve
2010/92 sayılı kararı ile 15.07.2010 tarihinde kurulmuştur.
Bulaşıcı hayvan hastalıkları yönünden ilgili kanunlar çerçevesinde gerekli
tedbirleri alıp, koruyucu aşılamalar yapmak.
Zoonozlarla (hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar) savaşmak,
gerekli koruyucu ve kurtarıcı önlemleri almak, aldırmak.
Salgınların görülmesi durumunda ilgili mercileri haberdar etmek, gerekli
tedbirlerin alınmasına yardımcı olmak.
Müdürlüğümüz kliniğine getirilen hayvanlara ayakta muayene ve tedavi
hizmeti vermek ve sahipli hayvanlara mikroçip takılarak kayıt altına almak.
Bulaşıcı veya salgın hayvan hastalıklarının kontrol altına alınması
amacıyla ilçemizden yapılacak canlı hayvan ya da hayvan maddelerinin
yurtiçi nakli için menşe şahadetnamesi düzenlemek.
Kartal Belediyesi - 2010
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
1)BULAŞICI HASTALIKLARLA MÜCADELE
VE
HAYVAN
SAĞLIĞINI
KORUMA
ÇALIŞMALARI
2010 yılında 500 adet kuduz aşısı yapıldı,145 adet
muayene ve tedavi hizmeti verildi ve 500 adet mikroçip
takıldı.
2)HALK VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÇALIŞMALARI
Sivrisinek, karasinek, pire, kene, hamamböceği
(yumurta-ergin evre) ve fare gibi zararlılara karşı ilaçlı
mücadele yapıldı. Bu konuda gelen 135 şikayete yanıt
verildi. Halktan gelen özel ilaçlama talepleri ücret karşılığı
yerine getirilmekte olup, kamu kurumlarına da hizmet
verilmektedir . Bu yıl 339 talep geldi.
Kurbanlık hayvan satış ve kesim yerleri dezenfekte
edildi. Sağlıklı kurban temini ve kesimi için 315 adet
denetim yapıldı.
Kartal Belediyesi - 2010
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
3)BAŞIBOŞ
SOKAK
HAYVANLARININ
REHABİLİTASYONU ÇALIŞMALARI
Tuzla Aydınlı köyünde bulunan ve İstanbul Büyük
Şehir Belediyesi’ne ait olan geçici hayvan bakım evi
Maltepe, Kartal, Pendik ve Tuzla ilçeleri tarafından
ortaklaşa kullanılmaktadır. Sahipsiz
hayvanların
kısırlaştırma, aşılama ve tedavileri burada yapılmaktadır.
Yaralı hayvanın tedavisi yapılmaktadır.
Gönüllü Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği
içerisinde, sokaklardan toplanarak geçici bakımevine
getirilen sahipsiz hayvanlara, başta kuduz olmak üzere
diğer bulaşıcı ve salgın hastalıklara karşı aşılama,
paraziter hastalıklara karşı ilaçlama ve tedavi hizmetleri
verildi. 394 adet hayvan kısırlaştırılarak mikroçip takıldı.
50 hayvan sahiplendirildi.
Kısırlaştırma operasyonu yapılmaktadır.
Kartal Belediyesi - 2010
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
4)EĞİTİM VE PROJE GELİŞTİRME
ÇALIŞMALARI
Kasaplar için eğitim verildi.
Halkı bilgilendirmeye yönelik çalışmalar
yapılmakta, eğitim toplantılarına iştirak edilmekte
ve Sivil Toplum kuruluşları ile proje çalışmaları ve
ortak faaliyetler yürütülmektedir.
Kasaplara verilen eğitim
Mayıs 2009 tarihinden itibaren İstanbul
Anadolu Yakası İlçe Belediyelerinin Veteriner
İşleri Müdürlükleri ile düzenli toplantılar yapıldı.
Anadolu Yakası veteriner müdürlükleri toplantısı
Kartal Belediyesi - 2010
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
5)KARTAL
PLATFORMU
SOKAK
HAYVANLARI
Kartal Belediyesi, “5199 sayılı Hayvanları Koruma
Kanununun” yerel yönetimlere yüklediği sorumluluklar
çerçevesinde, sorunları toplumla paylaşarak çözüm
bulma konusunda, Belediye çalışanları, gönüllüler ve
Hayvan Hakları Federasyonu (Haytap) ile birlikte "Kartal
Sokak Hayvanları Platformu" adı altında 03.02.2010
tarihinden itibaren çalışmalara başladı.
