Κοιλιακό αλγος(προσέγγιση απο παθολόγο)

Report
Σταστιστικά ΤΕΠ Β’Π Τζανείου 2011
Διαφοροδιάγνωση
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Χολοκυστίτιδα
Χολαγγειϊτιδα
Παγκρεατίτιδα
Πνευμονία-εμπύημα
Πλευριτική συλλογή
Υποδιαφραγματικό απόστημα
Οξεία ηπατίτιδα
Σύνδρομο Budd-Chiari
Σαλπιγγίτιδα
Ρήξη ωχρού σωματίου
Ρήξη κύστης ωοθήκης
Βουβωνοκήλη
Σαλπιγγίτιδα
Σκωληκοειδίτιδα
Εξωμήτριος κύηση
Νεφρολιθίαση
Ι.Φ.Ν.Ε.
Μεσεντέριος λεμφαδενίτις
Τυφλίτις
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Πεπτικό έλκος
Γαστρίτιδα
Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου
Περικαρδίτιδα
Ρήξη ανευρύσματος κοιλιακής αορτής
Οισοφαγίτιδα
Γαστρεντερίτιδα
Εντερική απόφραξη (ειλεός)
Σύνδρομο Ogilvie’s
Έμφακτο-ρήξη σπληνός
Εκκολπωματίτιδα
Ευερέθιστο έντερο
Ισχαιμία μεσεντερίου
Διαβητική κετοξέωση
Πορφυρίες
Ελονοσία
Κρίση δρεπανοκυτταρικής αναιμίας
Οικογενής μεσογειακός πυρετός
Φλεγμονώδης νόσος πυέλου/Fitz-HughCurtis, κ.α.
Παθοφυσιολογία
Απεικονιστικές Μέθοδοι Εκλογής με
Βάση την Εστία του Άλγους
Εστία του άλγους
Απεικόνιση
Δεξί άνω τεταρτημόριο
US
Αριστερό άνω τεταρτημόριο
CT
Δεξί κάτω τεταρτημόριο
CT με IV σκιαγραφικό
Αριστερό κάτω τεταρτημόριο
CT με p.os και IV σκιαγραφικό
Υπερηβικό
US
Bree RL, Foley WD, Gay SB, et al., for the Expert Panel on Gastrointestinal Imaging., 2007 ,
Bree RL, Blackmore CC, Foley WD, et al., for the Expert Panel on Gastrointestinal Imaging., 2007 ,
Levine MS, Bree RL, Foley WD, et al., for the Expert Panel on Gastrointestinal Imaging., 2007
Αιτιολογία Άλγους ανά Περιοχή
 Δεξί άνω τεταρτημόριο:
Χολοκυστίτιδα,χολαγγειϊτιδα,χοληδοχολιθίαση,παγκρεατίτιδα,
υποδιαφραγματικό απόστημα,οξεία
ηπατίτιδα,Budd-Chiari,Fitz-HughCurtis,οπισθοτυφλική
σκωλικοειδίτις,ηπατικό
απόστημα,υποκάψιο αιμάτωμα,κ.α.
 Έξωκοιλιακά αίτια: πνευμονίαεμπύημα,πλευριτική
συλλογή,πνευμονική εμβολή, ΟΕΜ,
έρπης ζωστήρος.
Αιτιολογία Άλγους ανά Περιοχή
 Αριστερό άνω τεταρτημόριο:
έμφρακτο-ρήξη
σπληνός,σπληνομεγαλία,γαστρίτιδα
παγκρεατίτιδα,πεπτικό
έλκος,υποδιαφραγματικό απόστημα,κ.α.
 Εξωκοιλιακά αίτια:
Πνευμονία αριστερής
βάσης/εμπύημα,Ο.Ε.Μ.(συνήθως κατώτερο).
Αιτιολογία Άλγους ανά Περιοχή
 Δεξί κάτω τεταρτημόριο: Σαλπιγγίτιδα,
ρήξη ωχρού σωματίου,ρήξη κύστης
ωοθήκης,ρήξη εκτόπου
κυήσεως,βουβωνοκήλη,σκωληκοειδίτιδα,εξωμήτριος
κύηση,νεφρολιθίαση,Ι.Φ.Ν.Ε.,μεσεντέριος
λεμφαδενίτις (Yersinia enterocolytica),
εκκολπωματίτιδα τυφλού, απόστημα
ψοϊτου, τυφλίτις, νεόπλασμα,συστροφή
όρχεως/ωοθήκης,λοίμωξη
ουροποιητικού,κ.α.
Αιτιολογία Άλγους ανά Περιοχή
 Αριστερό κάτω τεταρτημόριο:
Εκκολπωματίτις,σαλπιγγίτις,ρήξη εξωμητρίου
κύησης,Ι.Φ.Ν.Ε.,νεφρολιθίαση,κυστίτιδα,ευερέθιστο έντερο,συστροφή
οωθήκης/όρχεως,ενδομητρίωση,κ.α.
