YDYO Hazırlık Sınıfı Bilgi Paketine Ulaşmak İçin Tıklayınız

Report
TC
Ahi Evran Üniversitesi
Yabancı Diller
Yüksekokulu
Zorunlu Hazırlık Eğitimi
Bilgilendirme Toplantısı
09.2014
Önemli tarihler
 I. Yarıyıl başlangıç
 I. Yarıyıl bitiş
29 Eylül 2014
16 Ocak 2015
 II. Yarıyıl başlangıç
 II. Yarıyıl bitiş
09 Şubat 2015
22 Mayıs 2015
 Her bir dönem 15 haftalık ders döneminden
oluşmaktadır.
Sınavlar
Her bir dönemde 2 ara sınav olmak üzere toplam 4 ara sınav
yapılacaktır.
Sınav tarihleri
 Ara sınav I: 15 Kasım 2014
 Ara sınav II : 17 Ocak 2015
 Ara sınav III: 28 Mart 2015
 Ara sınav IV: 23 Mayıs 2015
 Yıl sonu sınavı : 03-04 Haziran 2015
 Bütünleme sınavı : 15-16 Haziran 2015
Her bir sınavın % 70’i yazılı ve % 30’u sözlü şekilde olacaktır.
Her bir sınav tüm dersleri kapsayacaktır ve tüm şubeler ortak
sınavlara girecektir.
Kısa sınavlar (quiz)
 Quiz sınavları habersiz yapılan sınavlardır.
 Her bir dönem en az 5 adet olmak üzeri quiz sınavı
yapılacaktır.
 Ayrıca her öğrenci dersine giren her okutmandan ders
içi performanslarına göre bir quiz notu alacaktır.
Başarı Notunun Hesaplanması
 Bir öğrencinin hazırlık sınıfını geçebilmesi için başarı
notunun 100 üzerinden 60 olması gerekir.
 Bu başarı notunun hesaplanmasında;
Ara sınavlar % 40
Quiz sınavları % 20
Yıl sonu veya bütünleme sınavı % 40
 oranında etkili olacaktır.
 Yıl sonu veya bütünleme sınavından en az 50 puan
alınması gerekir.
Örnek Başarı Notu Hesaplanması
Ara sınav I
80
Ara sınav III
75
Ara sınav II
62
Ara sınav IV
55
ORTALAMA
68
%40
27
QUİZ SINAVLARI
ORTALAMA
55
% 20
11
YIL SONU SINAVI
65
% 40
26
Başarı notu
toplam 64
DERSLERE DEVAM DURUMU
 Öğrenciler derslere % 80 oranında devam etmek
zorundadır.
 Sağlık raporu devam yükümlülüğünü kaldırmaz.
 Öğrenciler kendi şubeleri dışında başka şubelerde
derse giremez.
 Ders materyali eksik olan öğrenci derse kabul edilmez.
Yıl sonu başarı/başarısızlık senaryoları
1. Başarılı olan öğrenciler bölüme kayıt yaptırarak
derslerine devam ederler.
Yıl sonu başarı/başarısızlık senaryoları
Başarısız olan öğrenciler :
a. Hazırlık sınıfını tekrar etmek isteyebilirler. (Hazırlık sınıfı en
fazla bir kez tekrar edilebilir.)
Yıl sonu başarı/başarısızlık senaryoları
Başarısız olan öğrenciler :
b. Bölüme kayıt yaptırabilirler ancak İngilizce verilen
dersleri alamazlar. Bu durumdaki öğrenciler lisans
eğitimi boyunca her yıl yapılacak hazırlık sınıfı yeterlilik
sınavına girerler ve ancak bu sınavda başarılı
olduklarında İngilizce verilen dersleri alabilirler. Aksi
takdirde mezun olamazlar.
Yıl sonu başarı/başarısızlık senaryoları
Başarısız olan öğrenciler :
c. ÖSYM tarafından her yıl yapılan ‘hazırlıkta başarısız olan
öğrencilerin Türkçe eğitim veren denk programlara
yerleştirilmesi’ için başvuru yaparak başka bir üniversitenin
denk bir bölümüne geçiş yapabilirler. Bunu yapabilmek için
öğrencilerin yerleştirildikleri yıl almış oldukları ÖSYS
puanının gidecekleri bölümün o yılki taban puanından daha
düşük olmaması ve öğrencinin kendi bölümüne başlamamış
olması gerekir. Bir öğrenci bu başvurudan sadece bir kez
faydalanabilir.
Hazırlık programındaki dersler
 Main Course 12 saat
 Reading / Writing 6 saat
 Listening / Speaking 6 saat
 Review 6 saat
 Toplam haftada 30 saat
Başarılı bir dönem geçirmemiz dileğiyle…
YDYO Müdürlüğü

similar documents