Workshop 6 Wim Van Opstal

Report
Stages en praktijkonderzoek in de sociale
economie
Wim Van Opstal
25 maart 2013
Menu
• CESOC
• Praktijkonderzoek
• Stages
• Bachelorprojecten
2
CESOC-KHLeuven
• 4 lijnen
•
•
•
•
Marktniche-ontwikkeling
Monitoring en evaluatie
Management en bestuur
Activerend arbeidsmarktbeleid en sociale inschakeling
• Scope
•
•
•
•
Onderzoek
Dienstverlening
Vorming
Spin-in
3
CESOC-KHLeuven
• Uitgangspunt
• Centrale inrijpoort voor onderzoek, dienstverlening,
vorming rond sociaal en coöperatief ondernemen
• Troeven
•
•
•
•
Marktpotentieel
Expertise
Netwerk
Studenten
4
Praktijkonderzoek
• Lopende projecten
• Expertopdracht coöperatief ondernemen
(ESF)
• Coöperatieve blauwdrukontwikkeling CV Bouwerij
(Levanto)
• Persoonlijke Ontwikkelingsplannen (POP) in de lokale
diensteneconomie
(ESF i.s.m. Koepel LDE)
• Observatorium voor de Belgische coöperaties (Coopburo)
• Afgeronde projecten
• Evaluatie van de jongerenprojecten bij Cevora
• Coöperaties in zorg
(Procura)
• Werken met ervaringsdeskundigen in armoede
(TAO Limburg)
5
Kansen en drempels?
Welke kansen ziet u voor een samenwerking
tussen KHLeuven en uw organisatie voor
praktijkonderzoek?
Welke drempels ziet u voor een samenwerking
tussen KHLeuven en uw organisatie voor
praktijkonderzoek?
6
Stages
• KHLeuven
•
•
•
•
Sociale School Heverlee
Economisch Hoger Onderwijs
Gezondheidszorg & Technologie
Lerarenopleiding
• Sociale School Heverlee
• Sociaal Werk
• Sociale Readaptatiewetenschappen
(kinderen, jongeren en welzijn)
• BANABA Internationale Samenwerking Noord-Zuid
7
Stages
• Sociaal Werk
•
•
•
•
Maatschappelijk Werk (MW)
Maatschappelijke Advisering (MAD)
Personeelswerk (PW)
Sociaal Cultureel Werk (SCW)
• Maatschappelijke Advisering (MAD)
• Sociaaljuridische dienstverlening
• Arbeidstrajectbegeleiding
• Sociale actie / sociaal beleid / sociaal ondernemen
8
Stages
• Beroepspraktijk II
• Kennismaking met het werkveld (organisatie, partners,
netwerk, beleid, doelgroepen, …)
• Kennismaking met de beroepsuitoefening en het
competentieprofiel van de beroepskracht
• Kennismaking met zichzelf als persoon en als
beroepskracht in wording
9
Stages
• Beroepspraktijk III
• Situering van verworven competenties
• Groeilijn uittekenen en in proces zetten – naar
niveauversterking streven
• Elementair – doorgroei – integratie - expert
• Functioneren als volwaardig beroepskracht
• Arbeidsmarkt klaar zijn
10
Bachelorproject
• Wat?
•
•
•
•
•
Praktijkgericht
Onderzoeksgebaseerd
Relevante bijdrage aan ontwikkelingen werkveld
Individuele student
Kader: eigen stageplaats
• Criteria
• Relevant
• Bruikbaar
• Vernieuwend
11
Bachelorproject
• Perspectieven
•
•
•
•
Professionalisering van het beroep
Capaciteitsopbouw van de organisatie
Capaciteitsopbouw van de sector
Sectoroverschrijdende uitdagingen
• Aftoetsing
•
•
•
•
Relevant?
Haalbaar?
Wenselijk?
Toegevoegde waarde?
12
Bachelorproject
• Voorbeelden
• Trajectbegeleiding in sociale werkplaatsen: een
toekomstperspectief?
Het decreet maatwerk bij collectieve inschakeling
(@ThomasVersteele)
• Hoe de integratie van arbeidszorg binnen Velo
versterken?
(@HeidiGovaerts)
• Doorstroom van artikel 60 §7
Opleidingsprojecten als alternatief?
(Elisa De Keyzer)
13
Bachelorproject
• Voorbeelden (2)
• Lean-management binnen de Vlaspit.
Hoe de economische leefbaarheid versterken binnen een
competentieversterkende onderneming?
(@MoorsEvelien)
• De perverse effecten van een coöperatieve sociale
kruidenier.
(@sofiedehou)
14
Kansen en drempels?
Welke kansen ziet u voor bachelorprojecten /
stages in uw organisatie?
Welke drempels ziet u voor bachelorprojecten
/ stages in uw organisatie?
15

similar documents