Αιτιολογία Άλγους ανά Περιοχή
 Διάχυτο:
Γαστρεντερίτιδα,ευερέθιστο έντερο,ισχαιμία
μεσεντερίου,μεταβολικά αίτια ( διαβητική
κετοξέωση/πορφυρία),οικογενής μεσογειακός
πυρετός,απόφραξη εντέρου,γενικευμένη
φλεγμονή του περιτοναίου,κ.α.
Διαγνωστικοί Αλγόριθμοι
Διαγνωστικοί Αλγόριθμοι
Add Your Text
Διαγνωστικοί Αλγόριθμοι
Άλγος άνω κοιλίας
Ιστορικό-Κλινική
Εξέταση-ΗΚΓΑιματολογικός Έλεγχος
Συμπτώματα απο το
αναπνευστικό;
Ακτινογραφία
θώρακος
ΑBG's
STEMI/NON STEMI
(ΤnI +)
Παραπομπή σε
καρδιολόγο
Άλγος (ΔΕ κ ΑΡ
υποχονδρίου)/επιγαστραλγία
Υπέρηχος άνω
κοιλίας
CT με iv και p.os
σκιαγραφικό
Πραγματοποιούμε CT
θώρακος και λήψη Ddimmers για ΠΕ
Γενική ούρων
Διαγνωστικοί Αλγόριθμοι
Άλγος δεξιού λαγονίου
Άλγος στο ΔΚΤ της
κοιλίας
Θετικά σημεία
περιτοναϊσμού
Υπέρηχος
σκωληκοειδούς
απόφυσης
CT με IV
σκιαγραφικό
Αρνητικά
σημεία
περιτοναϊσμού
Εξέταση
ουροποιητικού
και πυέλου
Διαγνωστικοί Αλγόριθμοι
Άλγος αριστερού λαγονίου
Ασθενής με ιστορικό
εκκολπωμάτωσης;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Θετικά σημεία
περιτοναϊσμού ή
αιμορραγία;
ΟΧΙ
Έλεγχος
ουροποιητικού και
γυναικολογικού
συστήματος (US)
CT με IV και p.os
σκιαγραφικό
ΝΑΙ
CT με IV και p.os
σκιαγραφικό
10 Δικαιολογίες που δε Βοηθούν στο
Δικαστήριο
Σε
Ηλικιωμένους
1.Ο παππούς είχε δυσκοιλιότητα…
Είναι μια «θανατηφόρος» διάγνωση.Συχνά οι ηλικιωμένοι πάσχουν
από ισχαιμία εντέρου,συστροφή,ενδοκοιλιακή λοίμωξη.
10 Δικαιολογίες που δε Βοηθούν στο
Δικαστήριο
Σε
Ηλικιωμένους
2.Εύχομαι να το είχα σκεφτεί...
Να σκεφτόμαστε την ισχαιμία εντέρου σε όλους τους υπερήλικες.
10 Δικαιολογίες που δε Βοηθούν στο
Δικαστήριο
Σε
Ηλικιωμένους
3.Φάνηκε σαν κολικός νεφρού…
Στους υπερήλικες πρώτα θα αποκλείουμε τη ρήξη ανευρύσματος.Στο
30% υπάρχει αιματουρία.
10 Δικαιολογίες που δε Βοηθούν στο
Δικαστήριο
Σε
Ηλικιωμένους
4.Θα έπρεπε να είχα φωνάξει χειρουργό…
Το 30% των ηλικιωμένων με κοιλιακό άλγος θα χειρουργηθεί.Η
κλινική εξέταση εξαπατά.
10 Δικαιολογίες που δε Βοηθούν στο
Δικαστήριο
Σε νέες
γυναίκες
5.Μου είπε ότι Δεν είναι έγκυος…
ΟΛΕΣ οι γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας είναι έγκυες,μέχρι
αποδείξεως του αντιθέτου.
10 Δικαιολογίες που δε Βοηθούν στο
Δικαστήριο
Σε νέες
γυναίκες
6.Φάνηκε σαν ΦΝΠ…
30% των γυναικών που έχουν σκωληκοειδίτιδα,αρχικά
διαγνώστηκαν λάθος σαν ΦΝΠ.
10 Δικαιολογίες που δε Βοηθούν στο
Δικαστήριο
Γενικά
7.Νόμιζα ότι ήταν γαστρεντερίτιδα…
Διάγνωση του «καλάθου των αχρήστων».
10 Δικαιολογίες που δε Βοηθούν στο
Δικαστήριο
Γενικά
8.Μα είχε φυσιολογική Γενική Αίματος…
20% φυσιολογική στην σκωληκοειδίτιδα.
10 Δικαιολογίες που δε Βοηθούν στο
Δικαστήριο
Γενικά
9.Ο πόνος ηταν στο λάθος σημείο…
Π.χ. Οπισθοτυφλική Σκωληκοειδίτις.
10 Δικαιολογίες που δε Βοηθούν στο
Δικαστήριο
Γενικά
10.Αν είχα διαβάσει το άρθρο…
Assessing Abdominal Pain In Adults: A Rational,Cost-Effective, And
Evidence-Based Strategy-EMERGENCY MEDICINE PRACTICE 1999
A good teacher must know the rules; a good
pupil, the exceptions.
Martin Henry Fischer

similar documents