Görkem OK – ADANA HACI SABANCI OSB

Report
ADANA HACI SABANCI
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
SCADA SİSTEMİ VE
AKILLI ŞEBEKE ÇALIŞMALARI
AKILLI ŞEBEKE ORJİNLİ YÖNETİMİ
BENİMSİYORUZ VE UYGULUYORUZ
Görkem OK
Elektrik Mühendisi
Enerji Müdür V.
İÇERIK




Adana Hacı Sabancı OSB Genel Bakış ve Elektrik Şebeke
gereksinimleri
Adana Hacı Sabancı OSB SCADA sistemi mimarisi
Adana Hacı Sabancı OSB SCADA işlevleri
Kazanımlar
AOSB Yerleşim Planı
2.000 hektarlık tevsii alan Adana Büyükşehir
Belediyesi nazım planına işlenmiştir.
365 Hektarlık
tevsii alanının
altyapı
Mevcut AOSB Alanı 1.225 hektardır. çalışmalarına
başlanmıştır.
AOSB Elektrik Şebekesi
AOSB içinde elektrik enerjisini
sağlayan 3 adet ana dağıtım 21
adet dağıtım merkezi, 167 km
uzunluğunda enerji nakil hattı ile
430 farklı büyüklükteki Sanayi
Kuruluşuna hizmet vermektedir.
Ayrıca 1965 direkten oluşan yol
aydınlatması sistemi mevcuttur. Bu
sistemin bugünkü değeri 25 milyon
dolardır ve tamamı AOSB’nin
mülkiyetindedir. Bölgemiz,
ilimizdeki sanayi kuruluşlarına
sağlanan elektriğin yüzde 50’si (160
MW ile) kadar elektrik
kullanmaktadır.
AOSB Doğalgaz Şebekesi
AOSB içinde doğalgaz sağlayan 7
adet RMS/B tipi istasyon ile 12-19
Bar aralığında, 15,5 km çelik, 45
km polietilen hattal 130 farklı
büyükteki Sanayi kuruluşuna
hizmet vermektedir. Bu Sistemin
bugünkü değeri yaklaşık 3,5
milyon dolardır. Yatırım bedelinin
tamamı AOSB tarafından
karşılanmıştır. Bölgemizin doğalgaz
tüketimi, Adana’nın tüketiminin
yüzde 45’i oranındadır.
AOSB Mevcut ve İlave Alan Elektrik
Şebekesi Tek Hattı
Bizim İçin Akıllı Şebeke Nedir?
Akıllı şebeke; tedarikçi ve tüketici
arasında
karşılıklı
elektronik
İletişimin sağlanması amacıyla akıllı
sayaç ve izleme sistemlerinin
elektrik ve doğalgaz şebekelerine
eklenerek şebekelerin izlenmesi,
güncellenmesi ve sürekli güvenilir,
kaliteli olarak dağıtım yapılırken
kullanıcı güvenliğinin ön planda
tutmasıdır.
Günümüzde özellikle yenilenebilir elektrik üretiminin önem kazanması ile
birlikte, gerçek zamanlı fiyatlamanın yapıldığı serbest piyasa sisteminde
akıllı sistemler üzerine kurulmalıdır.
Dolayısıyla “Akıllı Şebekeler” veya
“Internet teknolojilerinden
esinlenilerek sayısal altyapı eklenmiş
elektrik ve doğlagaz şebekeleri”
önümüzdeki dönemdeki anahtar
teknolojilerden olacaktır.
Ayrıca akıllı şebekeler;
sürekli büyüyen enerji talebine karşı sürdürülebilir çözümler sunarken, arz
güvenliğini sağlamakta, abonelerimize kesintisiz ve kaliteli hizmet
verilmesinin güvencesi durumundadır.
Akıllı şebekeler esnekliği daha fazla iyi
kalitede gerçek zamanlı veri toplanması
temeline dayanmaktadır. Bu verinin
bilgisayarlar tarafından çok hızlı kararlar
için analizi edilmesi olacak olayları
önlemekte ve şebekenin devamlı
yenilenmesini sağlamaktadır. Böylece,
 Gerçek zamanlı talep yönetimi yapılabilir
 Yenilenebilir kaynakların daha fazla
entegrasyonu şebekeye sağlanabilir
 Kaynakların verimli kullanımına (Hem
üretim hem tüketim tarafında) yardımcı
olur ve Enerji tasarrufu, fiyat avantajı gibi
ülke ekonomisine katkıları olur
 Sistem Dengesi kurulabilir.
Tüm bunlar için gelişmiş bir sayaç yapısı ile
mümkün olmaktadır.
Talep tepkisi programları etkin talep yönetimi sağlayarak, sistem güvenliğini
korumanın yanı sıra son kullanıcılar ile bizim tüketimleri kontrol etmemizi
sağlamaktadır. Bu sayede abonelerimiz yük yönetim stratejileri oluşturabilecekler
Kaynak portföylerini optimize edebileceklerdir.
Akıllı Şebeke = f(Üretici, Tüketici, İletim, Dağıtım, .... , Akıllı Sayaç , ...,DMS, OMS..)
EPDK
elektrik
piyasası
mevzuatında yer alan Elektrik
Dağıtımı ve Perakende Satışına
İlişkin
Hizmet
Kalitesi
Yönetmeliği uyarınca, tedarik
sürekliliği kalitesi ile ticari ve
teknik kalitenin denetlenmesi
için
otomatik
izleme
sistemlerinin gerekliliği açıkça
ortaya konmaktadır.
AOSB Elektrik Altyapısı Gereksinimleri








