Document

Report
Regelkennis kan ook Handig Zijn !
Regel & Handicap Commissie
Tiger Woods, Phoenix Open 1999
Bubba Watson, Waste Management Phoenix Open 2014
Droppen
Regel & Handicap Commissie
De Regels

De bal moet door de speler zelf worden gedropt.

De speler moet rechtop staan, de bal op schouderhoogte en
op arm lengte vasthouden en deze laten vallen.

Als de bal de speler raakt, zijn partners, caddies, of
golfmateriaal dan moet de bal opnieuw gedropt worden,
zonder straf.

Als de bal dichter naar de hole rolt moet de bal opnieuw
gedropt worden, zonder straf.
De Regels

De bal mag niet dichterbij de hole gedropt worden.

De bal moet op een van toepassing zijnd gedeelte van de baan
gedropt worden.
Als de bal in een hindernis ligt, moet deze gedropt worden in dezelfde
hindernis of, als dat niet mogelijk is, in een soortgelijke hindernis, niet
dichterbij de hole.
 Als de bal een struik raakt (een struik is een onderdeel van de baan) en
daardoor terecht komt buiten het dropgebied, moet de bal gespeeld
worden zo als hij ligt, behalve als deze opnieuw gedropt mag (of moet)
worden.
 Als de bal in een bosje belandt en de grond niet raakt, moet de bal
gespeeld worden zoals hij ligt.

De Regels

Een speler mag de grond waar de bal gedropt moet worden niet
verbeteren of laten verbeteren door…
Het plaatsen, buigen, breken, van iets levends of vasts zoals planten of
vaste obstakels.
 Het platdrukken van de grond, losse divots, zand enz.


Uitzondering…
In het normaal innemen van zijn stand.
 Tijdens zijn slag.
 Tijdens het adresseren van de bal, maar alleen als de club de grond
licht aanraakt.

Met of zonder strafslag ?

Wanneer mag er gedropt worden met één strafslag ?

Wanneer mag er gedropt worden zonder een strafslag ?

Tip: is de situatie veroorzaakt door jezelf of door de
omstandigheden ?
Wanneer moet je droppen met één strafslag ?

Indien de bal verloren is buiten een hindernis.

Bij “out of bounds”.

Als de bal onspeelbaar is verklaard.

Als de bal in een waterhindernis ligt.
Wanneer mag men droppen zonder straf ?

Bij obstakels.

Indien de bal in tijdelijk water ligt.

Als de bal verplaatst is door een ‘outside agency’.

Bij grond in bewerking.

Als er opnieuw mag of moet worden gedropt.
Wanneer moet er verplicht opnieuw gedropt
worden ?

Een bal moet opnieuw gedropt worden, zonder straf, als…









Er verkeerd gedropt is.
Er op de verkeerde plaats gedropt is.
De bal in een hindernis rolt.
De bal uit een hindernis rolt.
De bal op een green rolt.
De bal buiten de baan rolt.
De bal dichterbij de hole rolt.
De bal meer dan twee stoklengten verrolt.
De bal de speler, zijn partner, een van hun caddies, of hun uitrusting
raakt voordat of nadat de bal de baan raakt.
Twee, één of geen stoklengten ?

Als de speler één strafslag heeft gekregen dan mag er binnen twee
stoklengten, van zijn langste stok, gedropt worden.

In andere gevallen moet er binnen één stoklengte gedropt worden.

Uitzondering hiervan is het geval van belemmering. In dit geval
moet er zo dicht mogelijk bij het oorspronkelijke punt waar de bal
lag, zodanig dat de belemmering opgeheven is (ook voor stand en
swing), gedropt worden.
Droppen Binnen een Stoklengte

In het geval van belemmering.


Bijv. vast obstakel, GUR
Bepaal eerst het dichtstbijzijnde
punt zonder belemmering waar u
kan staan en slaan.
x

Een bal droppen binnen één
stoklengte van dit punt, niet
dichter bij de hole.
x
Tijdelijk Water

Uw bal ligt in een bunker in tijdelijk
water - wat zijn uw opties?

