Zasoby wody na Ziemi i ich zużycie – Szymon

Report
Opracował:
Szymon Zelek
 Hydrosfera
 Podział wody
 Wody słodkie
 Wszechocean
 Wody podziemne
 Lodowce i lądolody
 Światowe zasoby wody
 Zużycie wody
 Źródła
Ziemia składa się z powłok. Jedną z nich jest hydrosfera
czyli wodna powłoka Ziemi. Zasoby wodne hydrosfery to:
· wszechocean
· wody podziemne
· jeziora
· bagna
· rzeki
· lodowce i lądolody
· wilgoć glebowa oraz woda w atmosferze
Wszechocean zawiera ok. 96,5% ogólnych zasobów
wodnych na Ziemi. Wody uwięzione w lodowcach i
lądolodach zajmują ok. 1,7%, a ok.1,8% zasobów wodnych
przypada na wody powierzchniowe na lądach, podziemne
oraz wody w biosferze i atmosferze, które są dla nas
najcenniejszym surowcem.
Objętość wód słodkich na Ziemi szacowana jest na ok. 35
mln km3, co stanowi ok. 2,5% ogólnych zasobów wód.
Najwięcej wód zgromadzonych jest na Antarktydzie (ponad
61%) głównie w postaci lodowców i pokrywy śnieżnej.
Lodowce i stała pokrywa śnieżna na całej Ziemi gromadzi
prawie 69% zasobów wód słodkich. Drugim głównym ich
źródłem są wody podziemne gromadzące ok. 30% zasobów
wód słodkich. Dostępne wody słodkie ( wody rzek, słodkich
jezior, płytkie wody podziemne) stanowią zaledwie 0,4%
objętości wszystkich wód słodkich.
Wszechocean jest największym źródłem zasobem wody na
Ziemi. Zawiera on ok. 96,5% ogólnych zasobów ,a jego
objętość wynosi ok. 1,338,000,000 km3.
Wody podziemne to drugie co do wielkości źródło wód na
Ziemi i pierwsze wód słodkich. Zawierają one 1,74%
ogólnych zasobów i 68,7% zasobów wód słodkich. Ich
objętość wynosi ok. 24,064,000 km3.
Jest to drugie co do wielkości źródło, które zawiera 30,1%
zasobów wód słodkich ,a ich objętość wynosi ok.
24,064,000 km3.
Źródło wody
Oceany, morza,
zatoki
Pokrywa lodowa,
lodowce, wieczne
śniegi
Wody podziemne
słodkie
słone
Wilgoć w glebie
Wieczna
zmarzlina
Objętość wody
[km3]
Procent wody
słodkiej
Procent
całkowitej
objętości wody
1,338,000,000
--
96.5
24,064,000
68.7
1.74
23,400,000
10,530,000
12,870,000
16,500
-30.1
-0.05
1.7
0.76
0.94
0.001
300,000
0.86
0.022
Źródło wody
Objętość wody
[km3]
Procent wody
słodkiej
Procent
całkowitej
objętości wody
Jeziora
176,400
--
0.013
słodkie
91,000
0.26
0.007
słone
85,400
--
0.006
Woda w
atmosferze
12,900
0.04
0.001
Bagna
11,470
0.03
0.0008
Rzeki
2,120
0.006
0.0002
Woda w żywych
komórkach
1,120
0.003
0.0001
Razem
1,386,000,000
-
100
Jedna osoba zużywa średnio na dobę, ok.:
 50l /kąpiel
 36l /toaleta
 32l /pranie
 14l /mycie naczyń i sprzątanie
 6l /picie i gotowanie
 2l /nieszczelne krany
Czyli ok. 140 l
Czyli w ciągu roku jedna osoba zużywa ok.51,100 l wody. Populacja
Ziemi w tym roku (2011r.) liczy ok. 6,9 mld ludzi. W ciągu roku na
Ziemi jest zużywane ok. 352,590,000,000,000 l wody, tj. 352,59km3
wody. Na szczęście wody (ze wszystkich światowych zasobów) starczy
nam na ok. 3,930,911 lat.
Źródła:
 http://www.knowmore.pl/ekologia/zasoby-wodneziemi-diagnoza-i-recepta
 http://pl.wikipedia.org/wiki/Ludno%C5%9B%C4%87
_%C5%9Bwiata
 http://ga.water.usgs.gov/edu/watercyclepolish.html
 Grafika Google

similar documents