Elektrik şebekesinin güvenilirliğinin sağlanması/artırılması
Elektrik şebekesinin uzaktan izlenmesi
Elektrik şebekesinin uzaktan kontrolü
Şebeke operasyonel masrafların azaltılması
Regülasyon ihtiyaçlarının karşılanması
Koruma özellikleri
Sistemi otomasyon ile modernleştirme
Sistemin genişlemeye açık, diğer sistemlerle entegre
edilebilir olması

Dağıtım yönetim sistemleri, Coğrafi Bilgi Sistemleri, IT sistemleri,
haberleşilen cihaz sayısı
Adana Hacı Sabancı OSB SCADA Mimarisi
Adana Hacı Sabancı OSB SCADA Mimarisi
İstasyon içi ve
SCADA ile ilgili
Protokoller
-Modbus,
IEC61850,
IEC-103...
TELVENT kapsamlı bir çözüm paketi ile; verim planı, tasarım yardımı ve güvenilir Akıllı
Şebeke altyapısı tasarlanmıştır. Bu özellikler ile:
• Veri toplama ve izleme
• Müşteri / Şebeke arayüzleri
• Şebeke Analizi
• Şebeke tasarımı araçları
• Gerçek-zamanlı operasyon araçları
• Ekonomik karar verme araçları Kural-tabanlı
• Geleneksel iş yazılım entegrasyonu sağlanmaktadır.
TELVENT gelişmiş çözümleri şunlardır:
• enerji yönetimi araçları seçeneklerini belirleyerek enerji maliyetlerini kontrol etmek
• işletme genelinde bilgi aktarımını doğrulayarak operasyonel veri için sistem analizi
oluşturmak
• sistem simülasyonu için modelleme ve eğitim araçları ile sistemin optimum güvenliği,
etkin çalışmasını ve ağ planlamasını sağlamaktadır.
RTU: MÜHENDISLIK & DEVREYE ALMA









Basitleştirilmiş RTU kabin mühendisliği ve
kablolaması
Mevcut sistemler basitçe genişletilebilir
Lokal veri işleme: Filtreleme, veri birleştirme vb.
Olay zaman hassasiyeti: 1 ms
Çalışma sıcaklığı: -40°C - +70°C
Kesici kontrol ve durum bilgisi
Ölçüm bilgisi
Alarm izleme
Olay izleme
Senkronizasyon kontrol fonksiyonları
Tarihsel veri depolama
Koruma rölesi bilgileri izleme
Modüler, ölçeklendirilebilir
Devreye alması kolay
2 Ethernet, 3 RS-232/485 haberleşme portu
Çeşitli I/O Modülleri:
● 16 Dijital giriş
● 8 Dijital çıkış
● 8 Analog giriş
● 16 Dijital giriş ve 8 çıkış
● Flash: 16MB, RAM: 8MB
● VxWorks işletim sistemi
●
●
●
●
●
●
●
PLC PROGRAMLAMA

RTU’nun içindeki ISaGRAF
Workbench PLC programlama
imkanı sunar



IEC 61131-3 dili
Kullanıcı dostu arayüz (MS
Windows)
Programlama dili olara “C”
SCADA FONKSIYONELLIKLERI

Hesaplamalar



Aritmetik ve mantıksal operasyonlar kullanarakl telemetri verisinden
yeni değerler ve veriler oluşturulur
Hesaplanan veriler veritabanında keydedilecek ve gerçek zamanlı
verilerle aynı özelliklere sahip olacaktır.
Cihaz Operasyonları Endeksleri




Cihaz Operasyonları Endeksleri uygulaması, anahtarlama sayıları,
kısa devre açma sayıları, vb gibi ekipmanların operasyonel verisini
saklayacaktır.
Uygulama; her bir kesici, kondansatör anahtarı ,tekrar kapatıcı, ve
yük kesme anahtarı kesici çalışmaların sayısını takip etmelidir.
Uygulama, ekipmanının operasyonel sınırlara erişmesi durumunda
ilgili alarmlar oluşturacaktır.
Rapor formatı ve operasyonel sınırlar kolayca yapılandırılabilecektir.


Alarm ve Olay İşleme
 Durum değişiklikleri, analog değer limit ihlalleri, operatör
komutları, veri girişleri ve önceden belirlenmiş uygulama
çıktıları olay olarak kabul edilecektir.
 Olaylar bir olay günlüğüne kaydedilecek ve olay log kaydedici
üzerinden uygun mesajlar ile yazılacaktır.
Tarihsel Veri Arşivi
 Gerçek zamanlı MS SQL veri tabanı kullanır
 Esnek ve yönetimi kolay
Pan, zoom, freeze gibi fonksiyonellikler
Grafik aracı
Birden fazla görüntü, aynı görüntüde birden
fazla trend
Excel’e aktarma
● Elektriksel cihazlar
● Milisaniyelik zaman damgası
● Gelişmiş uygulamalar için platform
● Akıllı şebekeler
SONUÇ
BİZİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN
TEŞEKKÜR EDERİZ
AKILLI ŞEBEKE ORJİNLİ YÖNETİMİ
BENİMSİYORUZ VE UYGULUYORUZ

similar documents