Zorginkoop - Achmea Zorgkantoor

Report
Agis en Achmea Zorgkantoren
Voorlichtingsbijeenkomst
voor nieuwe zorgaanbieders 2014
December 2013
Programma







13.30 uur
13.35 uur
13.50 uur
14.20 uur
14.35 uur
14.45 uur
15.20 uur
Welkom
AWBZ Keten
Zorgtoewijzing en Voorschrift ZTW
Pauze
Helpdesk AZR
Zorginkoop
Rondvraag en afsluiting
AWBZ Keten en meer
Sander Bloemheuvel
Procesbeheerder AWBZ
AZR informatiestromen en Ketenpartners
10
32
10
Aanmeldfunctionaliteit CIZ
457
1110
AZR informatiestromen en Ketenpartners
Azera
Agis en Achmea Zorgkantoren
Communicatiestromen
Zorginkoop
Locatie Amersfoort
Locatie Zwolle
(Agis zorgkantoren)
(Achmea zorgkantoor)
Zorgtoewijzing en
HelpdeskAZR
Zorgtoewijzing en
HelpdeskAZR incl.
AW319
Achmea: www.achmeazorgkantoor.nl
Agis: www.agiszorgkantoren.nl
U vindt hier informatie over o.a:
1. Zorginkoop
2. (Aanvullend)Voorschrift
3. Foutcodetool AZR en AW319
4. Rekenmodule en vertaaltabel
5. Nieuwe zorgaanbieders
6. Nieuws
www.zorgregistratie.nl
www.zorgregistratie.nl
Zorgtoewijzing
Regina van der Meij
Casebehandelaar Zorgtoewijzing
Zorgtoewijzing
Wat kan Zorgtoewijzing voor u betekenen?
• Beantwoording van vragen over de toewijzing van een indicatie
• Vragen over de leveringsstatussen van de toegewezen zorg
• Toewijzen van functies die door een vorige aanbieder al zijn
beëindigd
• Vragen over de combinatie van zorg in natura en PGB
• Adviseren bij moeilijke casuïstiek
• Toelichting op wet- en regelgeving rond de AWBZ en zorgtoewijzing
in het bijzonder
Zorgtoewijzing
Wat doet Zorgtoewijzing nog meer?
• Bemiddelen voor de cliënten zonder voorkeur
• Organiseren van operationele ketenoverleggen
• Wachtlijstcontroles
Zorgtoewijzing
Wat doet Zorgtoewijzing niet?
• Beantwoording van financiële vragen
• De looptijd van indicatiebesluiten aanpassen
• Toewijzingen muteren nadat het indicatiebesluit is
toegewezen aan een voorkeursaanbieder
• Een MUT-datum corrigeren
• Een leveringsstatus wijzigen
Zorgtoewijzing
Wat kunt u, als aanbieder, zelf doen?
• Raadpleeg voor gecontracteerd zorgaanbod de
websites via www.agiszorgkantoren.nl en
www.achmeazorgkantoor.nl
• Indicatiebesluiten digitaal doorsturen naar een andere
aanbieder
• Mutatieformat Zorgtoewijzing invullen als aanvraag
via AZR technisch niet mogelijk is
• Zorgen voor een juiste leveringsstatus bij toegewezen
zorg
Voorschrift Zorgtoewijzing en
Aanvullend Voorschrift
http://www.agiszorgkantoren.nl/Ik_lever_zorg/Bureau_Zorgtoewijzing
http://www.achmeazorgkantoor.nl/zorgaanbieders/zorgtoewijzing
Voorschrift ZTW
1. Dossierhouderschap
• Wat is dossierhouderschap?
• Wat verwachten wij van een dossierhouder?
2. Soorten toewijzingen
• Reguliere zorg
• Transferzorg
• Overbruggingszorg
• Alternatieve zorg
• Administratieve toewijzing
Voorschrift ZTW
3. Leveringsstatussen
• Actief wachtend (wekelijkse rapportages)
• Wenswachtend
• Slapend wachtend
• In zorg
• Einde zorgvraag
4. Spoedzorg
• Wat is spoedzorg?
• Wat zijn de spelregels?
• Spoedzorg aanvragen bij het CIZ, www.ciz.nl
Bereikbaarheid Zorgtoewijzing
Locatie Amersfoort (Agis)
– Regio Apeldoorn-Zutphen:
– Regio Amsterdam:
– Regio 't Gooi (inclusief Almere):
– Regio Utrecht:
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Telefoonnummer Zorgtoewijzing: 0900 2020 458 (optie 1 voor zorgtoewijzing)
Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur
Locatie Zwolle (Achmea)
– Regio Drenthe, Zwolle en Flevoland
– Regio Rotterdam
– Regio Kennemerland, Zaanstreek/Waterland
– GZ en GGZ
Telefoonnummer Zorgtoewijzing: 0900 2352 989
Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Pauze
Helpdesk AZR
Angela Dow
Medewerker Helpdesk AZR
Helpdesk AZR
