1306_Cena panstwa

Report
Cena Państwa
2013
Warszawa, 4.07.2013
Ile płacimy podatków (1)
Zarabiający średnią krajową Polak zapłaci
w 2013 roku łącznie 27 019 złotych podatków, czyli ok.
53 % swojego dochodu, na co składa się:
• ok. 5 640 zł VAT-u i akcyzy,
• 2 940 zł podatku dochodowego,
• 17 840 zł składek na ubezpieczenia społecznozdrowotne
• ok. 600 zł innych opłat i podatków (od czynności
cywilno-prawnych, abonament RTV, itp.)
Ile podatków na umowie zlecenie?
Zarabiający średnią krajową Polak zatrudniony na
umowę zlecenie zapłaci w 2013 roku podatków łącznie
14 412 złotych podatków, czyli ok. 28 % swojego
dochodu, na co składa się:
• ok. 5 640 zł VAT-u i akcyzy,
• 7 212 zł podatku dochodowego,
• 960 zł składek na ubezpieczenie wypadkowe
• ok. 600 zł innych opłat i podatków (od czynności
cywilno-prawnych, abonament RTV, itp.)
Umowa zlecenie się opłaca
• Rocznie dzięki zatrudnieniu w oparciu o umowę
zlecenie pracownik zatrzymałby dla siebie 12 600 zł
• Płacąc dobrowolną składkę zdrowotną w NFZ (ok.
337 zł/msc.), zostałoby mu jeszcze 713 złotych
oszczędności
• Inwestując je na 2% powyżej inflacji po 44 latach
uzbierałby (wg dzisiejszej wartości pieniądza) 627
tys., co pozwoliłoby mu na pobieranie przez 20 lat
emerytury w wysokości 3 800 złotych miesięcznie
netto, czyli więcej niż jego pensja (3571 zł do ręki)
Jakie podatki płaci pracownik?
• Wypracowane wynagrodzenie = 4 252,06 zł
• Składka na ZUS płacona przez pracodawcę za pracownika = 640,59 zł,
• Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych = 89,90 zł
• Wynagrodzenie brutto = 3 521,67 zł
• Podatek dochodowy = 245 zł
• Składka na ubezpieczenie zdrowotne = 273,50 zł
• Składka na ubezpieczenie emerytalne = 343,71 zł
• Składka na ubezpieczenie rentowe = 52,83 zł
• Składka na ubezpieczenie chorobowe = 86,28 zł
• Wypłata netto = 2 520,35 zł
• Podatki pośrednie (VAT + akcyza) = 469,88 zł
• Inne opłaty i podatki (np. abonament) = 50 zł
• Do dyspozycji podatnika zostaje = 2 000,47 zł
• Do dyspozycji polityków zostaje = 2 251,59 zł
Wydatki państwa od 2000 roku [mld zł]
672.9
700.0
650.0
600.0
550.0
500.0
450.0
400.0
350.0
300.0
283.6
250.0
200.0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Na co Państwo wydaje pieniądze?
•
Renty i emerytury (bez mundurowych) = 182 290 mln zł, tj. 8 734 ł od pracownika
•
Zdrowie i leczenie = 86 688 mln zł, tj. 4 154 zł od pracownika
•
Oświata, nauka i szkolnictwo wyższe = 60 642 mln zł, tj. 2 906 zł od pracownika
•
Bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne = 48 500 mln zł, tj. 2 324 zł od pracownika
•
Obsługa długu publicznego = 43 511 mln zł, tj. 2 085 zł od pracownika
•
Pomoc społeczna = 39 191 mln zł, tj. 1 878 zł od pracownika
•
Infrastruktura = 29 808 mln zł, tj. 1 428 zł od pracownika
•
Utrzymanie Unii Europejskiej i wdrażanie jej programów = 24 668 mln zł, tj. 1 182 zł od
pracownika
•
Administracja publiczna i partie polityczne = 21 536 mln zł, tj. 1032 zł od pracownika
•
Subwencje ogólne dla gmin, powiatów i województw = 12 116 mln zł, tj. 581 zł od pracownika
•
Dopłaty do gospodarki = 10 323 mln zł, tj. 495 zł od pracownika
•
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego = 1 812 mln zł, tj. 87 zł od pracownika
•
Ochrona środowiska i przyroda = 1 740 mln zł, tj. 83 zł od pracownika
•
Kultura fizyczna = 828 mln zł, tj. 40 zł od pracownika
•
Informatyka = 229 mln zł, tj. 11 zł od pracownika
Polska to nie kraj na rodzenie dzieci
• Wysokość średniej emerytury w I kw. 2013 r.:
o z ZUS-u: 1 855 zł, tj. 1 544 zł netto
• Dochód netto w rodzinie z dwójką osób
zarabiających średnią krajową i posiadających
dwójkę dzieci wynosi = 1 260 zł
• Być może to z tego powodu w Polsce średnia
dzietność kobiet wynosi: 1,37
Polska to nie kraj na rodzenie dzieci (2)
• Przyjmuje się, że mediana zarobków w Polsce jest o
ok. 15% niższa od średniej, czyli wynosi netto ok.
2142 zł
• Dochód netto w rodzinie z dwójką osób
zarabiających tą wartość wyniesie = 1 071 zł, a
więc o 473 złote mniej od średniej emerytury
• Przez wysokie podatki młodych ludzi nie stać na
wychowywanie w Polsce dzieci
Dziękujemy za uwagę

similar documents