Overscholing aan het begin van de loopbaan

Report
Studiedag steunpunt SSL
24-25 februari 2011
Overscholing onder schoolverlaters
Enkele bevindingen
Dieter Verhaest
Hogeschool-Universiteit Brussel (HRRG), Universiteit Gent (SHERPPA)
Eddy Omey
Universiteit Gent (SHERPPA)
Tom Schatteman
Universiteit Antwerpen
Rolf van der Velden
Universiteit Maastricht (ROA)
Overscholing onder schoolverlaters: enkele bevindingen
Eddy Omey & Dieter Verhaest
Inleiding
Onderzoekstopics

Concepten en meetmethodes

Het aantal overgeschoolden in de eerste job

De antecedenten van overscholing in de eerste job

De effecten van overscholing

Overscholing: tijdelijk of permanent?

De persistentie van overscholing: verschillen tussen landen
Overscholing onder schoolverlaters: enkele bevindingen
Eddy Omey & Dieter Verhaest
Concepten en meetmethodes
Bronnen:
Verhaest (2006); Verhaest & Omey (2006a; 2006b; 2006c)
Overscholing onder schoolverlaters: enkele bevindingen
Eddy Omey & Dieter Verhaest
Concepten en meetmethodes
Concepten
Overscholing?

Richard Freeman (1976) stelde in The Overeducated American vast dat
het private rendement van scholing in de VS begon te dalen vanaf het
begin van de jaren 1970
 Dit boek was het startschot voor een uitgebreide economische
literatuur omtrent overscholing

Latere bijdragen concentreren zich eerder op de inhoud van de job:
 Iemand wordt gedefinieerd als ‘overgeschoold’ indien zijn scholingsniveau hoger is dan het niveau dat vereiste is voor de goede uitoefening
van zijn job
Overscholing onder schoolverlaters: enkele bevindingen
Eddy Omey & Dieter Verhaest
Concepten en meetmethodes
Concepten
Vereiste niveau?

Economische interpretatie: optimale scholingsniveau voor een beroep

Er kan een verschil zijn tussen het sociale optimale en het private
optimale scholingsniveau

Tussenkomst van overheid in investeringskost leidt tot hogere
optimale private scholingsniveau

Indien de functie van scholing puur screening en signalling is kan dit
leiden tot overscholing vanuit sociaal oogpunt zonder dat er sprake is
van overscholing vanuit privaat oogpunt
Overscholing onder schoolverlaters: enkele bevindingen
Eddy Omey & Dieter Verhaest
Concepten en meetmethodes
Concepten
Onderbenutting?

‘Nominale’ overscholing is niet noodzakelijk identiek aan ‘onderbenutting van vaardigheden’

Gegeven een bepaald niveau van aangeboren talenten studeren
sommigen mogelijks ‘te lang’ en komen terecht in jobs die in
principe minder scholing vereisen

Onderbenutting van vaardigheden kan ook het gevolg zijn van
horizontale mismatch
Overscholing onder schoolverlaters: enkele bevindingen
Eddy Omey & Dieter Verhaest
Concepten en meetmethodes
Meetmethodes
Subjectieve methodes

Deze methodes zijn gebaseerd op de beoordeling van het individu zelf

De SONAR-enquêtes laten toe om gebruik te maken van drie subjectieve
maatstaven. Deze zijn gebaseerd op de volgende vragen:

‘Had u voor uw eerste job volgens u een te hoge of een te lage
opleiding of was uw opleiding juist goed qua niveau?’ (SUBJ1)

‘Wat is volgens u het meest passende niveau voor de uitoefening van
uw eerste job?’ (SUBJ2)

‘Welk studieniveau werd minimaal gevraagd voor uw eerste job?’
(SUBJ3)
Overscholing onder schoolverlaters: enkele bevindingen
Eddy Omey & Dieter Verhaest
Concepten en meetmethodes
Meetmethodes
Objectieve methodes

Deze methode is gebaseerd op het vereiste niveau van het beroep, waarbij
de scholingsvereisten door job-analisten worden vastgelegd

In de SONAR-data werden beroepen gecodeerd volgens de ‘Standaard
Beroepenclassificatie’. Deze classificatie levert ons een objectieve
maatstaf voor overscholing (OBJ)
Statistische methodes

