AGZ sjabloon

Report
NZa-onderzoek mondzorgsector
in kaart
NVM en VvAA
Samen sterk!
4 juli 2013, Doorn
VvAA: een unieke ledenorganisatie in
het hart van de gezondheidszorg
VvAA is vóór de leden en ván de leden
•
In 1924 als vereniging opgericht door artsen, tandartsen en dierenartsen
om gezamenlijk autoverzekeringen in te kopen
•
In 2012 een ledenorganisatie voor alle professionals in de Nederlandse
gezondheidszorg
•
VvAA groep bv is eigendom van de Vereniging VvAA
•
Belangrijkste oogmerk: goede dienstverlening aan de leden – winst is
middel, geen doel
•
Financieel zeer solide (resultaat voor belastingen 2012 : € 10,3 mln).
Solvabiliteit VvAA Groep B.V. 31-12-2012 : 389%
VvAA is de grootste ledenorganisatie en
dienstverlener voor Nederlandse
zorgprofessionals
•
Meer dan 110.000 zorgprofessionals zijn lid (54% van de 168.000 BIGgeregistreerde (para)medici + 20.000 studentleden)
•
Producten & diensten afgestemd op hun specifieke behoeften
Met o.a. verzekeringen, accountancy, fiscaal en financieel advies, rechtsbijstand, mediation, opleidingen,
evenementen, eigen reizen, bankzaken, workshops, ledenvoordeel en natuurlijk Arts en Auto
•
Zakelijk en persoonlijk
Agenda
Opzet en aanleiding
19:30 – 19:40 u
Informatie van uw praktijk
19:40 – 19:45 u
Kenmerken van de praktijk
19:45 – 19:55 u
De praktijkkosten en opbrengsten – deel 1
19:55 – 20:45 u
PAUZE
De praktijkkosten en opbrengsten – deel 2
21:00 – 21:30 u
Tijdsbesteding
21:30 – 21:50 u
Productie en prestaties
21:50 – 21:15 u
Rondvraag en afsluiting
22:15 – 22:30 u
5
Opzet en aanleiding
Het speelveld kent vele veranderingen. Uitdaging voor jullie om de bedrijfsvoering zo
effectief en efficiënt mogelijk in te richten.
Taakherschikking tussen
disciplines
Focus op
Kwaliteit van zorg
Toename
samenwerking
Afname aanvullende
tandartsverzekeringen
Mondhygiënisten
Arbeidsrisico’s /
verzuim
NZA
Kostenonderzoek
2013 / norminkomen
Productiviteit personeel
Wet & regelgeving
Richtlijn Infectiepreventie (WIP)
6
De onderdelen van het onderzoek
Het onderzoek bestaat uit 5 onderdelen, zijnde kwalitatieve en kwantitatieve
onderdelen
Informatie van
uw praktijk
Kenmerk
en van de
praktijk
De praktijkkosten en
opbrengsten
Tijdsbesteding
Productie
en
prestaties
Ondersteuning door NVM
Ondersteuning door Accountants voor de gezondheidszorg / VvAA
7
Informatie van uw praktijk
1
NVM
AGZ
Algemeen
• De vragenlijst is te beschouwen als een “aangifte”
• Eigen verantwoordelijkheid
Vragen
Waar is de informatie vindbaar
Algemene NAWgegevens
•
Geen specifieke documenten noodzakelijk
8
Kenmerken van de praktijk
2
NVM
AGZ
Algemeen
• Praktijk is object van onderzoek
• Gericht op structuurkenmerken
• Attentie: Jeugdtandverzorging
Vragen
Waar is de informatie vindbaar
AGB-code
•
www.agbcode.nl en/of declaraties
9
De praktijkkosten en opbrengsten (1)
3
NVM
AGZ
Algemeen
• Cijfers dienen aan te sluiten met uw jaarrekening of fiscale aangifte
• Betreft cijfers per 31 december 2011 en 2012
Waar is de informatie vindbaar
•
Direct af te leiden uit toelichting in de jaarrekening
•
Grootboek 2012 en 2011
•
Inkomstenbelasting-aangifte 2012
10
De praktijkkosten en opbrengsten (2)
Vraag
Waar is de informatie vindbaar
24
•
Direct af te leiden uit toelichting in de jaarrekening
