Bitwa pod Waterloo

Report
Urodził się 15 sierpnia 1769 w Ajaccio na Korsyce jako
drugi syna adwokta,należącego do zubożałej szlachty
korsykańskiej. Miał 6 rodzeństwa.Od najmłodszych lat
przejawiał geniusz wojenny i taktyczny. Postrach XVIII i
XIX Europy, wybitny wódz polityk, mówca .Od roku
1799 Pierwszy Konsul Francj i,od 1804 cesarz Francuzów
.Twórca potęgi gospodarczej i militarnej XIX wiecznej
Francji. Zmarł 5 maja 1821,na wyspie św.Heleny, gdzie
został zesłany po swej największej klęsce pod Waterloo.
Okres jego panowania jest zwany Epoką Napoleońską
Bitwa pod Marengo – odbyła się 14 czerwca 1800 pomiędzy armią Francji
pod dowództwem Napoleona w sile 23 tys. Żołnierzy ,a armią Austrii
dowodzoną przez Michaela von Melasa w sile 31 tys. Żołnierzy. Bitwa
zakończyła się zwycięstwem Francji, jej skutkiem było wyparcie
Austryjaków z terenów Włoch
Bitwa pod Hohenlinden- dobyła się 4 grudnia 1800 pomiędzy armią
francuską dowodzoną przez Jeana Victora Moreau’a w sile 56 tys. Żołnierzy
,a armią bawarsko-austryjacką arcyksięcia Austrii Jana Habsburga w sile ok.
63 tys. Żołnierzy. Bitwa zakończyła się zwycięstwem wojsk Francji ,a
najistotniejszym skutkiem było zmuszenie Austrii do podpisania korzystnego
dla Francji pokoju w Luneville
Bitwa pod Ulm - odbyła się w dniach 8-15 października 1805 pomiędzy
wojskami Francji dowodzonymi przez Napoleona w sile 150 tys. Żołnierzy ,a
wojskiem austryjackimi dowodzonym przez Karla Macka von Leibericha w sile
ok. 72 tys. Żołnierzy .Bitwa zakończyła się klęską wojsk austryjackich.
Bitwa pod Trafalgarem – bitwa morska, która miała miejsce 21 października
1805,pomiędzy flotą Brytyjską dowodzoną przez admirała Haratio Nelsona
w sile 33 jednostek nawodnych ,a połączonymi flotami Francji i Hiszpanii
dowodzonymi przez Pierrea Charlesa de Villeneuve w sile 40 jednostek
nawodnych .Bitwa zakończyła się porażką floty francusko-hiszpańskiej oraz
przekreśliła szanse desantu na Wyspy Brytyjskie ,który planował Napoleon
I Faza Bitwy
II Faza Bitwy
Bitwa pod Austerlitz – (zwana także bitwą III cesarzy)odbyła się 2 grudnia 1805
pomiędzy Wielką Armią dowodzoną przez Napoleona w sile 58 tys. Żołnierzy
piechoty , 13 tys. Kawalerii i 139 dział ,a połączonymi siłami rosyjsko-austryjackimi
Michaaiła Kutzonowa ( car Rosji )i Jana I Liechtensteina ( cesarz Austrii) w sile 75 tys.
Żołnierzy piechoty ,17 tys. Kawalerii i 278 dział.Bitwa zakończyła się całkowitym
rozbiciem wojsk Austrii i Rosji oraz umożliwiła Napoleonowi pochód w głąb
Europy.
Bitwa pod Jeną-Auerstedt – 14 października 1806 to seria starć pomiędzy
siłami Francji ,dowodzonymi przez Napoleona i Luisa Nicolasa Davouta ,w sile
ok. 117 tys. Żołnierzy ( w obu bitwach) ,a siłami Prus i Królestwa Saksonii
dowodzonymi przez Karola Wilhelma Brunszwickiego, Fryderyka Ludwika
Hohenlohena i Ernsta Friedricha von Rüchela stojących na czele ok. 111 tys.