Deze methodes vergelijken het scholingsniveau van een werknemer met
het gemiddelde (STAT1) of modale (STAT2) scholingsniveau van alle
werknemers binnen haar/zijn beroep
Overscholing onder schoolverlaters: enkele bevindingen
Eddy Omey & Dieter Verhaest
Concepten en meetmethodes
Meetmethodes
Algemene conclusies:
 De meetmethode bepaalt ten dele de geschatte incidentie, determinanten en
effecten van overscholing
 Statistische methodes en subjectieve methodes gebaseerd op gevraagde
niveau bij aanwerving sluiten minder goed aan bij het overscholingsconcept
 Ook de resultaten op basis van de andere subjectieve methodes en job
analyse kunnen sterk afwijken

Bijkomende testen laten niet toe om te discrimineren

Beide benaderingen lijken dus iets anders te meten
Overscholing onder schoolverlaters: enkele bevindingen
Eddy Omey & Dieter Verhaest
Het aantal overgeschoolden
Bronnen:
Verhaest & Omey (2006a)
Overscholing onder schoolverlaters: enkele bevindingen
Eddy Omey & Dieter Verhaest
Het aantal overgeschoolden
Aantal overgeschoolden in de eerste job
Over- en onderscholing in de eerste job
100%
90%
4,9%
14,1%
8,2%
3,4%
8,0%
20,5%
80%
70%
57,4%
68,7%
60%
50%
78,0%
41,4%
62,3%
Ondergeschoold
Adequaat geschoold
67,9%
Overgeschoold
40%
30%
50,6%
20%
39,2%
10%
7,9%
26,4%
29,5%
SUBJ1
SUBJ2
11,6%
0%
STAT1
STAT2
Overscholing onder schoolverlaters: enkele bevindingen
SUBJ3
OBJ
Eddy Omey & Dieter Verhaest
Het aantal overgeschoolden
Aantal overgeschoolden in de eerste job
Over- en onderscholing in de eerste job
100%
4,9%
8,2%
3,4%
8,0%
90%
80%
70%
57,4%
68,7%
60%
41,4%
62,3%
Ondergeschoold
Adequaat geschoold
50%
Overgeschoold
40%
30%
50,6%
20%
39,2%
10%
26,4%
29,5%
SUBJ1
SUBJ2
0%
STAT1
STAT2
Overscholing onder schoolverlaters: enkele bevindingen
SUBJ3
OBJ
Eddy Omey & Dieter Verhaest
Het aantal overgeschoolden
Aantal overgeschoolden in de eerste job
Over- en onderscholing in de eerste job
100%
4,9%
8,2%
8,0%
90%
80%
41,4%
70%
68,7%
60%
62,3%
Ondergeschoold
Adequaat geschoold
50%
Overgeschoold
40%
30%
50,6%
20%
10%
26,4%
29,5%
SUBJ1
SUBJ2
0%
STAT1
STAT2
Overscholing onder schoolverlaters: enkele bevindingen
SUBJ3
OBJ
Eddy Omey & Dieter Verhaest
Het aantal overgeschoolden
Alternatieve concepten
Ondergrens?

Individuen die objectief gemeten (OBJ) overgeschoold zijn, en ook zelf
verklaren overgeschoold te zijn (SUBJ1): 20.2%
Enkele alternatieve concepten

Overvraging:
Werkgevers vragen een hoger niveau dan wat strikt noodzakelijk is
voor de uitoefening van de job

