Versterk het rendement van je onderwijs met T-PACK

Report
Versterk het rendement van je onderwijs met T-PACK
Het TPACK-model in de praktijk
John Hanswijk
Even voorstellen
Kennisnet
Wat gaan we doen
 Inleiding TPACK
 Aan de slag met het TPACK-spel
Uitgangspunten
 Succesvol lesgeven met behulp van ict
betekent dat de docent een combinatie
kan maken tussen ict kennis, didactische
kennis en vakinhoudelijk kennis.
 Afzonderlijke kennis van vakinhoud,
didactiek en ict is niet voldoende.
 Docent leert begrijpen hoe deze drie
terreinen met elkaar samenhangen.
Het model
 Een nieuwe manier om tegen ict in het
onderwijs aan te kijken.
 De docent kan de kennis en de
vaardigheden die bij een vak horen, op
een aantrekkelijke en begrijpelijke manier
presenteren met behulp van ict.
 Helpt bij het maken van keuzes over hoe
ict ingezet kan worden om het leren van
een bepaalde vakinhoud te ondersteunen.
TPACK-model
Ict kennis:
U kent de mogelijkheden
van ict en weet hier mee
om te gaan.
Didactische kennis:
U weet op welke
manieren u kunt lesgeven
en begrijpt hoe studenten
leren.
TPACK-model door Koehler en Mishra
Vakinhoudelijke kennis:
U kent uw vak en weet
welke kennis,
vaardigheden en inzicht
uw studenten moeten
hebben.
Integratie van ict in het onderwijs
Filmpje
Aan de slag…
Het TPACK-spel
Opdracht 1
 Vakinhoud: Medisch protocol ‘handen wassen’
 Didactiek: ‘kaartje trekken’
 ICT: ‘kaartje trekken’
Ontwerp een onderwijsactiviteit
Het TPACK-spel
Opdracht 2
 Vakinhoud: Medisch protocol ‘handen wassen’
 Didactiek: ‘kies een kaartje’
 ICT: ‘kies een kaartje’
Ontwerp een onderwijsactiviteit
Het TPACK-spel
Opdracht 3
 Vakinhoud: ‘Bedenk een onderwerp’
 Didactiek: ‘kies een kaartje’
 ICT: Bedenk zoveel mogelijk ict-toepassingen
Ontwerp een onderwijsactiviteit
Enkele ict werkvormen

Podcast
Een podcast is een geluidsopname, meestal in dezelfde vorm gegoten als
een radio-uitzending.

Mindmap
Een mindmap is een soort woordweb en is geschikt om in groepjes te
brainstormen, om gedachten te ordenen en kennis te verwerken.

Wiki
Een wiki is geschikt om samen te werken aan inhoud. Er kan worden
teruggekeken in de geschiedenis zodat duidelijk is wie wat heeft gedaan.

WebQuest
Het doel van de webquest is om rondom een bepaald onderwerp
onderzoek te doen op vooraf aangegeven websites.

Sociale media
Facebook, Twitter, LinkedIn, …..
 Themasite: ict-bekwaamheid en tpack
 Omschrijf je ervaring met het TPACK-spel.
todaysmeet.com/tpackspel
Bedankt voor uw aandacht!
John Hanswijk
[email protected]
mbo.kennisnet.nl
Evaluatie
 Evaluatieformulier: bit.ly/1liUGUO

similar documents