Poveznice (linkovi).

Report
Nastavna jedinica:
4.2. Poveznice
(linkovi)
Nastavna cjelina:
4. Izrada weba

WWW je tek jedan od niza servisa koje pruža Internet,
ali je najviše rabljen. To je golema količina dokumenata
(web-stranica) koje se nalaze u međusobnim vezama,
linkovima.

Web-mjesto (Web-site) je skup međusobno povezanih
stranica nekog pojedinca, ustanove, tvrtke.

Postoji početna (indeksna) stranica, Home Page, s koje
vode veze na ostale stranice na web-mjestu.

Svaka stranica jedan je dokument, stoga mora imati i
svoje jedinstveno ime u tom sustavu. Jedino početna
stranica web-mjesta mora imati točno određeno ime, a
to je u pravilu indeks.html.
Što su poveznice i kako ih
prepoznajemo?

Poveznice ili linkovi (eng. hyperlink) su posebno
oblikovane riječi, slike ili područja slika (eng. hotspot)
na koja možete kliknuti kako bi pregledati sadržaj kojeg
poveznica pokazuje ili naznačuje. Web stranice
povezujemo poveznicama.

Kad na poveznicu postavite pokazivač miša on će
promijeniti oblik u sliku ručice s ispruženim kažiprstom.
Tekstualnu poveznicu lako ćete prepoznati po
podcrtanom tekstu najčešće plave boje (pregledane
poveznice promijenit će boju).
Kako dodati poveznice?

Poveznica se sastoji od vidljivog dijela (tekst ili slika) i od
nevidljivog dijela (adresa stranice).

Označite tekst ili sliku na koju želite dodati poveznicu.

Iz izbornika Insert (Umetni) ili iz skočnog izbornika odaberite
naredbu Hyperlink (poveznica).

Iz otvorenog dijaloškog okvira odaberite kategoriju Existing
File or Web Page (Postojeća datoteka na računalu).

izmijeniti tekst poveznice (samo kod tekstualnih poveznica),

odaberite jednu od ponuđenih datoteka trenutne mape
(Current Folder) ili datoteku pronađite na disku računala.
Traka adresa (Address) prikazuje adresu odabrane datoteke.

Odabir potvrdite klikom na gumb OK ili odustanite klikom na
gumb Cancel.
Dodavanje poveznice prema
web stranici na internetu

U otvorenom dijaloškom okviru Insert Hyperlink umjesto
odabira sadržaja na računalu u traku Address upišite
točnu URL adresu web stranice na npr.
http://www.google.hr.
Brisanje i izmjena poveznice

Označite tekst ili sliku na koji sadrže poveznicu.

Prikažite dijaloški okvir Insert Hyperlik.

Prema potrebi poveznicu možete izmijeniti. Za
uklanjanje poveznice rabite gumb Remove link.

Odabir potvrdite klikom na gumb OK ili odustanite
klikom na gumb Cancel.
Interaktivni gumbi

Za dodavanje poveznica možete rabiti interaktivne
gumbe.

Iz izbornika Insert (Umetni) odaberite naredbu Interactive
Button.

Iz otvorenog dijaloškog okvira odaberite izgled gumba,

upišite tekst koji će biti vidljiv na gumbu i

dodajte poveznicu klikom na gumb Browse i slijedite
prethodno opisana pravila za dodavanje poveznice.

Odabir potvrdite klikom na gumb OK ili odustanite klikom
na gumb Cancel.
Dodavanje poveznice na
mjesto u istom dokumentu

Ovu mogućnost najčešće rabimo kada web stranica
prikazuje veću količinu sadržaja za čiji pregled rabimo
klizne trake.

U ovom slučaju sadržaj stranice dijelimo na podnaslove
na koje postavljamo oznake. Nakon toga na vrh stranice
dodajemo poveznice prema postavljenim oznakama.
Dodavanje i brisanje knjižne
oznake

Označite tekst ili sliku na koju želite dodati knjižnu
oznaku.

Iz izbornika Insert (Umetni) odaberite naredbu Bookmark
(knjižna oznaka).

U otvorenom dijaloškom okviru upišite naziv oznake (jedna
riječ) i zatim potvrdite klikom na gumb OK ili odustanite
klikom na gumb Cancel.

Postojeću oznaku možete obrisati tako da nakon što oznaku
odaberete kliknete na gumb Clear.

Kod dodavanja poveznice na knjižne oznake iz dijaloškog
okvira Insert Hyperlink odaberite kategoriju Place in This
Document, a zatim odaberite neku od ponuđenih knjižnih
oznaka.
Pojmovi

Indeksna stranica – je početna stranica nekog web
mjesta ili sjedišta.

Tekst kao poveznica – Tekst može biti poveznica između
dvije stranice. Razlikujemo vidljivi dio (tekst) i
nevidljivi dio (adresu). Poveznicu dodajemo rabeći
dijaloški okvir Insert Hyperlink.

Slika kao poveznica – Kao i na tekst poveznicu možemo
dodati na sliku.

similar documents