irtech ii_turoczi

Report
Irányítástechnika II.
BEVEZETŐ
D r . Tu r ó c z i A n t a l
Irányítás fogalma

Az irányítás egy adott folyamatba való
beavatkozás valamilyen cél elérése
érdekében


Vezérlés



Fizikai, Kémiai, Biológiai, Gazdasági
folyamatok, stb..
Nyílt hatáslánc, nincs visszacsatolás
Nincs visszajelzés a vezérlés hatásáról
Szabályozás



Zárt hatáslánc, visszacsatolt rendszer
Mérjük a folyamat jellemzőit – van
visszajelzés
Ha szükséges a mért jellemző alapján
módosítunk a szabályozható jellemzőkön
 Automatikus fényerő szabályozás
 Automata légkondicionáló
 MNB kamatemelés-csökkentés
 Elektromotor fordulatszámszabályozás
Zárt szabályozási rendszerek
 Szabályozási struktúrák

Klasszikus szabályozástechnika, lineáris rendszerek –
soros kompenzáció


Modern szabályozástechnika



P, PI, PD, PID
Optimális szabályozások
Nemlineáris szabályozások
Neurális hálózatok, Fuzzy szabályozások, Genetikus
algoritmusok
 A szabályozott rendszerrel szemben támasztott
követelmények

Stabil


Az alapjelet megfelelően követi




Korlátos bemenetre korlátos kimenet
Minimális statikus hiba
A zavaró jelek hatását minimalizálja
Paraméterváltozásokra megfelelően érzéketlen
Megfelel az egyéb követelményeknek
Zárt szabályozási rendszerek
Időtartomány-béli vizsgálatok
 Egységugrás válasz





a hs statikus hiba legyen minimális
a t túllendülés legyen kisebb egy adott
értéknél (általában 0~25%)
a ts szabályozási idő legyen minimális
Frekvenciatartomány-béli vizsgálatok



Bode-diagram
Fázistöbblet, Erősítési tartalék
Stabilitási vizsgálat
Vezérlés és Szabályzás fogalma
 Egyenáramú motor
 Elektromechanikai rendszer
 Elektromos energiát mozgási energiává alakít
 Szabályozott szakasz
 A motor a terheléssel együtt alkotja a szabályozott
szakaszt
 Bemenet


Kimenet



Kapocsfeszültség
Szögsebesség
Áram
Átviteli függvény

Kimeneti és bemeneti jel hányadosa a frekvencia
függvényében
Vezérlés és Szabályzás fogalma

Egyenáramú motor szabályozása

Érzékelők

Tachogenerátor


Áramérzékelő: Áram


Szögsebesség – Feszültség konverzió
Áram - Feszültség konverzió
Átviteli tényező
Vezérlés és Szabályzás fogalma
 Szimulációs mérési feladatok

Szabályozatlan motor vizsgálata






Motor átviteli tényezőjének mérése
Tachogenerátor átviteli tényezőjének mérése
Egyszerű P típusú szabályzó vizsgálata
PI szabályzó vizsgálata
PD szabályzó vizsgálata
PID szabályzó vizsgálata
 Segédanyagok

http://nik.uni-obuda.hu/turoczi/
 Kérdések

[email protected]
Köszönöm a figyelmet!

similar documents