Casus 1 - Jeroen Bosch Ziekenhuis

Report
Bossche
Samenscholingsdagen
Oktober 2012
Verwijsbrieven via
ZorgDomein
Doel
+
+
+
+
Inzicht genereren in verwijzingsproces van voor- tot
achterkant. Met de focus op de verwijsbrief.
Benoemen van knelpunten
Uitwisseling van tips en verbeterpunten
Aan het eind van de workshop is nog tijd gereserveerd
voor overige samenwerkingaspecten (binnen
ZorgDomein)
Casus 1
huisarts
25 jarige patiënt met aanhoudende infectie van teennagel
patiënt
gegevensinvoer in HIS
Casus 1
huisarts
25 jarige patiënt met aanhoudende infectie van teennagel
patiënt
gegevensinvoer in HIS
ZorgDomein keuze verwijsreden
Casus 1
huisarts
25 jarige patiënt met aanhoudende infectie van teennagel
patiënt
keuze uit aanbod/instelling
ZorgDomein keuze verwijsreden
Casus 1
huisarts
25 jarige patiënt met aanhoudende infectie van teennagel
patiënt
keuze uit aanbod/instelling
ZorgDomein keuze verwijsreden
Casus 1
Patiëntbericht
huisarts
patiënt
Afspraakbericht
huisarts
polikliniek
Casus 1:
+
+
+
+
+
+
25 jarige patiënt met aanhoudende infectie van
teennagel
patiënt
Patiënt belt poli chirurgie
Mediplan afspraak invoeren
POK plannen
Zoeken verwijsbrief
Dossier compleet maken
polikliniek
Casus 1
huisarts
patiënt
Voorbeeld verwijsbrief huisartsen perspectief
+
brief huisarts voordat deze verstuurd wordt met
ZorgDomein
Discussie verwijsbrief huisartsen perspectief
+
+
+
Wat is uw mening over deze brief?
Wat is uw mening over automatische vulling?
Hoe ziet u de invloed van dossiervoering op de
verwijsbrief?
Voorbeeld verwijsbrief
+
Uitdelen van verwijsbrief verwijsafspraak Heelkunde/
kleine verrichtingen heelkunde
Discussie verwijsbrief specialisten perspectief
+
Wat is uw mening over deze brief?
Voorbeelden verwijsbrief
+
Uitdelen van 2 andere verwijsbrieven
Discussie verwijsbrief specialisten perspectief
+
+
+
Wat is uw mening over deze brieven?
Zijn er verbeterpunten in zijn algemeenheid?
Wat is de rol van de verwijsbrief in het
behandelproces van de patiënt?
Afspraak, afhandeling
+
+
+
Afspraak
Dossierafsluiting
Berichtgeving naar huisartsen
polikliniek
Discussie
+
+
polikliniek
Wat is uw mening over de berichtgeving via Edifact?
Zijn er verbeterpunten?
huisarts
Toekomst
+
Moderne dokter:
+ Hoe wilt u dat informatieoverdracht bij verwijzing
en terug verwijzing in de toekomst eruit ziet?
+ Wat is de rol van de patiënt, de huisarts en de
medisch specialist?
Evaluatie
+
+
+
+
Wat zijn knelpunten mbt verwijsproces, m.n. de
verwijsbrief?
Wat zijn tips voor ZorgDomein?
Wat zijn tips voor huisartsen?
Wat zijn tips voor medisch specialisten?

similar documents