Kartal Sokak Hayvanları Platformu
6) SOKAK HAYVANLARI REHABİLİTASYON VE BAKIM MERKEZİ
PROJESİ
Proje çalışması kapsamında sokak hayvanlarının rehabilite edileceği, sokakta
hayatını idame ettiremeyecek sakat, yaşlı ve yavru hayvanların barınacağı, hasta ve
yaralı olan hayvanların tedavilerinin yapılacağı bir bakım ve rehabilitasyon merkezi
kurulması yönünde Strateji Geliştirme Müdürlüğü ve Emlak İstimlak Müdürlüğü ile
proje çalışmaları yürütülmektedir.
Kartal Belediyesi - 2010
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
7)HAYVANLARI SEVMEYE
YAŞAMAYA ÇAĞRI PROJESİ
BİRLİKTE
Gönüllüleri bir araya getirmek ve gönüllü platformu
oluşturmak için; 05.05.2010 tarihinde sanatçıların
katılımıyla basın açıklaması yapıldı.
09.05.2010
tarihinde "sevmeye birlikte yaşamaya çağrı" adı
altında etkinlik düzenlendi.
Sevelim ve birlikte yaşayalım
konulu etkinlik
Etkinlik sonunda Kartal Belediyesi ile Hayvan
Hakları Federasyonu arasında sokak hayvanları
sorununa birlikte çözüm projeleri üretmek
için
protokol imzalandı.
Protokol Töreni
Kartal Belediyesi - 2010
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
8)HAYVANLAR
İÇİN
ODAKLARI PROJESİ
BESLEME
Gönüllü kuruluşlar ile işbirliği içerisinde
Kartalda bulunan sahipsiz sokak hayvanları için
besleme odakları kurmak , hayvanların
beslenmesine yardımcı olmak, hayvanların bakım
ve beslenmesi konusunda eğitim ve afiş
çalışmaları yapılarak halkımızın bilinçlenmesini
sağlamaktadır.
Geçici bakımevlerinde on gün süre ile
sahiplendirilmeye çalışılan sokak hayvanlarına
aşı ve kısırlaştırmalar v.b. Kontroller yapılarak
kayıt altına alınmaktadır. Bu hayvanların
müdahale görmüş olduklarını gösteren çip takılır
ve hayvanlar veteriner hekimin onayıyla
alındıkları ortama geri bırakılır.
Kartal Belediyesi - 2010
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
9)DİĞER FAALİYETLER
Bursa Osmangazi Belediyesi’nde
düzenlenen
uluslararası
katılımlı
"barınak hekimliği konulu seminere
iştirak edildi.
Sokak
hayvanları
sorunu
ve
vektörlerle mücadele konularında insan
ve çevre sağlığı açısından bilgilendirme
çalışmaları yapıldı.
Doğru
ilaçlama
konusunda
kamuoyunu bilgilendirmek için İstanbul
Veteriner Hekimler Odasıyla birlikte
basın açıklaması yapıldı.
Kartal Belediyesi - 2010
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2009-2010 FAALİYETLERİN KARŞILAŞTIRMASI
FAALİYETLER
2009
2010
76
379
20 mahalle x 2=40
2010 yılı sivrisinek ilaçlaması Büyük
Şehir Belediyesi tarafından
yürütülmüştür.
Sahipsiz hayvanların sahiplendirilmesi
37
50
Hayvanlara kuduz aşısı yapılması
447
500
Sahipsiz hayvanların toplanması, kısırlaştırılması ve
mikroçip takılması
262
394
Kurban bayramında kesim süresince çalışılarak halkın
sağlıklı kurban temini ve kesimini sağlanması için
denetimler yapılması
300
315
Kurban satış yerlerinin dezenfeksiyonunun yapılması
1
1
Klinik Hizmetleri ( Muayene ve Tedavi )
152
181
Hayvan ve Hayvansal Ürün sevkiyatı
(Menşe Şahadetnamesi)
51
36
Özel ilaçlama taleplerinin karşılanması
Ergin sivrisineklere karşı mahallelerin ilaçlanması
Kartal Belediyesi - 2010

similar documents