hier de powerpoint van de voetwassing

Report
Voeten wassen
Boodschap in praktijk brengen
Lezen: Johannes 13: 1 – 17 en 34+35
BIJBEL OPEN
Vraag
• Waarom ging Jezus de voeten van zijn discipelen wassen?
Context
• Vandaag Witte donderdag
• Laatste avondmaal
• Begin van een lange preek (hoofdstuk 13 t/m 17)
• Voeten wassen = Slaven
• Vies, open riool
Oude Testament
• Gen 18:1 De HEER verscheen opnieuw aan Abraham, bij de
eiken van Mamre. Op het heetst van de dag zat Abraham in de
ingang van zijn tent. 2 Toen hij opkeek, zag hij even verderop
plotseling drie mannen staan. Onmiddellijk snelde hij de tent
uit, naar hen toe. Hij boog diep 3 en zei: ‘Heer, wees toch zo
goed uw dienaar niet voorbij te gaan. 4 Ik zal wat water voor u
laten halen zodat u uw voeten kunt wassen, maak het u hier
onder de boom intussen gemakkelijk.
• Gen 43:24 ... Daarna bracht hij de mannen in Jozefs paleis, gaf
hun water zodat ze hun voeten konden wassen, en voer voor
hun ezels.
1 Het was kort voor het pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd
gekomen was en dat hij uit de wereld terug zou keren naar de
Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden
lief, en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan.[...]
3 Jezus, die wist dat de Vader hem alle macht had gegeven, dat
hij van God was gekomen en weer naar God terug zou gaan,
4 stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af,
sloeg een linnen doek om 5 en goot water in een waskom. Hij
begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af
met de doek die hij omgeslagen had.
1E GEDEELTE: 1 - 5
Vers 1-5
• Legde zijn bovenkleed af – net zoals Zijn gelijkheid aan God
Fil 2:6 Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God
niet vast, 7 maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een
slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, 8 heeft hij
zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het
kruis.
• Wassen. "ek'masso" en dat betekent: afvegen of uitwissen
– Reinigt vieze voeten
• Beeld van wat Hij morgen gaat doen
– Met Zijn bloed, door Zijn dood reinigt Hij onze zonden
6 Toen hij bij Simon Petrus kwam, zei deze: ‘U wilt
toch niet mijn voeten wassen, Heer?’ 7 Jezus
antwoordde: ‘Wat ik doe, begrijp je nu nog niet, maar
later zul je het wel begrijpen.’ 8 ‘O nee,’ zei Petrus,
‘míjn voeten zult u niet wassen, nooit!’ Maar toen
Jezus zei: ‘Als ik ze niet mag wassen, kun je niet bij
mij horen,’ 9 antwoordde hij: ‘Heer, dan niet alleen
mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd!’
2E GEDEELTE: 6-9
Vers 6-9
• Diepere betekenis
– Vers 8b: Anders kun je niet bij mij horen
• Sta het toe, pure genade
• Trots?
10 Hierop zei Jezus: ‘Wie gebaad heeft hoeft alleen
nog zijn voeten te wassen, hij is al helemaal rein.
Jullie zijn dus rein – maar niet allemaal.’ 11 Hij wist
namelijk wie hem zou verraden, daarom zei hij dat ze
niet allemaal rein waren. 12 Toen hij hun voeten
gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en ging
weer naar zijn plaats.
3E GEDEELTE: 10-12A
Vers 10-12a
• Vers 12: Toen hij hun voeten gewassen had ...
– Jezus weet dat Judas hem gaat verraden. Toch wast Hij zijn
voeten.
– Heb uw vijanden lief
• Vers 10: U bent Rein in Gods ogen.
– Ook al doet u nog dagelijks verkeerde dingen.
12b ‘Begrijpen jullie wat ik gedaan heb?’ vroeg hij. 13 ‘Jullie
zeggen altijd “meester” en “Heer” tegen mij, en terecht, want
dat ben ik ook. 14 Als ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten
gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. 15 Ik heb een
voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie
ook doen. 16 Waarachtig, ik verzeker jullie: een slaaf is niet meer
dan zijn meester, en een afgezant niet meer dan wie hem zendt.
4E GEDEELTE: 12B-16
4e gedeelte: 12b-16
• Vers 14: Elkaars voeten wassen.
– Elkaar vergeven
• Vers 16: Slaaf niet meer dan ‘n Meester.
– We zijn allemaal gelijk. Niemand is beter of meer.
– Haal uw identiteit uit God. Niet: baan, vrienden, hobbies,
anderen, verslaving, ...
Vraag
WAAROM WASTE JEZUS DE VOETEN
Waarom waste Jezus de voeten?
• Om de kern van Zijn boodschap van het KvG
– heel erg visueel te maken,
– aan den lijve te laten ondervinden.
• Boodschap van
– Elkaar vergeven
– De minste willen zijn
– Je vijanden lief te hebben
– Elkaar aanvaarden zoals we zijn




elkaars voeten ‘wassen’
slaven klus
Judas’ voeten
liefde
Dagelijks
• Breng zijn boodschap in praktijk
34 Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb
liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. 35 Aan jullie liefde voor
elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’
• Bid op een vast moment, Liefde (geen schuldgevoel)
• Op de kring
– ervaringen delen
– Moeite, twijfel, successen, …
17 Je zult gelukkig zijn als je dit
niet alleen begrijpt,
maar er ook naar handelt.
BELOFTE VAN GELUK

similar documents