Oplossingen vanuit de overheid

Report
Langer thuis wonen en de zorg in Nederland
Zo lang mogelijk thuis wonen
•
Aanleiding voor veranderingen
•
Oplossingen vanuit de overheid
•
Veranderende wetten en het tijdpad
•
De rol en verantwoordelijkheid van de gemeente
•
De directe gevolgen van de veranderingen voor u
•
Terminologie en zorgvarianten
•
De toegang tot de zorg (+ keukentafelgesprek en wijkverpleging)
•
Mantelzorg en informele zorg
•
Financiële gevolgen
•
Op de valreep, wat kunt u zelf doen
Hier gaat het vandaag over
U krijgt informatie op papier mee zodat u het rustig kunt teruglezen.
•
De overheid zorgde voor u.
•
Senioren willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen.
•
Behoefte om zorg op maat te ontvangen.
•
Oplopende zorgkosten.
•
De economische crisis zorgt voor urgentie.
De aanleiding voor de veranderingen
Het appél op de hele samenleving is daarom;
Het moet dus anders, goedkoper en daarom vanuit nog meer
plichtsbesef en solidariteit naar elkaar toe!
•
Meer verantwoordelijkheid bij de burger zelf.
•
Toelating tot zorg verhogen en als dat kan aan huis leveren.
•
Zelfredzaamheid en informele zorg (niet vrijblijvend) stimuleren.
•
Verantwoordelijkheden (AWBZ-Wmo) van Rijk naar Gemeente
overzetten met een forse efficiëntie opdracht.
Oplossingen vanuit de overheid: Ingrijpen en
ombuigen
Zodat de meest kwetsbare mensen optimaal geholpen kunnen
blijven worden
•
Van de bestaande Wmo (2007) naar de Wmo-2015.
•
AWBZ taken gaan naar de gemeenten met een bezuinigingsopdracht.
•
De Wet langdurige zorg vervangt AWBZ. (invoering 1 januari 2015)
•
De Zorgverzekeringswet krijgt taken uit AWBZ (1 januari 2015)
•
2015 overgangsjaar
•
De AWBZ verdwijnt. (2016)
De wetten die veranderen en het tempo waarop die
veranderingen worden doorgevoerd.
Er veranderen nog zaken dus let op, wat we u vertellen kan nog
worden aangepast. Sorry voor dit ongemak.
Transitie AWBZ
•
Gemeenten worden verantwoordelijk voor 40% van
middelen
•
(Uiteindelijk zal 60% van hetgeen nu in de AWBZ wordt
uitgegeven zal naar de WLZ gaan… stapsgewijs)
•
Zij krijgen een grote mate van beleidsvrijheid.
•
Zij bundelen de krachten met collega gemeenten via
regionale samenwerking.
•
Zij zullen strakker gaan beoordelen of begeleiding en
voorzieningen niet anders georganiseerd kunnen worden.
Rol en verantwoordelijkheid van de Gemeenten
Gemeenten willen het beste voor hun burgers en zijn beter
toegerust om maatwerk te leveren!
*
Het roept veel vragen op!
•
U heeft geen automatisch recht op Wmo voorzieningen.
•
U bent voor Wmo voorzieningen op uw eigen gemeente aangewezen.
•
Verzoeken kunnen per gemeente anders uitvallen.
•
U komt minder gemakkelijk in aanmerking voor wonen in een
instelling (pas als u intensieve ‘24 uur’ zorg nodig heeft).
•
De zorg wordt duurder en minder vanzelfsprekend.
De directe gevolgen van de veranderingen voor u
Veel opgebouwde zekerheden vallen weg.
 Tekst
 Tekst
Langer thuis wonen en elkaar helpen!
•
De zorg om wie komt zorgen neemt toe.
•
U dient eerst uw naasten en uw omgeving te vragen
voor hulp en ondersteuning.
•
Compenserende mogelijkheden bij ouderen nemen naarmate het
ouder worden af.
•
Oplossingen die u nog kent uit vroeger tijden werken niet meer,
omdat de wereld teveel is veranderd.
De directe gevolgen van de veranderingen voor u
•
Verpleging, verzorging, begeleiding en ondersteuning
•
ZZP (indicatie wijze)
•
VPT (volledig pakket thuis)
•
PGB (persoonsgebonden budget)
•
Zorg in natura
•
Algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen
•
Mantelzorg en informele zorg
Terminologie en zorgvarianten
•
De toegang tot de WMO-2015
(begeleiding en ondersteuning)
•
De toegang tot de Wlz
(langdurige – mogelijk intramurale - zorg)
De toegang tot de Zorg
Het onderzoek gesprek (voorheen keukentafelgesprek)
•
De gemeente ambtenaar bespreekt mét u uw aanvraag.
•
Er eerst gekeken naar uw eigen mogelijkheden en die van uw
omgeving.
•
Pas daarna komen andere (Wmo) oplossingen in beeld.
•
Laat u bijstaan in het gesprek en bereid het goed voor.
Het keukentafelgesprek
KBO-Brabant cliëntondersteuners kunnen u bijstaan.
