KAYNAKLARIN TÜKENEB*L*RL*** VE ALTERNAT*F KAYNAKLAR

Report
KAYNAKLARIN TÜKENEBİLİRLİĞİ
VE ALTERNATİF KAYNAKLAR
-Petrol, doğalgaz, kömür tükenebilir.
-Gelişmiş ülkeler teknolojileri
sayesinde doğal kaynaklardan daha
fazla yararlanabilmektedir.
-Yenilenebilen enerji kaynaklarından
etkili bir şekilde yararlanılması sanayi
devriminden sonra gerçekleşti.
ALTERNATİF KAYNAKLAR
1-NÜKLEER ENERJİ
-Atom çekirdeğinin
parçalanması(uranyumtoryum)
-Kullanımı son 50-60 yıl
-4 ton kömür=1 gr. Uranyum
-Kullanım alanı; elektrik
üretimi, tıp, askeri saha, gemi
ve denizaltı araçlarının
hareket ettirilmesi
-Tehlike; Nükleer atıklarÇevreye yayılan radyasyon
Örnek; 1986-Rusya-Çernobil
faciası
2-GÜNEŞ ENERJİSİ
-Güneş kollektörleri;
1-Isıtma
2-Enerji üretimi
3-Besin
maddelerinin
pişirilmesi(Güneş Ocakları)
*Akdeniz Ülkelerinde
potansiyel yüksek. Sebep;
Güneşli gün sayısının fazla
olması
-Temiz, çevreci, tükenmez
3- HİDROJEN ENERJİSİ
-Nasıl elde edilir?
1- Suyun
elektrolizinden
2- Fosil yakıtlardan
-Depolanıp uzak
mesafelere taşınabilir.
-Temiz, çevreci,
yenilenebilir.
4-BİYOENERJİ
-Nelerden
elde edilir?
1- Organik maddelerden( Şeker
kamışı ve pancarı, mısır, arpa,
keten, ayçiçeği, kolza, soya
fasülyesi)
2-Hayvan dışkısı ve çöp
yığınlarından
-Nasıl kullanılır?
1- Yakılarak ısı enerjisi üretilir.
2- Çöplük ve hayvan dışkılarının
kötü kokuları depolanarak
BİYOGAZ elde edilir.
3- Bitki ve hayvansal yağlar
alkolle karıştırılarak BİYODİZEL
elde edilir.
-Çevreci, yenilenebilir.
5- RÜZGAR ENERJİSİ
-Elektrik üretimi
-Danimarka, ABD-En fazla üretimi
-İzmir; Çeşme,
Karaburun
-Temiz, çevreci,
yenilenebilir.
6-JEOTERMAL ENERJİ
Nerelerde, nasıl arazilerde
elde edilir?
-Fay hatları-kaplıcalar
-Volkanik arazi-Gayzerler
Ortak özellik; Genç
oluşumlu (3.zaman) araziler
Hangi alanlarda kullanılır?
-Elektrik üretimi, ev-iş yeri ve
seraların ısıtılması
Hangi ülkelerde yoğun
kullanılır?
-ABD, Japonya, Yeni Zelanda
-Temiz, çevreci, yenilenebilir.
7- DALGA-GEL-GİT
ENERJİSİ
-Okyanus kıyılarında
gel-git genliği yüksek
-Elektrik üretiminde
-Fransa ve
Hindistan’da üretimi
yoğun
-Temiz, çevreci ve
yenilenebilir.
8- HİDROELEKTRİK ENERJİ
-Eğimli, derin vadili
akarsular--- Akış hızı
fazla
-Dünya elektrik
üretiminin 1/5’i
hidrolik enerjiden
elde edilir.
-Temiz, çevreci,
yenilenebilir.

similar documents