Presentatie voor gemeenten

Report
Op weg naar een
dementievriendelijke
gemeenschap
Mensen met dementie in uw gemeente.
Gewoon wat kan en speciaal wat moet
Inhoud
1. Cijfers en feiten
2. Mensen met dementie in uw gemeente
3. Filmfragment
4. Wat is dementie
5. Filmfragment
6. Dementievriendelijke gemeenschap
7. Wat Alzheimer Nederland kan betekenen
8. Verkiezingsprogramma 2014
9. Wat vragen wij van u
1. Cijfers & Feiten
• Dementie is de ziekte met de hoogste zorgkosten
• Kosten 2013: 4,1 miljard euro
• Verreweg de meeste kosten gaan naar verpleeg- en
verzorgingshuiszorg
• Circa 80.000 mensen verblijven in een instelling
• De verpleeg- en verzorgingshuiszorg voor mensen met dementie kost
in totaal ca. 300 miljoen euro per maand
• 1 jaar opname in een verpleeg- of verzorgingshuis kost gemiddeld
50.000 euro per persoon
• 256.000 mensen, in 2040: 500.000 mensen!
• Men leeft gemiddeld 8 jaar met de ziekte
• Kans 1 op 5 dat men dementie krijgt
• 12.000 jongeren met dementie (< 65 jaar)
• 70% met dementie woont thuis
• 80% van de mantelzorgers is overbelast
• 300.000 mantelzorgers geven meer dan 20 uur zorg per week
2. En in uw gemeente?
…
Mensen met dementie
Alzheimer Nederland
• Landelijke organisatie, 5000 vrijwilligers en 55 medewerkers
• 30.000 collectanten
• 220 Alzheimer Cafés en 6 Alzheimer Theehuizen
• 52 regionale afdelingen
• Raad van Toezicht
• CBF keurmerk en internationaal netwerk
3. Filmfragment
4. Wat is dementie?
• Verschijnselen
Geheugen (ophalen van informatie, herkenning)
Taal (moeite met woorden)
Besef van tijd, plaats en persoon raakt verstoord
Plannen en organiseren wordt lastig
Schoolse vaardigheden worden moeilijker
Normen en waarden worden vergeten
Vormen van dementie
Meer dan 100 oorzaken voor dementie
Belangrijkste vormen:
•Alzheimer
•Vasculaire dementie
•Frontotemporale dementie
•Lewy body dementie
Omgaan met mensen met
dementie
10 omgangstips:
• Bied veiligheid door vriendelijk en geduldig te zijn.
• Praat rustig, duidelijk en langzaam. Gebruik korte zinnen en eenvoudige
vragen en vermijd waarom-vragen.
• Kijk goed of u wordt begrepen: maak oogcontact en stem uw contact bij
voorkeur op dezelfde ooghoogte af. Ook lichaamstaal helpt om u te
begrijpen.
• Vermijd correcties en conclusies of vragen waarbij iemand uit zijn recente
verleden moet putten.
• Spreek niet over het hoofd van de persoon met dementie.
• Zeg wat u doet zoals: ‘ik ga nu eerst een bestelling halen’.
• Verleid in plaats van dwingen, dit geeft rust en zelfvertrouwen.
• Wees bemoedigend in uw contact. Wijs mensen niet op hun
beperkingen maar benadruk wat nog wel goed gaat.
• Voel u niet persoonlijk aangesproken bij kritiek.
• Bekijk per situatie wat u het beste kan doen. Overweeg het informeren
van partner, familie, vrienden of huisarts.
5. Filmfragment
6. Dementievriendelijke
gemeenschap
Uitgangspunten:
• Dementie treft ons allemaal de aanpak is gericht op de gemeenschap:
op winkeliers, politie, bakker, sportvereniging etc.
•‘Het leven van mensen met dementie zo makkelijk mogelijk maken’
• Gericht op een respectvolle omgang en het doorbreken van het taboe.
• Verspreiden van kennis over dementie en hoe ermee om te gaan
Een beweging!
Voorbeelden:
België, Duitsland en Brabant.
• Taxichauffeurs geschoold
• Loketmedewerkers van de Rabobank geschoold
• Voorlichting bij sportverenigingen
• Scholieren die filmpjes maken
Dementievriendelijke winkelstraat
voorbeeld: gemeente
Brugge
1. Kies een straat waar
veel ouderen winkelen
2. Werk samen en via
lokale ondernemers
3. Zoek sleutelfiguren
met dementie in
familie
4. Informeer
ondernemers over wat
te doen
Geschikte aanpak nodig?
• Vorm een groep personen/organisaties met verbinding met dit thema
• Ontwikkel een gezamenlijke visie (op korte en lange termijn)
• Begin met een concrete kleine actie die zichtbaar is
‘Het hoeft niet veel te kosten’
7. Wat Alzheimer Nederland kan
betekenen
• Deskundigheid op het gebied van dementie
• Een landelijk dekkend netwerk van regionale afdelingen
• Deskundige en ervaren vrijwilligers
• Intensieve contacten via het Alzheimer Café
• Deskundigheid op het gebied van cijfers van dementie
• Ondersteuning en voorlichting aan WMO ambtenaren
• Gemeente pagina: http://www.alzheimer-nederland.nl/gemeenten en
www.alzheimer-nederland.nl/dementievriendelijk
8. Verkiezingsprogramma 2014
Wij willen dat mensen met dementie en hun mantelzorgers zo lang en zo
goed mogelijk mee kunnen blijven doen in onze gemeente. Daarom
wordt onze gemeente in 2014 een dementievriendelijke gemeenschap.
Wij werken aan het doorbreken van het taboe, bieden de juiste
informatie en dragen bij aan de participatie van mensen met dementie en
hun mantelzorgers.
9. Wat vragen wij van u
• Deel goede voorbeelden van andere gemeentes
• Besteedt aandacht aan het doorbreken van taboe
• Zorg voor goede informatie
• Laat mensen met dementie deelnemen
• Voorkom overbelasting bij mantelzorgers
Hoe gaat het bij u in de gemeente?
&
Hoe gaan we nu samen verder?
Dank u voor
uw aandacht.
Voor vragen neem contact op met: de regionale afdeling binnen uw
gemeente
[email protected]

similar documents