Hvordan lage gode word-dokumenter

Report
HVORDAN LAGE GODE
WORD-DOKUMENTER
- noen huskeregler når det gjelder
universell tilrettelegging
Generelt:
• Dersom vi bruker standardvalgene og stilene som
ligger oppe i word-menyen, vil som regel dokumentet
være godt nok tilgjengelig
• Husk å bruke Sett inn sideskift (eller Ctrl + Enter)
når skal fortsette på en ny side!
Bruk ferdige stiler på titler,
overskrifter og brødtekst
• Ikke bland mange fonter. Arial er en god font for web.
Fontene calibri og cambria, som er standardvalg for
stilene i brødtekst og overskrifter, kan også brukes
• Vi kan også velge formatering på titler og overskrifter
selv ved å:
- høyreklikke på overskrift – Endre – Formater – OK
Velg om endringene bare skal gjelde for dette dokument, eller
om du vil lagre formateringene som mal for nye dokumenter
NB! Fargene på overskriftene som nå ligger i wordstilen, har for dårlige kontraster. Kan velge svart som
standard overskriftsfarge. Evt. mørk blå eller mørk lilla
Sørg for gode kontraster
• Svart skrift på hvit bakgrunn fungerer maksimalt, men
det finnes flere valgmuligheter.Hovedsaken er at
kontrasten mellom skrift og bakgrunn må tilfredsstille
WCAG* -kravene
• Det finnes et program på nettet, Colour Contrast
Analyser. Dette tester på en enkel måte om
kontrastene er gode nok
* WCAG: Web Content Accessibility Guidelines
Lag alternativ tekst på bilder
• Høyreklikk på bildet, velg Størrelse og plassering,
velg fane Alternativ tekst og beskriv bildet
• Klikk OK
Har du eldre programvare enn Windows 7, velger du
Formater bilde og gjør samme prosessen
• Å skrive fra venstre er best, men midtstilt går også
• Det er ok å skrive et dokument i to eller flere spalter
- bilder vil tilpasse seg den gjeldende spaltebredden
• Punktlister, innrykk og tabulatortast er ok
• Legg ikke tekst oppå et bilde
-med mindre det dreier seg om pynt eller unødvendig
informasjon. Skriv uansett inn alternativ tekst, hvor du kort
beskriver bildet og gjengir teksten
• Unngå tekstbokser
• Enkle tabeller er ok
Opprette en tilgjengelig PDF
• Kodede PDF-filer gjør det enklere for skjermlesere og
andre hjelpeteknologier å bestemme en logisk
leserekkefølge og navigasjon for filen, og i tillegg kan
innholdsflyten endres ved bruk av skjermer for stor
tekst, PDA’er og mobiltelefoner
• Denne kodingen kan gjøres automatisk når du lagrer
en fil i PDF-format, fra og med Office 2007-versjonene
av Excel, PowerPoint, Publisher, Visio eller Word
Når du har opprettet et Word-dokument, kan du lagre
filen som en kodet PDF-fil ved å gjøre følgende
(eksempel Word 2007):
• Klikk Office-knappen og deretter Lagre som
• Klikk pilen i Filtype-listen i dialogboksen Lagre som,
og klikk deretter PDF
• Klikk Alternativer. Kontroller at det er merket av for
Koder for dokumentstruktur for tilgjengelighet
• Klikk Lagre og OK
• http://office.microsoft.com/nb-no/word-help/opprettetilgjengelige-pdf-filer-HA102478227.aspx
FINITO!
- og takk for at du lager dokumenter som
alle kan lese


similar documents