PowerPoint-presentatie - Openbare Montessori Basisschool De Korf

Report
Welkom
Inspectiebezoek 11 maart
•
•
•
•
•
Opbrengsten: toets resultaten
Aanbod: leerstof
Zorg en begeleiding
Schoolklimaat: sfeer op school
Aansturing: directie
Hoe?
•
•
•
•
Klassenbezoeken
Gesprekken met: leerkrachten, IB en directie
Bestuderen van documenten:
Schoolgids, schoolplan, logboeken
Conclusie
Te veel punten onvoldoende
Zeer zwak
Nee!
• Al langer niet zo best met de Korf
• 1 oktober 2012 nieuwe directeur
• Veel dingen gaan al beter of zijn
we aan het verbeteren.
Ja!
Van 1 oktober tot maart heel hard gewerkt.
De inspecteur heeft dat gezien
Verbeteringen in onderwijs kosten tijd:
De tijd was te kort om al voldoendes te halen
Is er wat aan te doen?
Jazeker!
Scholen die hetzelfde is overkomen:
Vierambacht:
“Goed dat dit ons is overkomen: We
zijn sterker en beter geworden!”
Wat heeft de inspectie geconstateerd?
Hoe komt dat?
Wat doet de Korf er aan?
Eindopbrengsten zijn niet voldoende
2011: 527,2
2012: 525,5
2013: 525,9
(528,9)
• Te volgend onderwijs
• Zorgleerlingen doen mee op de Korf
Plan van aanpak groep 8:
• Andere aanpak rekenen
• Analyse entree toets groep 7
Niet alle leerlingen krijgen de
leerstof tot groep 8 aangeboden
• Te volgend onderwijs
Meer sturen, meer instructie, in groepen
• A B C D E
leerlingen
• A en B leerlingen instructie naar behoefte
• C kinderen korte instructie bij elke les
• D en E kinderen , lange instructie bij elke les
Aanbieding taal past niet bij doelgroep
• Taal methode is te oud
• Nieuwe taalmethode
Hulp aan zorgleerlingen kan beter
• Te weinig op papier
• Beter opschrijven
en volgen
Wat is er wel goed op De Korf?
•
•
•
•
•
Resultaten cito in januari
Efficiënt gebruik van onderwijstijd
Sociale omgang
Taakgerichte werksfeer
Afstemmen leeraanbod op verschillen in
ontwikkeling
• Signaleren van kinderen die extra hulp nodig
hebben
• Goede aansturing van de schoolleiding
Wat is er al veranderd op De Korf?
• Leertijd wordt efficiënter gebruikt:
Kortere pauze, meer lezen
• Invoering/ Nascholing team:
Begrijpend lezen/ Nieuwsbegrip
• Installatie van een ouderraad
• Website wordt actueel gehouden
• Schoolplan voor de lange termijn
• Opknapbeurt van het gebouw
Vertrouwen in de toekomst?
Team: Ja!
• Zetten schouders er weer onder
• Zij willen het beste voor uw kind!
• Zijn blij met de nieuwe directeur en de
nieuwe koers, ondersteuning en begeleiding!
Vertrouwen in de toekomst?
De directeur: Ja!
Hier staat een goed team
• Goede leerkrachten
• Die hard werken
• Hun hart bij uw kind
Hoe weet ik dat?
• Klassenbezoeken!
De beste leerkrachten van Rotterdam!
Vertrouwen in de toekomst?
Ouders
U
? ?
Vertrouwen in de toekomst?
Wij snappen uw schrik.
Wij snappen uw zorg.
Uw hulp kunnen wij goed gebruiken:
• Hou ons in de gaten
• Kom naar ons toe met uw vragen, uw
twijfels
• Wees een kritische ouder!
7-II
6-III
6-II
5-III
5-II
4-III
4-I
Uw kind!
60.
50.
40.
30.
20.
10.
0.
Heeft u nog vragen?

similar documents