PÍ*EM, PÍ*EM PÍSMENÁ, HÁDAJ, *O TO ZNAMENÁ. KRÚ*OK

Report
TEMAT.
OKRUH
OBLASŤ UO OBSAHOVÉ
ŠTANDARDY
JA SOM SEO
VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
15, Artikulácia
Vyslovovať
16, hlások
správne a zreteľne
a hláskových všetky hlásky
skupín.
a hláskové skupiny.
Uplatňovať
spisovnú podobu
materinského
jazyka.
ABECEDA!

similar documents