1 - pejabat pendaftar

Report
Panduan
Pengguna
http://reg.upm.edu.my/portal
1
Panduan
Pengguna
Login ke Portal
Taipkan url ‘http://reg.upm.edu.my/portal’
dan tekan ENTER
Anda akan mendapat paparan Gerbang Ilmu
Sumber Manusia seperti disebelah
Taipkan No. Kad Pengenalan Baru anda
pada ruang No. K/P
Taipkan password pada ruang Katalaluan
Tekan butang Login
Anda akan mendapat popup mesej ‘Ini
merupakan login pertama kali. Sila tukar
katalaluan anda serta-merta untuk tujuan
keselamatan’. Tekan butang OK
2
Panduan
Pengguna
Tukar katalaluan
Taip katalaluan baru anda pada ruang
Katalaluan Baru
Taip semula katalaluan baru anda pada ruang
Ulang Katalaluan Baru
Tekan butang TUKAR
Anda akan mendapat popup mesej ‘Katalaluan
Anda Telah Ditukar’. Tekan butang OK
3
Panduan
Pengguna
Pautan ke Sistem
Klik pada ikon Sistem Permohonan Cuti Balajar
4
Panduan
Pengguna
Maklumat Pengajian
Semak maklumat peribadi anda
Kemaskini maklumat hubungan (No. Tel Bimbit,
No. Tel Rumah, No. Tel pejabat & Alamat Emel)
Setelah selesai, tekan butang KEMASKNI
Tekan butang SETERUSNYA untuk ke
bahagian Maklumat Kelulusan Akademilk
5
Panduan
Pengguna
Maklumat Kelulusan Akademik
Kemaskini maklumat pada ruang berkenaan
Setelah selesai, klik butang KEMASKINI
Tekan butang SETERUSNYA untuk ke
bahagian Maklumat Permohon
* Makluman
Butir-butir Kelulusan Akademik adalah data terkini
dari SISMAN. Untuk sebarang penambahan atau
perubahan maklumat, sila lakukan menerusi SISMAN.
6
Panduan
Pengguna
Maklumat Keluarga
Semak maklumat pada ruang berkenaan
Klik butang OK pada popup mesej
Tekan butang SETERUSNYA untuk ke
bahagian Maklumat Perkhidmatan
Makluman
* Butir-butir Keluarga adalah data terkini dari SISMAN.
Untuk sebarang penambahan atau perubahan
maklumat, sila hubungi Seksyen Perubatan dan
Perhubungan Pekerja di samb. 2098/6197
7
Panduan
Pengguna
Maklumat Perkhidmatan
Input maklumat tugas-tugas pentadbiran, dan
tekan butang SIMPAN
Input maklumat kegiatan
penyelidikan/perundingan yang telah dijalankan
(jika ada), dan tekan butang SIMPAN
Input maklumat penerbitan akademik/majalah/
jurnal/monograf dll yang telah dijalankan (jika
ada), dan tekan butang SIMPAN
Tekan butang SETERUSNYA untuk ke
bahagian Maklumat Cuti Belajar Terdahulu
8
Panduan
Pengguna
Maklumat Cuti Belajar Terdahulu
Input maklumat sama ada terikat untuk
berkhidmat dengan Universiti / Kerajaan, dan
tekan butang SIMPAN
Klik pada pautan HAPUS jika ingin membatalkan
maklumat yang telah disimpan
Semak maklumat cuti belajar pernah diluluskan
oleh UPM sebelum ini
Tekan butang SETERUSNYA untuk ke
bahagian Maklumat Ketua Jabatan
9
Panduan
Pengguna
Maklumat Ketua Jabatan
Sila pilih Ketua Jabatan dan Dekan daripada
droplist
Kemudian, klik butang KEMASKINI
Setelah maklumat kedua-dua Ketua Jabatan &
Dekan dikemaskini, klik pada butang HANTAR
MAKLUMAN PENGESAHAN*
Tekan butang SETERUSNYA untuk ke
bahagian Semakan Status
Makluman
* Selepas pemohon kli pada butang HANTAR
MAKLUMAN PENGESAHAN, sistem akan
menghantar emel secara automatik kepada Ketua
Jabatan dan Dekan untuk tujuan pengesahan
10
Panduan
Pengguna
Cetak Borang Permohonan
Anda akan mendapat paparan borang seperti
disebelah
Semak maklumat permohonan. Untuk cetak, klik
pada butang CETAK
11
Panduan
Pengguna
Semak Status Permohonan
Skrin akan memaparkan status semasa pemohon
* Makluman
Pemohon boleh menyemak status permohonan dari
masa ke semasa untuk mendapatkan status terkini
permohonan
12
13
Panduan
Pengguna
http://reg.upm.edu.my/portal
14
Panduan
Pengguna
Pengesahan via emel
Emel pemakluman akan dihantar ke emel
Buka emel tersebut. Contoh emel pemakluman
seperti disebelah.
Seterusnya, klik pada pautan berwarna biru.
15
Panduan
Pengguna
Pengesahan
Tuan/puan akan mendapat paparan senarai
pemohon seperti disebelah
Klik pada pautan No. Staf yang berwarna biru
Paparan pengesahan akan dipaparkan seperti
disebelah
Sila tandakan Disokong atau Tidak Disokong
dan taipkankan ulasa pada ruang berkenaan jika
ada.
Seterusnya klik pada butang HANTAR
MAKLUMAN PENGESAHAN
Klik OK pada popup mesej
16

similar documents