Zorg vernieuwen met uw architect

Report
Zorg vernieuwen met uw
architect
Margo Trappenburg
www.margotrappenburg.nl; www.beroepseer.nl
De Scholingsboulevard in Enschede
Ontwikkelingen in de zorg
Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving
• Kwetsbare groepen
(psychiatrie, mensen
met verstandelijke
beperking)
• Bejaarden (senioren,
ouderen, 75/80
plussers)
Wensen voor ontwerpers in de zorg
De verzorgingsstaat
Voor kwetsbare groepen:
• Zorginstellingen op A-locatie in de bossen
• Automatische mogelijkheid tot
multifunctionaliteit
Eventueel ander plaatje van
Traditionele zorginstelling in de bossen
De participatiemaatschappij
• Kleinschalig wonen in de wijk
De verzorgingsstaat
Voor bejaarden:
• Van huis naar bejaardenwoning naar
verpleeghuis: continuïteit
Plaatje bejaardenhuis, jaren zestig, of zeventig
De participatiemaatschappij
• Van huis naar graf of naar verpleeghuis: vaak
discontinu
Plaatje van bejaarde in gewone doen; plaatje van zielige bejaarde in verpleeg
huis
Drie uitdagingen
• Wonen in de wijk voor kwetsbare groepen
• Wonen in de wijk voor bejaarden
• Verpleeghuis leefbaar houden
Kwetsbare groepen
•
Plaatje van Superrr, project in Holwierde
Bejaarden
•
Plaatje (s) van groepswoonvormen voor ouderen
Verpleeghuis
•
Plaatje uit boek van leuningen aan de muur in de gang die doorlopen tot in de kamer
Verpleeghuis
•
Plaatje van treincoupe Yvonne Drogel-Wende, met polderlandschap projectie
Verpleeghuis
Ontwerpen in de zorg
• Praktisch
• Gedacht vanuit gebruikers, verzorgenden en
bezoek
• Zuinig
• En binnen die randvoorwaarden: zo mooi
mogelijk

similar documents