04-12-13 presentatie RUD 3.17 MB

Report
Vorming van RUD’s, landelijke kwaliteitscriteria en de
positie van de gemeentelijke Accountmanager
Bedrijven
Inhoud presentatie
 Wat is een RUD?
 Wat zijn de landelijke kwaliteitscriteria?
 Wat betekent dit voor de (positie van)
bedrijfscontactfunctionaris/ accountmanager
bedrijven (AMB)?
 Wat betekent dit voor bedrijven?
Type bedrijfscontactfunctionaris?
 Wat voor type bedrijfscontactfunctionaris ben je:
 Accountmanager bedrijven?
 Relatiebeheerder?
 (Economisch) strateeg?
Wat is een Regionale
Uitvoeringsdienst (RUD)?
Een RUD is:
 Samenwerking tussen overheden (provincie en






gemeenten)
Schaal: Veiligheidsregio
Juridische basis: WGR
(Basis)taken: Milieu
Verplicht per: 1-1-15
Verankering in : Wet VTH
Organisatie: Fysiek of virtueel
De aanleiding: een incident!
De reactie: er komt een
onderzoekscommissie
De oplossing: structuur!
Gemeenten en Senaat verklaren
kabinet de oorlog!
Koerswijziging:
 Alleen voor milieutaken een RUD verplichting
 Kwaliteitscriteria voor het hele Omgevingsrecht
Wat zijn de kwaliteitscriteria?
 Procescriteria en criteria kritieke massa
Impact op organisaties:
Impact op medewerkers:
Betekenis voor AMB:
Eisen aan AMB/casemanager
Status RUD’s en kwaliteitscriteria
 Borging in Wet VTH
 Ligt voor advies bij de Raad van State
 Voldoen aan kwaliteitscriteria per 1-1-15
 Kwaliteitscriteria: verplichte maatlat of richtlijn?
 Meer informatie over basistakenpakket RUD en
kwaliteitscriteria op:
 www.omgevingsdienst.nl/basisdocumenten
Via kwaliteitscriteria naar RUD?
Gevolgen:
 Versnippering taken gemeente bij invulling RUD via
alleen basistakenpakket (Milieu)
 Gevolgen voor front-office gemeenten/noodzakelijke
afstemming met RUD
 Herkenbaarheid RUD voor bedrijven: waar moet ik
waarvoor zijn?
 Positie van de AMB/bedrijfscontactfunctionaris:
 Wat/waar is mijn plek?
 Kan ik aan de kwaliteitscriteria voldoen?
Vragen voor u?
 Wat gaat de oprichting van RUD’s betekenen voor
bedrijven?
 Wat gaat de oprichting van RUD’s betekenen voor uw
werk en positie als AMB/bedrijfscontactfunctionaris?
 Wat gaan de kwaliteitscriteria voor u en uw organisatie
betekenen?
Marc Peeters
[email protected]
0495-851508
06-51777065

similar documents