Workshop `In 6 stappen zelf een goed SE ontwikkelen

Report
Handreiking
bij het opstellen van toetsmatrijs
en schoolexamens vmbo-groen
10 juni 2014
Wim Mulder en Lobke Spruijt
Doelstelling
• Hulpmiddel bij het maken van goede
schoolexamens en toetsmatrijs.
• Checklist voor het controleren van
schoolexamens en toetsmatrijs op
belangrijke punten.
• Let op: vertelt niet wat een goede
inhoudelijke vraag is en of deze op de
juiste manier is opgesteld.
• ‘handmatig’ ↔ ‘automatisch’?
Wat vindt u de belangrijkste stappen
om tot een goed schoolexamen te
komen?
6 stappen
stap 6
Analyse en
evaluatie S.E.
Stap 5
Afname S.E.
stap 4
Selectie en
verdeling van
toetsitems
stap 1
Toetsdoelen
stap 2
Voorwaarden en
afbakening
(toetsmatrijs)
stap 3
Formuleren en
controleren
toetsitems
Hoe zijn wij te werk gegaan?
1. Bepaal toetsdoelen
2. Bepaal voorwaarden en baken toets af
Stap 1: Bepaal uw toetsdoelen
• Wat is uw borging?
– Examenprogramma
– Lesmateriaal
Voorbeeld op microniveau = toetsonderwerp
Tuintekening
maken
Tuintekening
interpreteren
Instrumentgebruik
Maten bereken
De tuintekening
Stap 2: Bepaal uw voorwaarden en baken uw
toets af
• Soorten toetsvragen
– Kennis
– Algemene beroepsvaardigheden
– Specifieke beroepsvaardigheden
• % - verhouding verschilt per leerweg
Stap 2: Items bij tuintekening (KB)
6 Deze tuin wordt grotendeels omheind door
een haag. Op de tekening is de haag aan de
linkerkant van de tuin 11 cm, de haag achter
de tuin is 7 cm en de haag rechts van de
tuin 2 cm. De schaal van de tuintekening is
1:150.
Hoe lang is de totale haag in werkelijkheid?
…….………….. m
Stap 2: Items bij tuintekening (KB)
7 Voor een nieuwe vijver in de tuin is folie
nodig. De vijver is 4 m lang en 1 m breed en
0,80 m diep. Alle wanden zijn recht. Het folie
moet aan alle kanten 0,25 m over de rand
steken.
Hoeveel m2 folie is er nodig? Rond af op
een heel getal.
......................... m2
Stap 2: Items bij tuintekening (KB)
8 In tuinontwerpen staan
vaak symbolen, tekens en
structuren.
Hier staat een tuinontwerp.
Zet het juiste cijfer uit de
Tekening bij deze elementen.
boom = ……
haag = ……
gazon = ……
vijver = ……
Waar zou u het oefenitem in de
toetsmatrijs plaatsen?
Denk aan:
• Welke leerweg?
• Theorie- of
praktijktoets?
• Vraagtype?
– Kennis
– Algemene
– Specifieke
beroepsvaardigheid
Stap 2: Oefenitem
In Nederland zijn er verschillende soorten
landschappen. De verschillende landschappen
hebben bijzondere kenmerken waaraan ze te
herkennen zijn. Een kenmerk van het
duinlandschap is dat het een smalle strook vormt
tussen de zee en het binnenland.
Op welke afbeelding staat een duinlandschap?
A
B
Stap 3: Formuleer en controleer de toetsitems
• Check je vragen:
– Toets je daadwerkelijk wat je wilt
vragen/aftoetsen? (validiteit)
– Relevant i.r.t. groene beroepspraktijk?
– Vraagvorm en toetsdoel
– Referentieniveau past bij niveau?
– Correct en eenduidig antwoord?
– Verdeling % vraagtypen
– Tijd
– Benodigdheden
• Stap 4: Maak selectie uit de toetsitems
Laatste stappen
Stap 5: Neem het schoolexamen af
Stap 6: Analyseer en evalueer
Tips en bronnen
• Maak een schoolexamen gezamenlijk met
collega’s
• Ankering
• Tips aan elkaar?
Hoe zou u in het vervolg
schoolexamens maken?
Vragen?
• [email protected][email protected]
Handreiking en formats
• http://toetsplaza.nl/schoolexamens/
– Handreiking
– Voorbeeld ingevulde toetsmatrijs
– Format toetsmatrijs voorbeeld schoolexamen
– Format schoolexamen praktijk
– Format schoolexamen theorie

similar documents