deze presentatie

Report
Engerlingen in het gazon
Rudy Van Hove
milieuambtenaar Lovendegem
maart 2012
Inleiding
• Wat zijn engerlingen ?
Levenscyclus engerlingen
Zijn engerlingen altijd fataal
voor het gazon?
• Het gazon heeft een zekere draagkracht
• Weinig gazons vrij van engerlingen
• Niet vanaf de eerste waarneming bestrijden
Hoe weet u dat er teveel engerlingen
in uw gazon zitten?
• Scharrelende vogels in uw gazon
• Het gazon sterft in plekken af
Wat kunnen we doen?
• Gezond gazon => grotere draagkracht
– Gezeefde compost / bemesten
– Verticuteren
– Mos onder controle houden
Wat kunnen we doen?
• Evenwicht tussen gras, vaste planten en
bomen
– Sommige tuinen enkel gazon (en haag)
– Monoculturen zijn kwetsbaar
– Variatie in de tuin brengen
– Kwetsbare oppervlakte verkleinen
– ‘Teeltwissel’ met bv microklaver
– Resistente grassoort ?
Wat kunnen we doen?
• Chemische middelen sterk af te raden
– Bodemontsmetting alleen nog voor professionelen
– Verstoren de kringloop in de tuin
– Werken niet preventief
– Belasten het milieu en uzelf
Wat kunnen we doen?
• Kalkcyanamide
– Op het juiste tijdstip toedienen
– Juiste dosering
– Negatieve effecten op het bodemleven
Wat kunnen we doen?
• Biologische bestrijding met
de natuurlijke vijanden
– Muizen, egels, mollen
– Spreeuwen, kauwen, kraaien, kippen
– Bodemaaltjes (soort specifiek)
Wat kunnen we doen?
• Mechanische bestrijding
– Gazon prikken
– Gazon frequent betreden
– Fijn gaas onder uw graszode
– Zwarte plastic op uw gazon
– Vliegende kevers vangen met lamp
en klevende vliegenvangers
Wat kunnen we doen?
• Plantaardig insecticide
NEEM-pellets = gedroogde vruchten NEEM-boom
Werkt preventief
Verstoort de voortplantingscyclus van de insecten
Niet giftig voor gewervelden
Wordt volledig afgebroken
Wat kunnen we doen?
• Plantaardig insecticide
Pyrethroïden (Pireco Gramisec)
- Verandert smaak en geur grasplant
- Bevordert wortelgroei
- Niet giftig voor gewervelden
- Wordt volledig afgebroken
- Werkt ook preventief
Een hardnekkig probleem
• Stel u krijgt de engerlingen in uw gazon onder
controle maar uw buur onderneemt niets?
• Dus van groot belang om preventief werken

similar documents