workshop (SEH-congres 23 mei 2013)

Report
SEH Congres 2013
Hersteladvies
Jan Vromans
© StudieCentrum FinanciëleBranche B.V. 2013
Je kunt er niet omheen!
© StudieCentrum FinanciëleBranche B.V. 2013
© StudieCentrum FinanciëleBranche B.V. 2013
© StudieCentrum FinanciëleBranche B.V. 2013
© StudieCentrum FinanciëleBranche B.V. 2013
© StudieCentrum FinanciëleBranche B.V. 2013
© StudieCentrum FinanciëleBranche B.V. 2013
© StudieCentrum FinanciëleBranche B.V. 2013
© StudieCentrum FinanciëleBranche B.V. 2013
Hersteladvies – Hoe gaat u te werk?
Is hersteladvies verplicht?
 Wat houdt een hersteladvies in?
 Wie is verantwoordelijk?
 Waar moet het advies aan voldoen?
 Wie betaalt het advies?
 Wanneer is een hersteladvies geslaagd?

© StudieCentrum FinanciëleBranche B.V. 2013
Is hersteladvies verplicht?
JA!
© StudieCentrum FinanciëleBranche B.V. 2013
Wat houdt een hersteladvies in?



Samen met de klant;
Is het (realistisch) nog mogelijk om de
oorspronkelijke doelstelling te behalen;
Hoe kan de positie van de klant zoveel mogelijk
worden verbeterd.
© StudieCentrum FinanciëleBranche B.V. 2013
Wat houdt een hersteladvies in?





Pro-actief
Adviseren
Mogelijk/wenselijk
Hoe groter het financieel risico, hoe dringender
het hersteladvies
Adviesregels AFM
© StudieCentrum FinanciëleBranche B.V. 2013
Inventarisatie van de portefeuille



Welke klanten hebben een beleggingsverzekering?
Kan ik deze klanten onderverdelen in bepaalde
groepen?
Wat is de resterende looptijd van de verzekering?
© StudieCentrum FinanciëleBranche B.V. 2013
Voorbereiden van het hersteladvies
Wanneer en hoe ga ik klanten benaderen?
(plan van aanpak)
 Kunnen klanten vooraf iets voorbereiden?
 Hoe ga ik om met klanten die ik niet kan bereiken
of die afwijzend reageren?

© StudieCentrum FinanciëleBranche B.V. 2013
Het hersteladvies
Hoe vul ik het adviesgesprek in?
 Is het doel of de financiële positie gewijzigd?
 Wat te doen als de klant aangeeft dat de resultaten
achterblijven bij de verwachtingen?

© StudieCentrum FinanciëleBranche B.V. 2013
Het hersteladvies
Wat is het effect van mogelijke compensatie?
 Welke productkeuze(s) heeft de klant?
 Kan de klant er op achteruit gaan?
 Wat moet de aanbieder doen?

© StudieCentrum FinanciëleBranche B.V. 2013
Wie betaalt het advies?



De oorspronkelijke adviseur
De huidige adviseur
De nieuwe adviseur
© StudieCentrum FinanciëleBranche B.V. 2013
Wie is verantwoordelijk voor het
hersteladvies?

Aanbieder

Bemiddelaar
© StudieCentrum FinanciëleBranche B.V. 2013
Wanneer is een hersteladvies geslaagd?
Inhoudelijk, indien:




De klant volledig op de hoogte is van de huidige
situatie van zijn beleggingsverzekering;
De mogelijkheden tot aanpassing zijn onderzocht;
De klant de voor- en nadelen van het aanpassen
van de huidige beleggingspolis tegen elkaar heeft
afgewogen;
De situatie voor de toekomst is hersteld en/of
waar mogelijk is verbeterd.
© StudieCentrum FinanciëleBranche B.V. 2013
Wanneer is een hersteladvies geslaagd?
Procedureel
Als uit uw klantdossier blijkt:




Dat er een contactmoment is geweest;
Dat de klant volledig inzicht heeft in het verloop
van de polis;
Welke keuze de klant gemaakt heeft inzake het
hersteladvies;
Welke acties zijn genomen voor de toekomst.
© StudieCentrum FinanciëleBranche B.V. 2013
Samenvattend
Waarmee gaat u morgen aan de slag?
 Maak een plan van aanpak;
 Maak een selectie van de klanten die in aanmerking
komen en verdeel deze onder qua prioriteit;
 Zorg voor een goede, aansprekende brief;
 Maak die afspraak met uw klant;
 Geef een goed hersteladvies.
Uw klant zal u dankbaar zijn!
© StudieCentrum FinanciëleBranche B.V. 2013
Tot slot
U ontvangt vandaag een CD-ROM van de SEH.
Daarop vindt u
• deze presentatie;
• een voorbeeldbrief;
• checklist voor u en voor uw klant.
Meer Tools nodig?
Neem een kijkje op onze website www.scfb.nl.
Daar hebben we onder meer (communicatie)-tips
voor u klaar staan!
En boek meteen uw PE SEH training voor 2013!
© StudieCentrum FinanciëleBranche B.V. 2013
Dank voor uw aandacht
StudieCentrum FinancieleBranche
_SCFB_
StudieCentrum FinancieleBranche
© StudieCentrum FinanciëleBranche B.V. 2013

similar documents