Postnatale fase.

Report
Van 0 tot 6 weken
Postnatale fase
Wat gaan we behandelen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
De geboorte
Eerste onderzoeken na de geboorte
Eerste ouder - kindcontact
De waarneming van de baby
- zien
- Horen
- Proeven en ruiken
- Voelen, de tastzin
Betekenis van de postnatale fase voor de ouders
- Synchronisatie en stabilisatie
- Sensiviteit en responsiteit
Babyblues/ ontzwangeren
Postnatale depressie
1. De geboorte
- Overgang naar het zelfstandig functioneren
t.a.v lichaamstemperatuur, spijsvertering etc.
- De eerste maanden anti- stoffen voor ziekten
- Plaats waar kind wordt geboren is met
gedempt geluid, geringe geluiden, warm en
aangenaam.
De geboorte: http://www.youtube.com/watch?v=WoXD9AmydaI
2. Eerste onderzoeken na de geboorte
• Agparscore
Bij de geboorte krijgt een baby gelijk al twee "rapport cijfers": de APGARscore. Bij deze score wordt gekeken naar vijf tekens, die elk nul, één of twee
punten geven. De score wordt dus een getal tussen nul en tien. De eerste
score wordt bepaald na één minuut, de tweede na vijf minuten. Een score van
7-10 is normaal, 4-7 geeft aanleiding tot ingrijpen en een score van 3 of
lager verlangt direct ingrijpen.
http://www.youtube.com/watch?v=hM_aHahj18k
• Hielprik
In de eerste week na de geboorte van uw kind worden enkele druppels bloed
afgenomen uit de hiel van uw baby. In een laboratorium wordt het bloed
onderzocht op een aantal zeldzame, maar ernstige aandoeningen. Deze
aandoeningen zijn niet te genezen.
http://www.youtube.com/watch?v=g1cl2PjZGFI
Eerste onderzoeken na geboorte
• Animatie OAE gehoorscreening
In de eerste maand na de geboorte krijgt uw baby een gehoortest. Met deze
test wordt gemeten of uw baby goed genoeg hoort om te leren praten. De
gehoortest wordt ook wel de 'neonatale gehoorscreening genoemd.
http://www.youtube.com/watch?v=tv6243PP4dM
3. Eerste ouder – kind contact
Instinctief onderzoekt de moeder na de geboorte de baby in
een vaste volgorde:
1e moeder raakt vingers en teentjes met
vingertoppen aan.
2e Legt de palm van haar hand op het lijfje en slaan de armen
om het kind heen, daarna draaien ze het hoofd zodat ze de
baby recht kunnen aankijken.
3e Wachten vervolgens tot kind de ogen opendoet en
oogcontact maakt.
4e Het huilen van het kind zorgt bij de moeder voor
hormonale reacties en stimuleert daarmee het aanmaken
van moedermelk.
4. De waarneming van de baby
Zien
- Een pasgeboren baby ziet het verschil tussen licht en
donker en draait naar het licht
- Na een week ziet een baby al scherp op een afstand
van 20 tot 30 centimeter (afstand bij het voeden tussen
borst en gezicht van moeder.
- Baby’s hebben een voorkeur voor duidelijke
contrasten. Deze ziet hij beter als kleuren.
- Vanaf 4 weken is rood de favoriete kleur. Waarom?
Mensen hebben ongeacht de huidskleur een
roodachtige uitstraling.
- Pasteltinten zorgen voor een rustige babykamer. Rood
en andere felle kleuren activeren de baby meer.
4. De waarneming van de baby
Horen, proeven en ruiken
- De baby hoort het beste de menselijke stem,
met name die van de moeder.
- Na de geboorte heeft de baby de voorkeur
aan zoet en zoete luchtjes zoals banaan en
vanille. Verandering van parfum van de
moeder of een nieuwe knuffel kan een baby
van streek maken. (Dus beslist niet wassen)
- De geur van de moeder is troostend. Te
gebruiken door de baby in de crèche op een tshirt van haar te leggen.
4. De waarneming van de baby
Voelen, de tastzin
- Huid op huidcontact met de moeder kan
troostend zijn.
- De mond is in dit stadium het belangrijkste
“tastorgaan”. Zuigen wordt door de baby als
prettig en rustgevend ervaren (fopspeen).
- Naast het krijgen van borstvoeding en troost is
huidcontact ook belangrijk voor de “hechting”
tussen moeder en baby. Zie het experiment van
Harlow : http://www.youtube.com/watch?v=U1Uqcew_bnM en
-
http://www.youtube.com/watch?v=o5F3W7_Xfhw
5.
Betekenis van de postnatale fase voor de ouders
Synchronisatie en stabilisatie
Synchronisatie
- Ouders en baby stemmen gedrag op elkaar af. Is
het een kind dat veel slaapt of is het een actief
kind. Te denken aan dag- nachtritme.
Stabilisatie
- De baby ervaart een vast patroon, een zekere
voorspelbaarheid. Te denken aan het tijdstip en
de aantal voedingen.
- Ouders houden rekening met behoefte van de
baby. Vader krijgt een andere rol. Bijvoorbeeld,
wie gaat er in de nacht uit bed. Vader of moeder
5. Betekenis van de postnatale fase voor de ouders
Sensitiviteit en responsiviteit
Ouders en kind leren elkaars “taal “ kennen en
weten hoe hierop te reageren. Bijvoorbeeld als
ze het “kiekeboe”met de baby spelen, stoppen
zij intuïtief. Een ander voorbeeld is het
herkennen van huilgedrag. Huilt de baby uit
angst, honger, verveling, pijn of moet het gewoon
nog een boertje laten na het eten. Gelet op de
manier van huilen reageert de ouder.
6. Baby blues/ ontzwangering
Je bent bevallen en denkt misschien dat je daarmee
weer helemaal de oude bent. Maar wat valt dat tegen als je
opeens vergeetachtig blijkt, er moeite mee hebt om je te
concentreren, last hebt van duizelingen of hoofdpijn... Het
hoort allemaal bij het 'ontzwangeren'. Eigenlijk is het
vreemd dat er zo weinig wordt geschreven over de periode
na de bevalling. Ja, over zoiets als de verzorging en
ontwikkeling van de baby is genoeg informatie te vinden,
maar niet over hoe je je lichamelijk en geestelijk voelt na de
geboorte van je kind.
http://www.kraamtranen.nl/ontzwangeren.html
7. Postnatale depressie
Een postnatale depressie (of postpartum depressie) ontstaat in de regel
binnen vier maanden na de geboorte van een kind, een abortus of een
miskraam. De verschijnselen zijn dezelfde als bij andere vormen van
depressies: angst, slapeloosheid, neerslachtigheid. Het contrast tussen de
blijdschap rondom de geboorte van een kind en de sombere gevoelens die
de moeder overvallen kan heel verwarrend zijn. Een postnatale
(postpartum)depressie komt voor na 10 tot 15% van de bevallingen.
Wat het is.
http://www.kraamtranen.nl/postnatale-depressie.html
Hoe het voelt.
http://www.youtube.com/watch?v=cezF6m92Z1c
Bedankt voor het
kijken

similar documents