Welkom in groep 5

Report
Welkom in groep 4/5
Fijn dat u gekomen bent!
De combinatieklas
• Aandacht verdelen
• Methodes zijn geschikt
• Als voordeel zien we dat kinderen in een klein
groepje instructie krijgen, waardoor ze erg
betrokken zijn bij de les en veel beurten kunnen
krijgen. Ook het leren om zelfstandig te werken
en om samen te werken en elkaar uitleg te geven
zijn zaken, die vaak een gunstige invloed op de
ontwikkeling van kinderen hebben.
Zelfstandig werken
• Blauwe map
• Weektaak
Weektaak
Welke vakken krijgt uw kind
in groep 4/ 5?
• Rekenen
• Taal
• Lezen (technisch en
begrijpend lezen)
• Schrijven
• Biologie en techniek (basis)
• Verkeer
• Zelfstandig werken
• Muziek
• Handvaardigheid en tekenen
• Catechese
• Gymnastiek
• Rekenen
• Taal
• Lezen (technisch en
begrijpend lezen)
• Schrijven
• Geschiedenis
• Aardrijkskunde
• Biologie en techniek
• Verkeer
• Zelfstandig werken
• Muziek
• Handvaardigheid en tekenen
• Catechese
• Gymnastiek
Rekenen: Pluspunt
Belangrijke aspecten bij rekenen in groep 4
•
•
•
•
•
•
Getallen tot 100 op de getallenlijn
Splitsingen tot en met 20
+ en – sommen tot 100
Tafels van 1, 2, 4, 5 en 10
Analoge klok: kwartieren, halve en hele uren
Digitale klok: hele en halve uren
Rekenen: Pluspunt
Belangrijke aspecten bij rekenen in groep 5
• Het kunnen ‘lezen’ van getallen
honderdtal-tiental-eenheid
• De plaats van het getal op de getallenlijn
• Tafels: inzicht en automatiseren
• Klokkijken: analoog en digitaal
• Redactiesommen
Taal: Taal Actief
Een blok bestaat uit 2 thema’s.
1 thema duurt 3 weken.
Na 2 thema’s is er een ‘parkeerweek’.
Taal: Taal Actief
• Taalbeschouwing: taalboek en taalboek extra
Werkboek en taaltoetsen
Differentiatie na de toets
• Spelling:
werkboek en bakkaarten
Per dag bieden we woorden uit dezelfde spellingscategorie
Differentiatie na het signaaldictee
Elk blok een controledictee
• Woordenschat:
toetsboek
woordklapper, werkboek en
Lezen: Goed gelezen
• Technisch lezen
• Begrijpend lezen
Deze verschillende lessen hebben een
link met elkaar
Technisch lezen
• Bij technisch lezen leert uw kind
goed, correct, vlot en met de juiste
intonatie te lezen.
Wij adviseren thuis regelmatig te lezen samen met uw kind!
In groep 6 gaan veel methodes er al van uit dat de leerlingen
AVI uit zijn!
Begrijpend lezen
• Bij begrijpend lezen gaat het er om
dat uw kind leert begrijpen wat het
heeft gelezen en vragen over de
tekst te beantwoorden.
• Lessen uit het boek en bakkaarten
Begrijpend lezen
We werken ook met Nieuwsbegrip.
Hier leert uw kind begrijpend lezen
a.d.h.v. onderwerpen die NU in het
nieuws zijn.
Het is zeer actueel en daardoor
spreekt het de kinderen erg aan!
Boekbespreking
• Bij de boekbespreking leert uw kind
om ‘uit het blote hoofd’ te vertellen
waar het leesboek dat hij/zij
gekozen en gelezen heeft over gaat.
Ook informatie over de schrijver kan
hierbij horen.
Schrijven: handschrift
• Groep 4: aanleren van de
hoofdletters
• Groep 4: halverwege het jaar: met
vulpen!
• Groep 5: herhalen hoofdletters
• Omzetten drukletters naar
schrijfletters
• Cijfers schrijven
• Groep 5: nieuwe liniëring later in het
schooljaar
Geschiedenis: Brandaan
•
•
•
•
•
Leven als jager of boer
Romeinen in Nederland
Leven als ridder
De middeleeuwse stad
De wereld ontdekken
Aardrijkskunde: hier en
daar
• In groep 5 gaat het bij
aardrijkskunde vooral om de eigen
omgeving.
• De kinderen leren o.a.
aardrijkskundige kaarten lezen
• Provincies en hun hoofdsteden aan
het eind van groep 5
Biologie en techniek:
Naut
•
•
•
•
•
De natuur om je heen
Planten en dieren
Voeding en je lichaam
Techniek om je heen
Weer en klimaat
Verkeer: op voeten en
fietsen
• We behandelen per schooljaar 8 thema’s.
• De bedoeling is om op een eenvoudige
manier de belangrijkste verkeersregels
aan te leren die voor hen als voetganger en
fietser gelden.
• In groep 7 krijgen zij het verkeersexamen
Verkeer: op voeten en
fietsen
• Thema’s zijn bijvoorbeeld:
*de fiets
*voorrang
*weer en verkeer
*op een rotonde
*verkeersborden
Muziek: Ik ben muziek
• Groep 5 krijgt elke dinsdag van 14.30
uur tot 15.20 uur muziekles bij Trias.
• Groep 4 heeft elke donderdag van
13.30 tot 14.00 uur muziekles in de
aula van een medewerker van Trias.
Handvaardigheid en
tekenen
• Iedere week doen we iets aan
tekenen en/of handvaardigheid.
Catechese: Trefwoord
• Elke dag tijdens het eten en drinken
behandelen we de digitale kalender
van Trefwoord.
• Hierbij hoort elke dag een verhaal,
lied, gebed o.i.d.
Gymnastiek
• Groep 4: Elke dinsdagmiddag (13.30
uur) en woensdagochtend.
• Groep 5: elke woensdagochtend
(08.30 uur) en donderdagochtend
(tot 12.15 uur)
• De kinderen kunnen zich opgeven voor
extra, buitenschoolse, gymlessen.
Deze lessen variëren van voetbal tot
bv turnen en zijn op donderdag.
Overig
•
•
•
•
•
•
•
•
Nieuwsbrieven
Groepspagina
Verjaardag
Pauzehapjes
Gymtas
Rapport 16-11, 22-3 en 12-7
Huiswerk
Op tijd in de klas
• Hulp van ouders in / om de klas
– luizencontrole
• Klassenouder, oudervereniging:
Moeder Rosalie
Heeft u nog vragen?
Nu of in de loop van het schooljaar?
U kunt altijd langs komen om een
afspraak te maken!
Mailen kan ook: [email protected]
Heel erg bedankt voor uw
aanwezigheid!
Tot ziens!

similar documents