U mag de bal opnemen en droppen…
a) zonder straf, op het dichtstbijzijnde punt
zonder belemmering, in de bunker,
waarbij maximaal relief wordt verkregen.
a
a
b) met één strafslag, buiten de bunker in een
rechte lijn van de vlag naar achteren.
b
Laterale waterhindernis

U slaat uw bal in een laterale waterhindernis,
wat zijn uw opties?

U mag de bal spelen zoals hij ligt.

U mag, met één strafslag, de bal droppen…

a) zo dicht mogelijk bij de plek vanwaar de
oorspronkelijke bal het laatst werd gespeeld

b) achter de waterhindernis in een rechte lijn
tussen de hole en vanwaar de bal de grens van
de waterhindernis het laatst kruiste.

c) binnen twee stoklengten vanwaar de bal de
grens van de waterhindernis kruiste.

d) binnen twee stoklengten op de
tegenoverliggende grens vanwaar de bal de
grens van de waterhindernis het laatst kruiste.
d
c
b
a
onspeelbaar

Uw bal ligt onspeelbaar tussen wat
struiken - wat zijn uw opties?

U mag, met één strafslag, de bal
droppen…
a) zo dicht mogelijk bij de plek vanwaar de
oorspronkelijke bal het laatst werd
gespeeld.
b
b) binnen twee stoklengten van de plek waar
de bal ligt.
c) achter het punt waar de bal lag, in een
rechte lijn tussen de hole en de plek waar
de bal wordt gedropt.
c
a
Grond in Bewerking

Uw bal ligt onvindbaar in GUR - wat zijn uw
opties?
a) zonder straf, een bal droppen binnen één
stoklengte vanwaar de bal de grens van de
GUR het laatst kruiste. (R 25-1c)
?
Note: als het bal nu onspeelbaar is, dan is dat jammer.
b) met één strafslag, een bal droppen zo dicht
mogelijk bij de plek vanwaar de oorspronkelijke
bal het laatst werd gespeeld. (R 27-1)
a
b
Overstroomde waterhindernis

Uw bal is terecht gekomen in het
water van een overstroomde
waterhindernis - wat zijn uw opties ?

Het water buiten de grens van een
waterhindernis is tijdelijk water.

U mag dus de bal opnemen en
droppen…
a) zonder straf, op het dichtstbijzijnde
punt zonder belemmering voor stand
en swing.
a
Tijdelijk water op de green

Uw bal ligt op de green, maar er staat
tijdelijk water op uw puttinglijn - wat
zijn uw opties?

U mag tijdelijk water op de green
ontwijken door de bal te spelen van
het dichtstbijzijnde punt zonder
belemmering.

In dit geval is dat buiten de green (punt a).

Let op – de bal moet worden geplaatst en
mag niet worden gedropt, ook buiten de
green.
a
Zandhoop in Bunker

Uw bal ligt op een hoop nieuw zand
midden in een bunker - wat zijn uw
opties?
Omdat de greenkeepers bezig zijn de
bunker met nieuw zand te voorzien is
de hoop nieuw zand, grond in
bewerking.
 U mag dus de bal opnemen en
droppen…

a) zonder straf, op het dichtstbijzijnde punt
zonder belemmering (voor stand en
swing), in de bunker.
b) met één strafslag, buiten de bunker in een
rechte lijn van de vlag naar achter.
a
Driving Range Net

Uw bal ligt tegen driving range net - wat
zijn uw opties?
De net is geen vast obstakel
 U mag de bal onspeelbaar verklaren en
met één strafslag een bal droppen …

a) zo dicht mogelijk bij de plek vanwaar de
oorspronkelijke bal het laatst werd
gespeeld
b) binnen twee stoklengten van de plek waar
de bal ligt.
b
c
c) Als u nu last heb van het pilon mag u relief
nemen van een vast obstakel
a
O.B.
Gevaarlijk Dier - antwoord

Uw bal ligt in bunker naast een slang of
ander gevaarlijk dier - wat zijn uw
opties?

U mag de bal opnemen (indien
mogelijk*) en droppen…
a
a) zonder straf, op het dichtstbijzijnde punt
zonder gevaar, maar wel in de bunker
b
b) zonder straf, in een ander bunker niet
dichter bij de hole
c
c) met één strafslag, buiten de bunker in een
rechte lijn van de vlag.
* NB: een andere bal is nu geen extra straf slag
veel plezier

similar documents