•
Kerntaken en aanvullende taken
•
Rekening houden met omstandigheden van de cliënt
•
Spin het web tussen zorgbehoefte en zorgaanbod
•
Werkt samen met wijkteam
•
Beoordeelt of indicering langdurige zorg nodig is
De wijkverpleegkundige
•
Tegemoetkomingen / compensatieregelingen verdwijnen
•
Zorgtoeslag verlaagt (premie daalt)
•
Afslanken (Wmo) pakket hulpmiddelen
•
Beperking fiscale mogelijkheden
•
In 2015 Wmo toelage (niet)pensioengerechtigden optioneel
geïntroduceerd, “per gemeente”
Financiële gevolgen
- Op welke manier wordt uw eigen bijdrage voor de zorg
berekend?
- Het CAK voert uit (centraal administratie kantoor)
- De eigen bijdrage voor zorgkosten met verblijf en het VPT
- Eigen bijdrage Wmo voorzieningen
Financiële gevolgen (eigen bijdrage zorgkosten )
•
Heeft u in 2014 een indicatie voor zorg met verblijf, maar
woont u thuis dan heeft u de keuze tot 1 januari 2016 om
alsnog daar gebruik van te maken.
•
Voor alle Wmo-zorg (oude AWBZ rechten) voor thuishulp gaan
gemeenten herindiceren!
•
Per 1 januari 2015 gaat iedereen die thuis woont en geen
toelating krijgt tot de Wlz maar wel zorg/ondersteuning nodig
heeft naar de WMO.
•
Bij verblijf in een AWBZ instelling op basis van een AWBZindicatie met verblijf, blijft het recht op verblijf in stand
Op de valreep
•
Laat u goed informeren, geloof niet alle spookverhalen.
•
Trek zoveel mogelijk uw eigen plan en niet dat van een ander.
•
Denk goed na wat voor u tussen nu en 1 januari 2016 de beste
opties zijn als u in een overgangssituatie zit.
•
Zorg voor een wel afgewogen financiële planning en timing.
•
Neemt u voorzorgmaatregelen, bijvoorbeeld:
*
beoordeel uw toekomstig hulpnetwerk
*
richt uw huis waar dat zinvol is toekomstrelevant in
En………..
•
Vergeet vooral niet om ook NU te leven.
•
Laat u niet in de put praten.
•
Het leven bestaat namelijk uit meer.
Wat kunt u zelf doen
het gaat niet alleen over geld!
Wij maken de participatie samenleving!
vroeger was alles beter
/
ouderenzorg is nergens ter wereld beter geregeld dan in Nederland /
hebben nog steeds niets te klagen / wie het langst leeft heeft toch alles /
zondvloed
/
we
na mij de
er moet ook nog iets overblijven voor onze kinderen en kleinkinderen / we waren ook te verwent
/ als het echt nodig is blijft de zorg gegarandeerd / het kan ook best
wij regelen het wel
goedkoper /
het lijkt wel of ouderen de schuld krijgen
onder elkaar
/ je zult nu bij de gemeente werken zeg / aan mijn keukentafel geen polonaise / tjonge
jonge /
/
PGB of bonussen in de zorg?
/
zie je wel het komt allemaal omdat ze hiernaast ook zonodig een scootmobiel moesten hebben
/ als
ik ergens mee kan helpen dan moet je het wel
zeggen / ik haal je morgen wel op om naar de KBO te gaan / in ons buurtje regelen we het zelf
/ maar mijn kinderen wonen aan de andere kant van de wereld / was ik vroeger maar niet
zo lastig geweest /
is zo lang mogelijk thuis wonen eigenlijk wel zo ideaal
/
dement thuis wonen is echt onverantwoord
/
we zullen wel zien
/ moet ik nu jantje van 80 hiernaast gaan vragen om mij te helpen? /
dat nou als iedereen werkt
ruilen? /
/ mijn ouders in huis nemen, geen haar op mijn hoofd
/ ik wil best iets voor een ander doen
/
hoe moet
kunnen we niet wat meer gaan
ik hoop dat onze gemeente het goed voor elkaar heeft / ach ja! / ik denk dat ik het
bij ons in de buurt zelf maar eens ga organiseren /
oei, ik werk in de zorg, ontslag!
Nuttige websites;
- Website van de gemeente waar u woonachtig bent
- www.zorghulpatlas.nl/wet-maatschapplijke-ondersteuning-wmo-/
- www.iederin.nl
- www.hetcak.nl/portalserver/portals/cak-portal/pages/k1-cak-klanten
- www.regelhulp.nl/zr/rh/webapp/kennisbank?init=true
- www.zorgbelang-brabant.nl/zorgconsumenten
- www.ciz.nl
- www.kbo-brabant.nl
- www.aandachtvooriedereen.nl
Telefoon nummers:
- Het nummer van uw gemeentelijk Wmo-loket
- Kbo-Brabant 073-644 40 66
- Zorgbelang Brabant 013-594 21 70
- Ieder(in) 030-720 00 00
Informatie
Einde presentatie

similar documents