Plotyn ok. 204-269

Report
Plotyn
ok. 204-269
Główne dzieło Enneady (Dziewiątnice =
6 zbiorów rozpraw po 9 w każdym).
• Byt jest zmienny, staje się. Dynamiczna teoria
bytu ( Spinoza, Hegel).
• Byt jest jeden. Rozwija się z konieczności.
• Ma naturę światła, które się rozchodzi.
• Byt wyłania z siebie inne postaci – emanacje,
które oddalając się od najdoskonalszego
praźródła, stają się coraz mniej doskonałe i
zależne od poprzednich.
Absolut – Jednia (Bóg) - ekstaza


Rozum (świat ducha, idei) - rozum


Dusza świata (w niej dusze jednostkowe)


Materia – zmysły


materia nieokreślona
materia ukształtowana
(odzwierciedlenie bytu idealnego)
Rola człowieka (jego duszy):
• uduchowienie materii
• upadek duszy
• powrót do Absolutu-Jedni
przez poznanie (ekstazę i zachwyt;
aspekt poznawczo-moralny).
Etyka – osiąganie cnót i upodabnianie
się do Boga.
Estetyka – odrzucenie koncepcji
mimesis, artysta przez twórczość zbliża
się do stwarzającego Boga i w swych
dziełach urzeczywistnia idee.

similar documents