PowerPoint-presentatie

Report
Dagelijkse actualiteit!
Financieel economische crisis, faillissementen, weinig
start-ups, sociale bloedbaden, …
Weinig tot geen beursintroducties, steeds meer bedrijven verdwijnen
van de beurs! Is er nog een veilige haven? Is er nog een droomscenario?
Hoe blijft u optimistisch bij al het
slechte nieuws?
 309% regeling => constructief?
T.o.v. signaal: Megafraudezaken die gewoon financieel
worden afgekocht!
 Besparingen, torenhoge schulden, …
 Vergrijzing, pensioenvoorziening voor ondernemers?
 Megataxen op bedrijfswagens!
 Geen sociaal vangnet voor gefailleerde ondernemers
…







Hoge faillissementscijfers
Laag aantal (kwalitatieve) starters
Gigantisch hoge loonlasten!
Braindrain, we vinden geen geschikte mensen meer …
Belgische ‘Entrepreneurial Index’ één van de laagste in de wereld!
Stroef, log en megaduur overheidsapparaat!
Denkbeeld dat kapitaal enkel nog kan opgehaald worden in de States

Vraag: zijn onze concurrenten lokaal of eerder internationaal?
Ons landje in de wereld!
Europa in de wereld!
Ondernemen is een droom?
Wat zijn de voornaamste drivers van een
ondernemer?
 Een eigen idee, technologie, service, product, design, talent, … ontwikkelen
en winstgevend laten groeien!
 Eigen baas, eigen verantwoordelijkheid!
 Financiële onafhankelijkheid!
 Ooit naar de beurs? Overname? 2de generatie, 3de, 4de, …
 Succesvol zijn! Voldoening!
 Een bijdrage leveren aan de maatschappij & haar volgende generaties!
(MVO, ecologie, tewerkstelling, duurzaamheid, …)
 Menselijke ontplooiing, uitbreiding sociaal-economisch netwerk
 …
Tijd voor een solide ondersteuning!
Ondernemers voor ondernemers …
Groeigazellen - coaching
 4 intern operationele mensen
 20-tal Business Angel – coaches
 8 professionele consultants
 5 Projectmanagers
 2 Executive Interim Managers








Businessplan optimalisatie
Marktanalyses uitvoeren
Financieringszoektocht
Bedrijfsprocessen optimaliseren
Marketing- en sales ondersteuning
Online advertising, e-commerce, social media
Strategische groeiplannen ontwikkelen
Corporate Governance (Code Buysse II)
Steeds op maat en in functie van de noden van uw bedrijf!
Enkele algemene ‘quick tips’:
 Laat u omringen door de juiste mensen! Stel een Dream Team samen en durf extern advies inwinnen!
 Neem nu en dan eens afstand van uw eigen bedrijf of organisatie => helicopterview!
 Structuur
 Bedrijfsprocessen
 Marketing – Sales
 Financieel
 Strategie
 Vlieg nooit blind => maandelijkse financiële rapporteringssystemen en weet de financials correct te
interpreteren! Bewaak de marge!!
 Start tijdig met een financieringszoektocht en denk in termen van EV – VV – Subsidies!
 Durf delegeren, maar blijf controleren!





“De kunst van het delegeren is het in handen houden van wat je uit handen geeft!”
Sales is van nature lui! Daar moet je achter zitten, triggeren, op succes vergoeden, …
Focus behouden! Werk een duidelijke visie en missie uit die door heel de organisatie gedragen wordt!
Doelgericht communiceren! Grafisch gedesigned! Maak ook gebruik van social media toepassingen!
Regelmatig de eigen bedrijfsprocessen durven in vraag stellen (en optimaliseren)!
DANK VOOR UW AANDACHT!
Boudewijn Dupont
Business Consultant
SIM Belgium nv
M: +32 (0)477 467 459
E-mail: [email protected]
Join the SIM Belgium community
www.simbelgium.com

similar documents