CIEKAWOSTKI INTERNETOWE

Report
Przeciętnie użytkownicy
Facebooka spędzają na
por talu około 30 minut
dziennie. Są jednak tacy,
którzy za glądają na str onę
r e gular nie, poświęcając na
to kilka godzin dziennie.

similar documents