Żołnierzy.Obie batalie zakończyły się zwycięstwem wojsk francuskich
Bitwa pod Heilsbergiem - odbyła się 10 czerwca 1807 pomiędzy Wojsami
dowodzonymi przez Napoleona w sile 56 tys. Żołnierzy ,a armią Rosyjską
dowodzoną przez gen. Bennigsena w sile ok. 90 tys. Żołnierzy. Bitwa nie została
rozstrzygnięta
Bitwa pod Frydlandem – odbyła się 14 czerwca 1807 pomiędzy siłami Imperium
Francuskiego dowodzonymi przez Napoleona w sile ok. 80 tys. Żołnierzy ,a siłami
Rosji dowodzonymi przez Levina Augusta von Bennigsena. Bitwa zakończyła się
zwycięstwem Francji,doprowadziła również do klęski IV koalicji antyfrancuskiej
,oraz podpisania pokoju w Tylży na mocy którego powstało Księstwo
Warszawskie
Bitwa pod Somosierrą – najkrótsza bitwa w historii ( trwała ok. 8 min)
odbyła się 30 listopada 1808 na przełączy Somosierra w Hiszpanii. Bitwa
była właściwie szarżą polskich kawalerzystów na pozycje broniących się
w przełęczy Hiszpanów .Szarża okazała się ogromnym sukcesem ,gdyż
otworzyła Napoleonowi drogę na Madryt
Bitwa pod Wagram – stoczona w dniach 5-6 lipca 1809 pomiędzy połączonymi
siłami Francji,Królestwa Włoch,Bawarii oraz Saksonii dowodzonymi przez
Napoleona w sile ok. 190 tys. Żołnierzy i 488 dział ,a siłami Austrii dowodzonymi
przez Karola Ludwika Habsburga w sile ok. 120 tys. Żołnierzy piechoty ,15 tys.
Kawalerii i 446 dział ( inne źródła podają 482 działa ).Całkowite zwycięstwo wojsk
Francji,zmuszenie Austrii do podpisania pokoju w Schonbrunn.
Bitwa pod Borodino – bitwa stoczona podczas wyprawy przeciw Rosji w dniach 5-7
września 1812 pomiędzy siłami Francji dowodzonymi przez Napoleona w sile 135 tys.
Żołnierzy ,a wojskami cara Michaiła Kutzonowa w sile 120 tys. Żołnierzy.Bitwa okupiona
ogromnymi stratami obu stron.Jednak w jej wyniku Napoleon zajął Moskwę
Bitwa nad Berezyną - odbyła się w daniach 25-29 listopada 1812 pomiędzy
wojskami dowodzonymi przez Napoleona w sile 37 tys. Żołnierzy ,a armią
Rosyjską pod dowództwem Michaiła Kutuzowa w sile ok. 40 tys. Żołnierzy. Bitwa
nie została definitywnie rozstrzygnięta.
Bitwa pod Lipskiem – zwana też „bitwą narodów”,stoczona w dniach 16-19
października 1813 pomiędzy siłami Francji, Księstwa Warszawskiego i Królestwa
Saksonii dowodzonych prze Napoleona ,w sile 175 tys. Żołnierzy i 700 dział ,a
siłami Austrii ,Prus ,Rosji i Szwecji w sile ok. 360 tys. Żołnierzy i 1500 dział
,dowodzonymi przez Karla Schwarzenberga , Gebharda von Blüchera , Levina
Augusta von Bennigsena i księcia Szwecji Karola Szwedzkiego.Bitwa zakończyła
się kompletną klęską wojsk sprzymierzonych z Francją,ich kompletnym rozbiciem
i zniszczeniem
Bitwa pod Waterloo – ostatnie starcie doby wojen napoleońskich.Bitwa odbyła się 18
czerwca 1815 pomiędzy siłami wiernymi Napoleonowi w sile ok.50 tys. Piechoty ,16
tys. Kawalerii i 246 dział ,a siłami VI koalicji antyfrancuskiej,głównie wojskami
Pruskimi i Angielskimi w sile 110 tys. Żołnierzy,13 tys. Kawalerii i 156 działami.Siły
koalicyjne dowodzone były przez księcia Welingtona i generała pruskiego Gebharda
von Blüchera.Bitwa zakończyła się klęską wojsk dowodzonych przez
Bonapartego.Skutkowała też ostatecznym pokonaniem Francji,końcem wojen
napoleońskich oraz zesłaniem Napoleona na wyspę św.Heleny ,gdzie zmarł
Skutki Wojen Napoleońskich:
-zachwianie równowagi Europejskiej
-podporządkowanie wielu państw Francji i
jej interesom
-stworzenie kilku państw np. Księstwa
Warszawskiego
- powstanie nowych systemów prawnych
wzorowanych na kodeksie Napoleona
-ogromne straty w ludziach
-wyniszczenie gospodarek praktycznie
wszystkich krajów Europy
-stworzenie nowego systemu ładu w
ramach postanowień kongresu
wiedeńskiego
-powstanie Świętego Przymierza mającego
stać na staży ładu społeczno-politycznego
w Europie
-restauracja monarchii we Francji

similar documents