Stekker 4

Report
Agenda
•
•
•
•
•
•
•
09.30u
09.45u
10.00u
10.45u
11.00u
11.45u
12.15u
-
09.45u
10.00u
10.45u
11.00u
11.45u
12.15u
12.30u
Welkomstwoord (Karin Sleeking VNG)
Resultaten uit de pilot evaluatie
Ronde 1 interactieve sessie
Pauze
Ronde 2 interactieve sessie
Aanpak landelijke uitrol
Afsluiting en aansluitend lunch
Implementatie ondersteuning werkpleinen
1
Landelijke implementatie EROW en Stekker 4
Motto: “Slim overpakken”
24-1-2012
Implementatie ondersteuning werkpleinen
2
Stekker 4 (only)
UWV applicaties beschikbaar op de gemeentelijke PC
Implementatie ondersteuning werkpleinen
3
Stekker 4 applicaties
• Gemeenten kunnen gebruikmaken van UWV applicaties:
– Sonar ondersteuning bij de re-integratie
– WBS voor het matchen van werkzoekende met landelijke
vacatures
– Werkmap voor de digitale communicatie met de klant
– Share voor contractbeheer
Implementatie ondersteuning werkpleinen
4
Eenmalige Registratie Op Werkpleinen
Werkzoekende/Klant
Aanvraag
Werk
Aanvraag
WWB
Aanvraag
Hulpverlening
Professional
Aanvraag
Huisvesting
Aanvraag
SchuldSchuldHulpHulpverlening
verlening
Aanvraag Aanvraag
Zorg
Zorg
Scholing
Opvang module
Sonar
GWS4all
Socrates
Allegro
Implementatie ondersteuning werkpleinen
LLA4all
5
Eenmalige Registratie Op Werkpleinen
Professional module
Start
Aanvraag printen
Formulieren
WERKintake
Persoonlijke
gegevens
Opleiding
Aanleiding
registratie
Uw persoonlijke gegevens
Schuldhulpverlening
Zorgverlening
Hulpverlening
Uw
opleidingsgegevens
Uw legitimatie
Uw contactgegevens
Stap 1 | Uw persoonlijke gegevens
In dit scherm staan de gegevens die bij uw gemeente bekend zijn (klik op de knop
'Help' voor een toelichting). Uw gemeente mag uw gegevens beperk delen met
andere partijen. Daarom zijn uw adresgegevens en telefoonnummers hieronder niet
getoond.
Burgerservicenummer (sofinummer):
Voornamen:*
Tussenvoegsel:
Achternaam:*
Geboortedatum:* (dd-mm-jjjj)
Geslacht:*
Postcode:*
Huisnummer:*
Huisnummer toevoeging:
Straat:
Plaats:
Man
Heeft u een ander verblijf- of postadres?*
Verzend
123456789
Pieter Theodoor
van
Amsterdam
01-01-1980
x
Vrouw
1506JA
1
J A Laanplein
Zaandam
Ja
Nee x
Huisvesting
Bijstandsuitkering
Implementatie ondersteuning werkpleinen
7
3 Pilotlocaties
Implementatie ondersteuning werkpleinen
8
Pilotresultaten
EROW
De klant kan op elk moment van de dag
aanvragen indienen
Integrale dienstverlening voor de klant, een
loket gedachte
Vroegtijdige signalering van belemmeringen
Kanaalsturing om de fysieke contacten te
beperken
1-PC /stekker 4




Flexplek mogelijkheid
Minder administratieve lasten door
koppeling van e-Dienstverlening aan
achterliggende bedrijfsapplicaties zorgt



voor tijdswinst en foutreductie.
Samenwerking

Implementatie ondersteuning werkpleinen

9
Interactieve sessies
• Ervaringen Stekker 4 in Enschede (Gert van Norel)
• Ervaringen EROW in Amersfoort (Francis Jongmans)
Implementatie ondersteuning werkpleinen
10

similar documents