B*RL*K VE BERABERL*K

Report
 Toplumsal dayanışma toplumun kurum ve kuruluşlarıyla ortak
değerlerde birleşmesi ve birlikte hareket etmesidir. Yaşamımızda
toplumsal dayanışmanın çok önemli bir yeri olduğunu artık
anlamamız gerekmektedir. Çünkü iyi yaşamamıza yardımcı
olacak hareketlerden birisi dayanışmadır.
 İyi bir başarı için çevre faktörlerimizi de iyileştirmek zorundayız.
Çünkü insan sosyal bir varlıktır. Çevresindeki tüm olaylardan
direk veya dolaylı etkilenir. Bu etkileşme insana zarar verdiği gibi
zirveye çıkmasına da yardımcı olur. Dayanışmalar sayesinde
toplumlar ve ülkeler kalkınır.
 Kendi başarısızlığımız eğer bir toplum içinde olumsuz etki
yapıyorsa oturup, düşünüp nerede neden hata yaptığımız
irdelememiz gerekmektedir. Kısacası, birbirimizin gözünü
oyacağımıza, pozitif dayanışma içerisinde olsak, hem kendimiz
hem çevremiz hem de ülkemiz bundan faydalanacaktır.
 Bireylerin beraber hareket etmeleri elbette ülkemiz
için çok faydalı olur, buna en güzel örnek Kurtuluş
Savaşıdır. Birlik ve beraberlik içinde olan toplum kendi
kendini yönetir, dışarıdan müdehalelere izin vermez.
Karşılaşılan sorunlar daha çabuk çözülür ve gelişmek
için gerekli şartlar kolayca aşılır.
 Kısaca Ülkemizin dünya ülkeleri arasında önemli bir
yere gelmesi için, toplum olarak bir dayanışma (fikir
birliği) içinde olmalıyız.
 İnsan, fıtratı gereği daima mutluluğu aramaktadır. Kişinin aradığı mutluluğa
kavuşabilmesi ve onu huzurlu bir şekilde yaşayabilmesi için toplum hayatına
ihtiyacı vardır. Toplu yaşamaktan başka alternatifi olmayan insanın huzuru ve
mutluluğu da, toplumun huzur ve mutluluğuna bağlıdır. İnsan, karşılaştığı
sıkıntıları, içinde yaşadığı toplumun bireyleri ile paylaşma ihtiyacını hisseder.
 Çünkü, insan karşı karşıya kaldığı bazı problemleri, kişisel imkan ve gayretiyle
her zaman aşması mümkün olmayabilir. İşte bu noktada, bir çok değişik
mesleklerden ve farklı yetenek sahibi kimselerden teşekkül etmiş olan birlik ve
dayanışma içerisindeki bir toplum büyük önem arz etmektedir. Farklı görüş ve
özelliklere sahip, çeşitli bireylerden oluşan toplum fertlerinden hiç birinin
üslendiği görev, diğerine kıyasla küçümsenemez. Toplumda âlim-cahil, zenginfakir bütün kesimleriyle tam bir birlik-beraberlik oluştuğunda birlikte
yaşamanın bir anlamı olabilir.
İnsanlığın mutluluğunu hedefleyen yüce dinimiz İslâm, Tevhid dinidir. Tevhid,
tek Allah inancı etrafında birleşmektir. Bilindiği gibi “ ‫الاله اال هللا‬Allahtan başka
ilah yoktur”sözü, bu tevhidin özünü teşkil etmektedir. İslâm dininin üzerinde
durduğu en önemli konulardan birisi, mutluluğun vazgeçilmez şartlarından
olan birlik ve beraberliktir. Birlik ve beraberliğin olduğu yerde kardeşlik, huzur,
bolluk, bereket ve rahmet vardır. Dünya ve âhirette mutlu olmak ancak Allahın
Kitabına sarılmak, birlik ve beraberlik içinde olmakla mümkündür.
ŞİİRLER
Bence budur yaşamanın mümkünü
Birlik beraberlik dostluk kardeşlik
Temizler kalplerde nefreti kini
Birlik beraberlik dostluk kardeşlik
Hoşgörü çadırın direği budur
Sevgiye özlemin yüreği budur
İnsan olmanın da gereği budur
Birlik beraberlik dostluk kardeşlik
Şayet maksat yemek ise üzümü
Bağcıyı dövmenin yoktur lüzumu
Kronik sorunun kolay çözümü
Birlik beraberlik dostluk kardeşlik
İster memurluk yap ister ticaret
İster mühendis ol saray imar et
Hayat şu dört kelimeden ibaret
Birlik beraberlik dostluk kardeşlik
Gürkaniyem yazdım birkaç dizin’e
İsterim ki herkes mutlu gezine
Yaşantıda en kıymetli hazine
Birlik beraberlik dostluk kardeşlik

SÖZLER
Eğer yarasına merhem sürüp önüne biraz dünyalık koymayacaksan, kırıp geçiren yılın
darlığı içinde, zavallı yoksula “Nasılsın?” deme
SADİ
İnsanlar birbirine yardımdan el geçtikleri gün insanlık yok olur Karşılıklı dayanışma
olmazsa toplumlar olmaz
Walter SCOTT
Bir mum, diğer mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez
MEVLANA
Bir başkasının yaşamasına yardım etmeyen, yaşadığını iddia edemez
Merry BROWN
Minnet sahibinin ihtiyacını görmek, dostluk kapısının anahtarıdır
Abdullah el BASRİ
Dostuna da düşmanına da yardım et, çünkü o zaman dostunla daha yakın dost,
düşmanınla da daha dost olursun
CLEBBUL
Düşenin elinden tut ki sende düştüğün zaman tutacak bir el bulasın
AF BAŞGİL
 ABDULLAH EREN KILIÇ-6/B
 YASİN KARAKUŞ 6/B

similar documents