Martina Kekule: Transakční analýza pro učitele

Report
Transakční analýza pro učitele
Martina Kekule
Pedagogický seminář 8. 10. 2014
Motivace
Příhoda s motorkou
OK stavy
OK corral
http://ta-tutor.com/tatutor/ok-corral
Cílem je setrvat v 1. pozici co nejdéle!
Rytmus v Show Adély Banášové (od 6:20)
http://www.youtube.com/watch?v=MMyQqn4gkIQ
Transakční analýza
Technika skupinové terapie – spadá pod
psychoanalýzu
Eric Berne – 60. léta 20. stol.
Popularizační publikace:
Jak si lidé hrají
Co řeknete, až pozdravíte
Teorie osobnosti , analýza komunikace
Hry
Ano, ale…
http://cs.wikipedia.org/wiki/Transak%C4%8Dn%C3%AD_anal%C3%BDza#Hry
Cílem: zisk pohlazení
uznání, může být + nebo -, verbální/ neverbální,
podmíněné/nepodmíněné, přímé/nepřímé, interní/externí
Dávat, přijímat, říkat si o, odmítat dávat
Příklad: Žák se nemůže učit…
TA v pedagogice
Tvoření smluv!
Co? Jak? Do kdy?
Dohoda obou/tří stran.
Co je za tím?
Model osobnosti:
Zjednodušeně:
Rodič
Dospělý
Dítě
http://ta-tutor.com/tatutor/pictorial-p-c
Obr. 1-5, 7, 15
Do pěti let věku dítěte – rodič, cca od pěti let začíná fungovat
dospělý!
Carpmanův trojúhelník
http://ta-tutor.com/tatutor/drama-triangle
Oběť, kat a zachránce.
Oběť má pocit, že to nemá řešení.
Trojúhelník vítězů
Místo Kata: Assertive
Místo Zachránce: Responsive
Místo Oběť: Dospělý +/+,
možnost vyjádřit slabost je OK
Trojúhelník vítězů
Kat: nebere v úvahu pocity a myšlení
druhých
Zachránce: myšlení druhých, pocity svoje
Oběť: vlastní myšlení, pocity druhých
Ptát se oběti, jak přemýšlí, „nutit“ ji
přemýšlet.
TA v pedagogice
Popoháněči – drivers
Be perfect!
Be good enough.
Please others!
Please yourself.
Try hard!
Just do it!
Be strong!
You can ask for help.
Hurry up!
Stop and think what
you do.
Shame
Based on workshop by Sabine Klingenberg
Shame
Rituály vytvářející „shame“
•
•
•
•
•
•
Přijít záměrně pozdě
Mít nesplnitelné požadavky
Zveřejňovat slabé stránky, chyby
Neprominout, pokud o to druhý žádá
Mít ponižující požadavky
Zneužívání závislosti a bezmoci
Four REACTIONS in situations of SHAME
Withdrawal:
Anxiety, despair
Role in drama triangle: victim
Existential position: -/Attack others:
When others are worse
– I am good,
anger, insult others
feeling disgust,
Role in drama triangle:
persecutor, covered
victim
Existential position: +/and -/+
Attack myself:
Hopelessness, self
insulting, in disgust of
self, despair
Role in drama triangle:
victim, covered
persecutor of self
Existential position: -/+
and -/Avoidance: behaving as
if….agitation, anger, boast
Role in drama triangle: victim,
rescuer, persecutor
Existential position: +/- and -/+
After: Nathanson,D. in Shame and Pride: Affect, Sex and the birth of self, 1992. New York Norton
Sabine Klingenberg TSTA-O
Four STRATEGIES in situations of SHAME
Publication: to break the silence: sharing
experiences of feeling, thinking, body reactions
and tendency to behave in the here and now,
Acceptance and
compensation: accept
and take my
responsibility, my part,
acceptance instead of
compare with, refrain
from doing “it”
Self confidence:
to forgive myself; stroke
myself, accept my
feeling thinking and
behaviour, detect and
develop my resources
Awareness and activity: distinguish
instead of judgement, perceive and
detect
After: Nathanson,D. in Shame and Pride: Affect, Sex and the birth of self, 1992. New York Norton
Sabine Klingenberg TSTA-O
TA v pedagogice
I am OK - You are OK
EVERYONE CAN THINK
ANYONE CAN CHANGE/LEARN/GROW
Odkazy
Napper, Newton: Taktika transakční analýzy. Grada, Praha 2000.
Hennig, Pelz: Transakční analýza, terapie a poradenství. Grada, Praha.
Giles Barrow – TA pro učitele
http://www.crackingbehaviour.com/
Obecně o TA
http://ta-tutor.com/
Obecně o TA na Wikipedii:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Transak%C4%8Dn%C3%AD_anal%C3%BDza
Rytmus v Show Adély Banášové (od 6:20)
http://www.youtube.com/watch?v=MMyQqn4gkIQ

similar documents