Wat doet de Helpdesk AZR en wat kunnen wij voor u
betekenen?
• Beantwoorden van technische vragen rondom AZR
• Proactief en reactief ondersteuning bieden
• Aanpreekpunt m.b.t. rapportages/lijstwerk
• Uitval berichtenverkeer
• Beantwoorden van vragen over AW319 (alleen op
locatie Zwolle)
• Testwerkzaamheden
• CAK-berichtenverwerking
Rapportages/Lijstwerk
•
•
•
•
•
•
•
Cliënten in Zorg
Wachtende cliënten
Bewonerslijst
Afgesloten ZTW met MAZ zonder MUT
Aflopende indicaties
AW33 zonder AW34 retour
Actief wachtenden (wekelijks)
Let op: de bestanden worden maandelijks in een
beveiligde ZIP verstuurd. Neem contact op met de
Helpdesk AZR voor het wachtwoord.
Centrale rol AZR-coördinator
•
•
•
•
Communicatie en coördinatie binnen uw organisatie
Instrueren van uw collega’s
Contactpersoon richting HelpdeskAZR
Aanspreekpunt voor technische zaken AZR,
wachtlijstbeheersing, escalaties en monitoring
• Aanspreekpunt bij geweigerde aanvraag aangepaste
zorgtoewijzing (AAT)
• Ontvanger van de rapportages
Bereikbaarheid HelpdeskAZR
Locatie Amersfoort (Agis)
E-mail: [email protected]
Telefoonnummer: 0900 2020 458 (optie 2 voor technische vragen)
Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur
Locatie Zwolle (Achmea)
E-mail: [email protected]
Telefoonnummer: 0900 2974 636 (voor zowel technische vragen als AW319)
Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur
Zorginkoop AWBZ
Hans Warringa
Business Analist GZ
Zorginkoop: Onderwerpen
• Aanleveren realisatiecijfers
• AW319
• Betaling
• Planning 2014/2015
• Overige aandachtspunten
Zorginkoop: Aanleveren productiecijfers
• Realisatieformat Zorginkoop (Excelformat)
Totaal per prestatie, per kavel
Aanlevering uiterlijk 15de van de maand
Termijnen: 12 maanden!
Vragen? Neem contact op met uw contactpersoon.
• CAK (Centraal Administratie Kantoor)
www.hetcak.nl
CAK Zakelijk
Zorginkoop: AW319
• VECOZO certificaat
• Software aanschaffen voor aanmaken AW319
• Landelijke site: www.declarerenawbzzorg.nl voor het
declaratieprotocol AWBZ 2014
• www.agiszorgkantoren.nl en www.achmeazorgkantoor.nl voor het
aanvullende declaratieprotocol AWBZ 2014
• AW320 retourbericht
• Vragen? Neem contact op met HelpdeskAZR (locatie Zwolle)
Zorginkoop: Betaling
• Afrekenen o.b.v. budgetmodel of prijsmodel
(prijsmodel: tot overschrijding contracteerruimte
of na de herschikking 2014)
• Vanaf 1 april 2014 realisatiecijfers vs AW319
Zorginkoop: Planning 2014/2015
• Januari 2014: Start zorglevering 2014
• Juni/Juli: Indienen offerte zorginkoop 2015 (Informatie op onze
website vanaf april 2014)
• Augustus/Oktober 2014: Afhandeling Zorginkoop
• September/Oktober 2014: Herschikking 2014 (definitieve afspraak)
• Februari 2015: Nacalculatie 2014
• In 2014 transitie gemeente
Zorginkoop: Overige aandachtspunten
Informeren zorgkantoor bij speciale situaties:
• Wijziging bestuurslid
• Liquiditeitsproblematiek
Aandachtspunten vóór 1 januari en
daarna
•
•
•
•
•
•
•
Zorg dat u beschikt over een AGB-code
Controleer of deze vóór 1 januari op de landelijke AZR-AGB-codelijst staat.
Is dit niet het geval, neem contact op met uw contactpersoon bij
Zorginkoop.
Beschik over een VECOZO certificaat dat ook geschikt is voor het
declareren van de AW319
Zorg ervoor dat AZR berichten uitgewisseld kunnen worden via een
softwareprogramma
Controleer bij uw ICT afdeling of met wachtwoord beveiligde ZIP bestanden
worden tegengehouden (u ontvangt de rapportages in een met wachtwoord
beveiligd ZIP bestand)
Neem na ontvangst van de eerste rapportages contact op met de Helpdesk
AZR voor het juiste wachtwoord
Lever tijdig uw realisatiecijfers en de AW319 aan
Vragen?
Bedankt voor uw komst!

similar documents