Diploma-kloof:
Werkgevers werven iemand aan met een hoger scholingsniveau dan
het minimale niveau dat werd gevraagd in de vacature
Overscholing onder schoolverlaters: enkele bevindingen
Eddy Omey & Dieter Verhaest
Het aantal overgeschoolden
Alternatieve concepten
Overscholing verklaard door aanwervingsbeleid werkgevers
100%
1,3%
5,2%
90%
80%
70%
60%
52,3%
Beide
Diploma-kloof
Overvraging
77,4%
50%
40%
30%
45,2%
20%
10%
21,3%
0%
Subjectieve methode Objectieve methode
(SUBJ2)
(OBJ)
Overscholing onder schoolverlaters: enkele bevindingen
Eddy Omey & Dieter Verhaest
Antecedenten van overscholing
Bronnen:
Verhaest & Omey (2006a; 20010)
Overscholing onder schoolverlaters: enkele bevindingen
Eddy Omey & Dieter Verhaest
Antecedenten van overscholing
Overscholing naar scholingsniveau in de eerste job
Source: Verhaest & Omey (2006a);
Data: SONAR 1978(23), eigen berekeningen
Overscholing onder schoolverlaters: enkele bevindingen
Eddy Omey & Dieter Verhaest
Antecedenten van overscholing
Overscholing in de eerste job onder hoger opgeleiden
Wat zijn de determinanten van overscholing in de eerste job van schoolverlaters uit het hoger onderwijs?
Het belang van volgende factoren wordt o.m. onderzocht:
 Geslacht
 Studieresultaten
 Niet-westerse achtergrond
 Aantal bisjaren
 Opleidingsniveau vader
 Stage-ervaring
 Type HO: HOKT, HOLT of
 Ervaring als jobstudent
universiteit
 Studierichting
Overscholing onder schoolverlaters: enkele bevindingen
 Regionale werkloosheid
 Start zoektocht naar een job
Eddy Omey & Dieter Verhaest
Antecedenten van overscholing
Overscholing in de eerste job onder hoger opgeleiden
Resultaten

Op basis van de meeste maatstaven vinden we dat de kans op
overscholing lager is onder schoolverlaters met

betere studieresultaten,

minder bisjaren,

een hoger opgeleide vader, en

een diploma het hoger onderwijs van 1 cyclus (t.o.v. het hoger
onderwijs van 2 cycli)
Overscholing onder schoolverlaters: enkele bevindingen
Eddy Omey & Dieter Verhaest
Antecedenten van overscholing
Overscholing in de eerste job onder hoger opgeleiden
Resultaten

Op basis van de meeste maatstaven vinden we tevens dat het
studiedomein een substantiële invloed heeft op de kans op overscholing

Studiedomeinen die systematisch hoog scoren op het vlak van
overscholing zijn

Politieke en Sociale wetenschappen, Psychologie en pedagogie,
Kunstrichtingen

Studiedomeinen die systematisch laag scoren zijn

Onderwijs, gezondheidszorg, en sociaal werk
Overscholing onder schoolverlaters: enkele bevindingen
Eddy Omey & Dieter Verhaest
Antecedenten van overscholing
Overscholing in de eerste job onder hoger opgeleiden
Resultaten

Op basis van sommige maatstaven vinden we tevens dat de kans op
overscholing hoger is onder
•
Schoolverlaters met een niet-westerse achtergrond
•
Individuen die pas starten met zoeken naar een job na het verlaten
van de school
•
Schoolverlaters uit het HOLT buiten de universiteit (t.o.v.
universitairen)
•
schoolverlaters uit regio’s met een hoge lokale werkloosheidsgraad
Overscholing onder schoolverlaters: enkele bevindingen
Eddy Omey & Dieter Verhaest
Antecedenten van overscholing
Overscholing in de eerste job onder hoger opgeleiden
Resultaten

We vinden weinig evidentie of tegenstrijdige resultaten voor de invloed van

Het geslacht

Stage-ervaring

Ervaring als jobstudent
Overscholing onder schoolverlaters: enkele bevindingen
Eddy Omey & Dieter Verhaest
Effecten van overscholing
Bronnen:
Verhaest & Omey (2006b; 2009a; 2009b)
Overscholing onder schoolverlaters: enkele bevindingen
Eddy Omey & Dieter Verhaest
Effecten van overscholing
Effecten van overscholing in de eerste job

Wat is de invloed van overscholing op de kwaliteit van de eerste job?

Volgende indicatoren voor jobkwaliteit worden nader onderzocht:

Arbeidstevredenheid

Duur van de job

Participatie in bijkomende opleiding

Het loon
Overscholing onder schoolverlaters: enkele bevindingen
Eddy Omey & Dieter Verhaest
Effecten van overscholing
Effecten van overscholing in de eerste job

