slides - Ungdomsskoleforeningen

Report
RELATIONER I
GADEARBEJDET
BRUD I TILLIDSLAND.
ODENSE TORSDAG D. 27.9.2012.
Om professionel tilgang
til arbejdet med særlig
fokus på de relationelle
aspekter.
PROFESSIONEL TILGANG
FORMÅL OG MÅL
• Hvem er gadearbejdet sat i verden for
• Hjælpe de udsatte unge ?
• Øge trygheden i det offentlig rum for den almene borger?
• Hvad vil vi opnå med gadearbejdet
• Hvornår er vi tilfredse?
• Grænsen mellem indgreb og overgreb?
DE 3 P’ER
• Den Professionelle del…
• Kende opgaven, Uddannelse, faglighed teorier, viden, etik
mv.
• Den
Personlige del…
• Vores personlighed, vores måde at agere på, vores
temperament, vores fremtræden mv.
• Den
Private del…
• Præget af vores opvækstbetingelser, oplevelser af traumer
og succeser, vores psykiske bagage. Den vedkommer kun
dem, vi selv inviterer indenfor.
VILKÅR
• Baggrund for at have gadeplansmedarbejdere
kommunalt.
• Jura (Retspl. § 115)
• Bevidsthed om den sociale kontrol – også blandt
samarbejdsparterne!
• Lokale arbejdsgange.
HVILKEN ROLLE HAR DU I FORHOLD
TIL GADEPLANSARBEJDET?
•
•
•
•
•
Opsøgende
Udegående
Ledende
Nysgerrig
Andet
• …. Og til glæde for hvem?
§ 115…
HVAD MÅ MAN SNAKKE OM? ETIK OG JURA!
CITAT FRA KEVIN’S…
• ”Under feltarbejdet oplevede Kevin, at de
kommunale opsøgende medarbejdere havde
svært ved at gennemskue, hvilken information der
videregives til politiet indenfor rammerne af SSPsamarbejdet.”
• ”Den pågældende medarbejder bliver ofte ringet
op om aftenen af politibetjente, der ønsker
information om unge. Men medarbejderen er dybt
frustreret over, at kommunikationen er envejs”
RELATIONELLE ASPEKTER
RELATIONEN MELLEM PARTERNE
Jeg er OK
Du er ikke OK
Du er OK
Jeg er ikke OK
RELATIONEN MELLEM PARTERNE
Jeg er OK
konstruktiv
Bedre vidende
Ydmyg tilgang
Du er ikke OK
Du er OK
Underdanig
Slås om magten
Mange konflikter
Jeg er ikke OK
RELATIONSTRAPPEN
Handling
Motivere til
forandring
Tillid
Hvilke handlinger?
Sammen med hvem?
Kontakt
SSP Køge
RESPEKT…
MAGT … KONTROL…
Hvilke handlinger gør jeg for at blive respekteret
f.eks dialog
f.eks fysisk eller psykisk vold
Fratage privilegier
Vi dømmer
tillid
Glæde
Opmærksomhed
nærvær
Søger efter sandhed
Det inkluderende
mistillid
Respekt
Had
Hævn
Angst
Hvad gør handlingerne ved mig
(følelser)
Søger efter at få ret
Det ekskluderende
GADEMEDARBEJDERNE
• Er specialiserede i at møde unge, som har
mistet troen på sig selv og fremtiden.
• må ALDRIG gå bag om ryggen på den unge
• arbejder med;
•
•
•
•
•
At skabe kontakt
At opbygge tillid
At motivere for forandring
At hjælpe med rydde op i den unges arenaer
At hjælpe med at bryde isen og bygge broer.
Værdier …. Involvering & Relationer
MÅLGRUPPEN
FRA RISIKOFAKTORER TIL
BESKYTTENDE FAKTORER. (ÅRSAGER TIL AT
NOGLE UNGE VÆLGE SUBKULTURER)
De individuelle
Svag begavelse
Lav selvkontrol
Impulsstyring
Risikofaktorer
De statiske
Psykisk sygdom
De dynamiske
Familie
Livsstil
Alder
Sociale omgivelser
Køn
Skolens klima
etnicitet
Beskyttende faktorer
• Systemforskrækkede
• Voksenfjendske
•
•
•
•
Høj risikoadfærd
Lav impulsstyring
Elendig skolegang
Fagligt bagud
HVAD ER EN SOCIAL KAPITAL?
• … socialt lim! 
• Netværk
• Normer
• Tillid.
• Den afgrænsende
• Den brobyggende
• Hvilke resurser ligger der i gadekapitalen?
At vælge sine krige med omhu….
Sagen
vigtig
Dialog undren/
undersøge
Angribe
Relationen
ikke vigtig
Relationen
vigtig
Undvige /
flygte
Ingen konflikt /
ligegyldigt
Sagen ikke
vigtig
”FLEXEN”
• Kan værdierne på gadeplan overføres til klublignende tilbud?
• Lige nu leger vi med den udfordring i Køge.
GRUPPEOPDELING
•
•
•
•
1. ledelsesansvar
2. fuldtidsbeskæftiget med gadeplansarbejde
3. deltidsbeskæftiget med gadeplansarbejdet
4. noget helt andet

similar documents