Brian Thomsen

Report
Jordforurening fra
olieudskilleranlæg
- Slagelse Kommunes undersøgelser
Ved Brian Badike Thomsen,
Slagelse Kommune
Miljø og Natur
www.slagelse.dk
Slagelse Kommunes projekt
Med det formål at kvalificere det almindelige
miljøtilsyn fik vi udtaget jordprøver ved:
-17 tankgrave
-22 olieudskillere
-23 belægninger af SF-sten
Miljø og Natur
www.slagelse.dk
Projektets indhold i relation til olieudskillere
•
•
•
•
•
Traditionelt miljøtilsyn
Registrering af aktiviteter i tilknytning til olieudskillerne
Gennemgang af inspektioner og tæthedsprøvninger
Gennemgang af tømningsrapporter
Udtagning af jordprøver ved 22 olieudskillere
Ved fund af forurening:
• Historisk gennemgang
• Tæthedsprøvning
• Påbud om undersøgelser/oprensning hvis hjemmel
Miljø og Natur
www.slagelse.dk
Udvalgte virksomheder
Virksomhed
OK a.m.b.a.
Shell Service v/ Leif B Olsen
Q8 - Kuwait Petroleum (Danmark) A/S
A/S Dansk Shell
A/S Dansk Shell
Uno X
Q8 - Kuwait Petroleum (Danmark) A/S
OK a.m.b.a.
Jet
A/S Dansk Shell
Statoil A/S
Uno X
Pava Center Vestsjælland
Elmann Biler A/S Dinitrol
JAN HANSEN. SLAGELSE ApS
Slagelse Kommunale Entreprenørservice
O K AUTO RENS
Nordisk Dæk Import A/S
Nilpeter Aps.
Stena Jern og metal
SK Forsyning
I alt
Miljø og Natur
Adresse
Akacievej 1
Jernbanegade 28
Mariendals alle 34
Skovvej 30
Smedegade 34
Sorøvej 1
Næstvedvej 3
Sorøvej 27
Sorøvej 37
Strandvejen 49
Tårnborgvej 78
Tårnborgvej 128
Elmedalsvej 3
Industrivej 17
Teknikvej 1
Dalsvinget 13
Holbækvej 14
Skovsøvej 4
Elmedalsvej 20
Kalundborgvej 56
Idagårdsvej 5
Type
Benzinstation
Benzinstation
Benzinstation
Benzinstation
Benzinstation
Benzinstation
Benzinstation
Benzinstation
Benzinstation
Benzinstation
Benzinstation
Benzinstation
Undervognsbehandling
Undervognsbehandling
Undervognsbehandling
Entreprenør
Autoværksted
Autoværksted
Maskinfabrik
Produkthandel
Stort olieoplag
Tankgrave
undersøgt
Udskiller
undersøgt
Belægning
undersøgt
1
2
2
1
1
1
2
1
1
2
2
1
2
1
1
2
2
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
17
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
3
6
22
23
www.slagelse.dk
Undersøgelsens resultater - udskillere
Olieudskillere
Entreprenørservice
Påfyldningsplads
Dalsvinget 13
Q8
Vaskehal/uafklaret Mariendals alle 34
Uno X
Salgsplads/tanke
Tårnborgvej 128
Shell Service
Vaskehal
Jernbanegade 28
Chevrolet/Dinitrol
Undervognsbehandl Teknikvej 1
O K AUTO RENS
Værksted
Holbækvej 14
A/S Dansk Shell
Salgsplads
Smedegade 34
A/S Dansk Shell
Strandvejen 49
OK a.m.b.a.
Akacievej 1
Forur
enet Rent
1
1
1
1
Repareret uden at 1 1
orientere myndigheden
A/S Dansk Shell
Skovvej 30
Stena Jern og metal Kalundborgvej 56
Pava Center
Elmedalsvej 3
Elmann / Dinitrol Industrivej 17
Nordisk Dæk Import Skovsøvej 4
Uno X
Sorøvej 1
OK a.m.b.a.
Sorøvej 27
Statoil A/S
Tårnborgvej 78
I alt
Miljø og Natur
1
1
1
1
1
1
1
1
11
Forurening
16000 mg/kgTS gasolie /
~500 kg olie
2700 mg/kgTS gasolie /
500 kg olie
2800 mg/kgTS benzin og gasolie /
500 kg olie/benzin
2300 mg/kgTS benzin og motorolie/
100 kg olie/benzin
2600 mg/kgTS terpentin /
50 tons jord
3800 mg/kgTS petroleum og motorolie /
20 kg olie
2200 mg/kgTS benzin og gasolie /
200 kg olie
250 mg/kgTS gasolie
110 mg/kgTS benzin og gasolie
200 mg/kgTS benzin og gasolie
89 mg/kgTS motor/smøreolie
2
1
1
1
1
2
11
Olieudskilleren
utæt
Sagsstatus
Sandsynligvis Forurening planlagt fjernet
Sandsynligvis Del af en større forureningssag
Rep. i 2003
Del af en større forureningssag
Ja
Forureningen er bortgravet
Ja
Forureningen er bortgravet
Ja
Forureningen er bortgravet
Nej
Rep. i 2003
Rep. i 2008
Ja, over
væskestand
Vides ikke
Afsluttet - manglende hjemmel
Afsluttet - manglende hjemmel
Afsluttet - manglende hjemmel
Afsluttet - manglende hjemmel
Del af en større forureningssag
Kraftig forurenet
Moderat forurenet
Ikke forurenet
www.slagelse.dk
Konklusioner
• Forurening ved 11 ud af 22 olieudskillere
• 6 ud af 22 olieudskillere aktuelt utætte
• Yderligere mindst 3 olieudskillere utætte indtil de blev repareret
- uden myndighedsindblanding
• 5 større forureninger fra udskillere – 3-4 i tilknytning til tankanlæg
• Omfattende forurening fra andre kilder fundet på 3 lokaliteter
• Ressourcekrævende og langvarige sager
Miljø og Natur
www.slagelse.dk
Erfaringer med tæthedsprøvninger
• Normens tæthedskrav svarer typisk til en udsivning på 3-6 liter/time
• Tæthedsprøvninger foregår ofte med måleudstyr med for ringe
nøjagtighed (normkrav: < 1mm).
• Det kan være umuligt at afproppe udskilleranlægget så
rørtilslutningerne er omfattet - ofte er kun brøndkeglen testet
• Prøvningsrapporter er ofte mangelfulde:
- entydig identifikation af udskiller
- afpropning af anlæg under prøvning / hvilken del der er testet
- målemetode og –nøjagtighed
- visuel inspektion
• Udskillere er blevet repareret uden at myndighederne er blevet
orienteret
• Der korrigeres stort set aldrig for grundvandstryk
Miljø og Natur
www.slagelse.dk
Eksempel på prøvningsrapport
Miljø og Natur
www.slagelse.dk
Anbefalinger
• Jordprøver er et rigtigt godt supplement til det traditionelle tilsyn
med olieudskillere.
• Det bør overvejes at filtersætte boringerne
• Vær kritisk overfor tæthedsprøvninger af olieudskillere
• Stil krav til udførslen og afrapporteringen af tæthedsprøvninger
Til Miljøstyrelsen:
• Overvej alternativer til DS455-normen og om normens
tæthedsgrænse er god nok
• Overvej at skærpe eller præcisere anmeldepligten
Miljø og Natur
www.slagelse.dk
Tak for opmærksomheden
Miljø og Natur
www.slagelse.dk

similar documents