Overgeschoolden worden steeds vergeleken met twee groepen van
adequaat geschoolden:
•
Adequaat geschoolden die eenzelfde scholingsniveau hebben, en dus
op een hoger job-niveau werken
•
Adequaat geschoolden die op eenzelfde job niveau werken, en dus
een lager scholingsniveau hebben
Overscholing onder schoolverlaters: enkele bevindingen
Eddy Omey & Dieter Verhaest
Effecten van overscholing
Effecten van overscholing in de eerste job
Persoon A
Scholingniveau 2
Jobniveau 2
Persoon B
Persoon C
Scholingsniveau 1
Scholingsniveau 2
Jobniveau 1
Jobniveau 1
Overscholing onder schoolverlaters: enkele bevindingen
Eddy Omey & Dieter Verhaest
Effecten van overscholing
Effecten van overscholing in de eerste job
Vergelijking met Persoon A

In vergelijking met adequaat geschoolden die eenzelfde scholingsniveau
hebben, zijn overgeschoolden

minder tevreden met hun job,

hebben ze kortere jobs,

participeren ze minder in opleiding, en

hebben ze een lager loon
Overscholing onder schoolverlaters: enkele bevindingen
Eddy Omey & Dieter Verhaest
Effecten van overscholing
Effecten van overscholing in de eerste job
Persoon A
Scholingniveau 2
Jobniveau 2
Persoon B
Persoon C
Scholingsniveau 1
Scholingsniveau 2
Jobniveau 1
Jobniveau 1
Overscholing onder schoolverlaters: enkele bevindingen
Eddy Omey & Dieter Verhaest
Effecten van overscholing
Effecten van overscholing in de eerste job
Vergelijking met Persoon B

In vergelijking met adequaat geschoolden die tewerkgesteld zijn op
eenzelfde job niveau, zijn overgeschoolden


Minder tevreden,

Hebben ze kortere eerste jobs,

Maar hebben ze een hoger loon
Met betrekking tot opleidingsparticipatie zijn de resultaten niet eenduidig
Overscholing onder schoolverlaters: enkele bevindingen
Eddy Omey & Dieter Verhaest
Effecten van overscholing
Effecten van verandering in mate van overscholing
Probleem:
•
Verschillen worden mogelijks verklaard door verschillen in aangeboren talenten en
vaardigheden
•
Ook schattingen op basis van veranderingen in overscholing over de tijd komen tot
gelijkaardige conclusies
•
Een extra jaar overscholing (objectief gemeten) gaat gepaard met
•
ongeveer 5% minder nettoloon
•
een lagere tevredenheid die equivalent is aan een nettoloondaling van
minstens 17%
Overscholing onder schoolverlaters: enkele bevindingen
Eddy Omey & Dieter Verhaest
Overscholing: tijdelijk of permanent?
Bronnen:
Verhaest & Omey (2003); Verhaest & Schatteman (2010)
Overscholing onder schoolverlaters: enkele bevindingen
Eddy Omey & Dieter Verhaest
Overscholing: tijdelijk of permanent?
Situatie op 23 jaar indien overgeschoold in eerste job
Bron: Verhaest & Omey (2003);
Data: SONAR 1976(23), eigen berekeningen
Overscholing onder schoolverlaters: enkele bevindingen
Eddy Omey & Dieter Verhaest
Overscholing: tijdelijk of permanent?
Overscholingsloopbanen bij Vlaamse schoolverlaters
Diepgaandere analyse

Voor schoolverlaters die op de arbeidsmarkt intreden met een diploma
lager of hoger secundair onderwijs nagaan hoe hun matchstatus (OBJ)
evolueert gedurende de eerste 7 jaar op de arbeidsmarkt

Typetrajecten onderscheiden (clusteranalyse)

Nagaan welke schoolverlaters (geslacht, sociale achtergrond, …) in welk
traject terechtkomen

Nagaan in welke mate het traject gerelateerd is aan welbevinden
Overscholing onder schoolverlaters: enkele bevindingen
Eddy Omey & Dieter Verhaest
Overscholing: tijdelijk of permanent?
Evolutie match tot 84 maanden na het verlaten van de school
(A)schoolverlaters
Sample 'Unknownper
match'
excluded
%
matchstatus
0,7
0,6
46,3%
0,5
0,4
0,3
43,8%
0,2
50,9%
0,1
10,0%
0
1
7
13
19
25
Joblessness
31
37
Overeducation
Overscholing onder schoolverlaters: enkele bevindingen
43
49
Good match
55
61
67
73
79
Overeducation (if in job)
Eddy Omey & Dieter Verhaest
Overscholing: tijdelijk of permanent?
Carrièretypologieën: verdeling (%)
Source: Verhaest & Schatteman (2010); Data: SONAR 1976(23), 1976(26), 1978(23), 1978(26), eigen berekeningen
(Sample B: ‘unknown match’ included)
Overscholing onder schoolverlaters: enkele bevindingen
Eddy Omey & Dieter Verhaest
Overscholing: tijdelijk of permanent?
Carrièretypologieën: risicofactoren
Risicofactoren op een minder gunstig loopbaantraject:

Vrouwelijk geslacht

allochtone origine (vooral op ‘joblessness career’)

Lage studieresultaten in secundair

Afstuderen in BSO


TSO lijkt beter te scoren dan ASO

ASO lijkt wel de kans op langdurige overscholing te beperken
Woonplaats in landelijk gebied
Overscholing onder schoolverlaters: enkele bevindingen
Eddy Omey & Dieter Verhaest
Overscholing: tijdelijk of permanent?
Carrièretypologieën: relatie met welbevinden
Loopbaantrajecten en gevoelens van sociale demotie

Schoolverlaters met een ‘joblessness career’ scoren significant hoger op
alle indicatoren

Schoolverlaters met ‘slow transition to overeducation’ en ‘downward
career’ scoren hoger op sommige indicatoren

Schoolverlaters met ‘upward career’ scoren significant lager op item ‘ik
heb alle hoop op een goede job verloren’

Geen significant verschil tussen schoolverlaters met ‘good match career’
en schoolverlaters met ‘overeducation career’
Overscholing onder schoolverlaters: enkele bevindingen
Eddy Omey & Dieter Verhaest
Overscholing: tijdelijk of permanent?
Carrièretypologieën: relatie met welbevinden
Loopbaantrajecten en arbeidstevredenheid:

vergelijking ‘good match career’ en ‘overeducation career’

Schoolverlaters met ‘good match career’ zijn i.v.m. schoolverlaters in een
‘overeducation career’ significant meer tevreden met job


Aan begin van carrière

Op 23 jaar

Op 26 jaar
Geldt zowel m.b.t. ‘globale arbeidstevredenheid’ als m.b.t. ‘tevredenheid
inhoud van de job’
Overscholing onder schoolverlaters: enkele bevindingen
Eddy Omey & Dieter Verhaest
Verschillen tussen landen
Bronnen:
Verhaest & van der Velden (2010)
Overscholing onder schoolverlaters: enkele bevindingen
Eddy Omey & Dieter Verhaest
Verschillen tussen landen
Onderzoek op basis van Reflex
Onderzoek naar verschillen in de mate en persistentie van overscholing onder
hoger opgeleiden tussen landen
 Gebaseerd op de REFLEX data
 Vergelijkbare postenquête in 15 Europese landen + Japan
 Survey in 2005 onder afgestudeerden in 2000
 Inclusief Vlaanderen
 Overscholing gemeten op basis van subjectieve methode (SUBJ2)
Overscholing onder schoolverlaters: enkele bevindingen
Eddy Omey & Dieter Verhaest
Verschillen tussen landen
Overscholing in eerste job en 5 jaar na verlaten onderwijs (%)
Source: Verhaest & van der Velden (2010); Data: Reflex, eigen berekeningen
Overscholing onder schoolverlaters: enkele bevindingen
Eddy Omey & Dieter Verhaest
Verschillen tussen landen
overscholing na 5 jaar volgens match eerste job (%)
Source: Verhaest & van der Velden (2010); Data: Reflex, eigen berekeningen
Overscholing onder schoolverlaters: enkele bevindingen
Eddy Omey & Dieter Verhaest
Verschillen tussen landen
Overscholing en persistentie: verklarende factoren
 Structureel onevenwicht tussen globale aanbod van en vraag naar hoger
opgeleiden: verklaart overscholing in eerste job en vijf jaar later
 Onevenwichten tussen gevraagde en aangeboden studierichtingen: vooral
belangrijk voor verklaring van overscholing in de eerste job
 Conjunctuur (output gap):