•
Bijlage 2 - Template Winst Verliesrekening
Omzet
3
NVM
AGZ
Toelichting/Attentie
•
Zorg voor tijdige facturatie en zoveel mogelijk in het betreffende boekjaar
11
De praktijkkosten en opbrengsten (3)
Vraag
Waar is de informatie vindbaar
25
•
Techniek en
materiaal
3
NVM
AGZ
Direct af te leiden uit toelichting in de jaarrekening
Toelichting /attentie
•
Exclusief loonkosten eigen praktijk (bv werk (inhuur) derden)
12
De praktijkkosten en opbrengsten (4)
Vraag
Waar is de informatie vindbaar
26
•
Kosten per
categorie
3
NVM
AGZ
Direct af te leiden uit toelichting in de jaarrekening
Toelichting /attentie
•
•
•
•
•
Lonen/salarissen betreft de vaste loonkosten die voortvloeien uit de
salarisadministratie (loonjournaalpost)
Kosten ingehuurd personeel – ga hierbij uit van tijdelijk personeel
Verkoopkosten: kunnen ook verantwoord zijn onder de algemene kosten
Algemene kosten is de resultante
Financieringsbaten- en lasten let hierbij op onderscheid baten en lasten
13
De praktijkkosten en opbrengsten (5)
Vraag
Waar is de informatie vindbaar
27
•
•
Niet uit de
jaarrekening
blijkende
kosten
3
NVM
AGZ
Niet direct gerelateerd, betreft een inschatting
Mogelijk opgenomen in de aangifte
inkomstenbelasting
Toelichting /attentie
•
•
•
•
Zorg voor gedetailleerde vastlegging van de berekening van deze posten
(bv. aantal uren, tarief)
Leg de brondocumenten vast
Ga uit van jaarlasten
Sluit aan bij de aangifte inkomstenbelasting (o.a. meewerkaftrek, praktijk in
box 3)
14
De praktijkkosten en opbrengsten (6)
Vraag
Waar is de informatie vindbaar
28
•
Staat van vaste activa bij jaarrekening
•
Bijlage 3 - Template Staat van Vaste Activa
Afschrijving
Vraag
Waar is de informatie vindbaar
29
•
Belastbare
winst
•
NVM
AGZ
Aangifte inkomstenbelasting voor natuurlijke
personen (vb eenmanszaak, VOF, maatschap)
Jaarrekening voor rechtspersonen (vb. B.V.
Vraag
Waar is de informatie vindbaar
30
•
Factoring
3
Contract factoringsmaatschappij
15
De praktijkkosten en opbrengsten (7)
Vraag
Waar is de informatie vindbaar
31
•
Direct af te leiden uit de jaarrekening
•
Bijlage 4 - Template Balans
Balans
3
NVM
AGZ
Toelichting /attentie
•
Er zijn twee invulformats opgesteld één voor natuurlijke personen en één
voor rechtspersonen.
Vraag
Waar is de informatie vindbaar
32
•
Schulden
•
Direct af te leiden uit de toelichting van de
jaarrekening
Leningsovereenkomsten
16
Tijdsbesteding
4
NVM
AGZ
Algemeen
• De noemer waardoor alles gedeeld wordt!
• Kritisch invullen, het bevat meer dan regulier werk
Waar is de informatie vindbaar
•
Loonjournaalpost per behandelaar
•
VAR-verklaringen
•
Verzamelloonstaat 2012 en 2011
Bijlage 5 - Template Tijdsbesteding
17
Productie en prestaties
Vraag
Waar is de informatie vindbaar
Van
af
47
•
Overzicht gefactureerde verrichtingen
(gespeficeerd naar prestatiecode, aantal en tarief)
•
Bijlage 6 - Template Verrichte prestaties
Kosten per
categorie
5
NVM
AGZ
Toelichting /attentie
•
•
•
Let op specifiek tabblad voor jullie voor 2011 met gangbare UPT codes
Correcties in de financiële administratie niet volledig in productieregistratie
Zorg voor de bijbehorende prestatiecodes
18
Rondvraag en afsluiting
Het is best een ingewikkelde klus
Samen zijn wij sterk!
19

similar documents