10 essentiële tips voor u online gaat

Report
SIRIUS LEGAL
"It's not what you look at that matters, it's what you see“
Henry David Thoreau
Sirius Legal
De Scheemaecker Bogaerts Van den Brande
Sirius Legal
De Scheemaecker Bogaerts Van den Brande
De Vijf Geboden voor een consumentvriendelijke website
1. Bovenal, respecteer de informatieverplichtingen
> B2B of B2C?
> Toepasselijke wetgeving?
• Algemeen-> Wet Elektronische Handel (WEH)
• Consumenten-> WMPC
•
•
•
Financiële sector -> Wet betr. financiële diensten op afstand
Reissector -> Reiswet
Overige gemeenrechtelijke informatieverplichtingen
Sirius Legal
De Scheemaecker Bogaerts Van den Brande
De Vijf Geboden voor een consumentvriendelijke website
1. Bovenal, respecteer de informatieverplichtingen
WEH + WMPC (B2B + B2C)
WMPC (B2C)
Naam, adres
◊
Kenmerken goed/dienst
Contactgegevens (e-mail, tel?)
◊
Herroepingsrecht !
Handelsregister, BTW-nr.
Retour-zendingen
Prijsaanduiding
◊
Kosten gebruik techniek op afstand
Leveringskosten
◊
Duur aanbod, prijsvermindering
Stappen in bestelproces (wijze
betaling, levering,…)
Min. duur overeenkomst > 1 jaar
◊
Opsporen/corrigeren fouten
Talen
◊ moet op duurzame drager nogmaals meegedeeld
worden ten laatste bij de levering
Sirius Legal
De Scheemaecker Bogaerts Van den Brande
◊
◊
De Tien Geboden voor een consumentvriendelijke website
1. Bovenal, respecteer de informatieverplichtingen
Sirius Legal
De Scheemaecker Bogaerts Van den Brande
De Tien Geboden voor een consumentvriendelijke website
1. Bovenal, respecteer de informatieverplichtingen
Sirius Legal
De Scheemaecker Bogaerts Van den Brande
De Vijf Geboden voor een consumentvriendelijke website
1. Bovenal, respecteer de informatieverplichtingen
• PRINCIPE VAN DE RECHTSTREEKSE TOEGANG
• ORDERBEVESTIGING met samenvatting order – per e-mail
<-> UITZ. Dienst wordt onmiddellijk geleverd en rechtstreeks
gefactureerd (vb. aankoop muziek, ringtones,…)
Sirius Legal
De Scheemaecker Bogaerts Van den Brande
De Vijf Geboden voor een consumentvriendelijke website
2. Zweer bij een goede set algemene voorwaarden
• B2B én B2C (2 sets?)
• Op duurzame drager
• Voorafgaandelijke kennisname en aanvaarding:
• Browse-wrap
• Click-wrap
• Taal
• Inhoud
• Betalingsmodaliteiten
• Leveringstermijn (30d. WMPC)
• Garantievoorwaarden
• Risico overdracht eigendom
• Eigendomsvoorbehoud
• Retourzendingen
• Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
• …
Sirius Legal
De Scheemaecker Bogaerts Van den Brande
Sirius Legal
De Scheemaecker Bogaerts Van den Brande
De Vijf Geboden voor een consumentvriendelijke website
3. Beperk de aansprakelijkheid voor de inhoud van uw website
dankzij de gebruiksvoorwaarden/disclaimer
• Inhoud
• Gebruik
• Toegang/Werking
• Intellectuele eigendomsrechten
• Hyperlinks naar websites derden
• Eerlijk en veilig gedrag
Sirius Legal
De Scheemaecker Bogaerts Van den Brande
De Vijf Geboden voor een consumentvriendelijke website
4. Vlucht het onrechtmatig gebruik van defaultopties en cookies
Sirius Legal
De Scheemaecker Bogaerts Van den Brande
De Vijf Geboden voor een consumentvriendelijke website
5. Wees steeds correct met het gebruik van persoonsgegevens
Sirius Legal
De Scheemaecker Bogaerts Van den Brande
De Vijf Geboden voor een consumentvriendelijke website
5. INHOUD PRIVACY POLICY
• Persoonsgegevens die verzameld worden
• De verantwoordelijke van de verwerking
• De doeleinden van de verwerking
• Recht op inzage, verbetering, verzet, verwijdering
• Expliciete toestemming voor direct marketing en cookies
• Expliciete toestemming voor mededeling data aan 3den
Sirius Legal
De Scheemaecker Bogaerts Van den Brande
De Vijf Geboden voor een consumentvriendelijke website
Campaignchecker.be
Snelle online check van uw reclame campagnes
Antwoord binnen de 24u.
Aan een vaste prijs van 150 eur.
Websitecertifier.be
Volledige online audit van uw (e-commerce) website
Compliance check
Directe aanpassing van uw teksten en documenten
Beschikbaar in vijf talen
Vaste prijs van 500 eur.
Sirius Legal
De Scheemaecker Bogaerts Van den Brande

similar documents