conjunctuur op moment van intrede bepaalt

overscholing in de eerste job

Kans op gebruik van overscholing als opstap naar goede match

Kans op overscholing tot 5 jaar na verlaten school
Conjunctuur 5 jaar later heeft geen invloed op kans overscholing
Overscholing onder schoolverlaters: enkele bevindingen
Eddy Omey & Dieter Verhaest
Verschillen tussen landen
Overscholing en persistentie: verklarende factoren
 Ook de kwaliteit en de oriëntatie van de opleiding blijken van belang, niet
alleen voor de verklaring van verschillen tussen landen, maar ook en vooral
voor de verklaring binnen landen:
 Kwaliteit van de opleiding bepaalt zowel kans op overscholing in eerste
job als persistentie van overscholing
 Oriëntatie van de opleiding:
 Beroepsgerichte programma’s leiden tot een lagere kans op
overscholing in de eerste job
 Algemene programma’s leiden tot een lagere persistentie van
overscholing

Lijkt geen rol te spelen: mate van ontslagbescherming
Overscholing onder schoolverlaters: enkele bevindingen
Eddy Omey & Dieter Verhaest
Algemene conclusies
Overscholing onder schoolverlaters: enkele bevindingen
Eddy Omey & Dieter Verhaest
Algemene conclusies
Bevindingen
 Substantiële overscholing aan begin van carrière
 Verschillen tussen groepen van schoolverlaters
 Negatieve effecten voor schoolverlaters
 Voor sommige groepen eerder permanent
 Vlaanderen lijkt iets minder goed te scoren dan gemiddeld
 Landenverschillen worden verklaard door een combinatie van
 conjuncturele factoren,
 Mate van aansluiting tussen vraag en aanbod, en
 institutionele factoren
Overscholing onder schoolverlaters: enkele bevindingen
Eddy Omey & Dieter Verhaest
Verschillen tussen landen
Aandachtspunten voor het beleid
 Meer investeringen in onderwijs leiden niet noodzakelijk tot meer overscho-
ling, maar een diploma is geen voldoende voorwaarde voor een goede job
 Onderwijsbeleid: belang van
 Studiekeuze
 Kwaliteitsvol onderwijs
 Gezond evenwicht tussen algemeen en beroepsgericht onderwijs
 Andere beleidsdomeinen: effecten conjunctuur en vraagzijde arbeidsmarkt
 Wat met overscholing onder middengeschoolden?
Overscholing onder schoolverlaters: enkele bevindingen
Eddy Omey & Dieter Verhaest
Bedankt voor uw aandacht!
Overscholing onder schoolverlaters: enkele bevindingen
Eddy Omey & Dieter Verhaest
Bronnen
Gebaseerd op:
 Verhaest D. and Omey E. (2003), ‘Overeducation in the transition from school to work: the
case of Flanders’, The Netherlands’ Journal of Social Sciences, 39 (3), 202-226.
 Verhaest D. (2006), Overeducation in the Labour Market, Phd. Dissertation, Ghent university.
 Verhaest D. and Omey E. (2006a), ‘The impact of overeducation and its measurement’, Social
Indicators Research, 77 (3), 419-448.
 Verhaest D. and Omey E. (2006b), ‘Measuring the incidence of over- and undereducation’,
Quality & Quantity, 40 (5), 783-803.
 Verhaest D. and Omey E. (2006c), ‘Discriminating between alternative measures of
overeducation’, Applied Economics, 38 (10), 2113-2120.
 Verhaest D., and Omey E. (2009a), ‘Objective overeducation and worker well-being: a shadow
price approach’, Journal of Economic Psychology, 30 (3), 469-481 .
Overscholing onder schoolverlaters: enkele bevindingen
Eddy Omey & Dieter Verhaest
Bronnen
 Verhaest D., and Omey E. (2009b), ‘The wage penalty to overeducation: some further panel-data
evidence’, HUB Research Papers in Economics & Management, 2009/08, 20p.
 Verhaest D., and Omey E. (2010), ‘The determinants of overeducation: different measures,
different outcomes?’, International Journal of Manpower, 31 (6), 608-625.
 Verhaest D., and Schatteman T. (2010), ‘Overeducation in the early career: an analysis using
sequence techniques’, HUB Research Papers in Economics & Management, 2010/09, 37p.
 Verhaest D., and van der Velden R. (2010), ‘Cross-country differences in graduate overeducation
and its persistence’, ROA Research Memorandum, 2010/07, 30p.
Overscholing onder schoolverlaters: enkele bevindingen
Eddy Omey & Dieter Verhaest

similar documents