Parnassia Groep Maak van uw vastgoed portefeuille geen molensteen

Report
Parnassia Groep
Maak van uw vastgoed portefeuille geen
molensteen
Annette Ruijsink Projectleider Vastgoed PG
Nationaal Congres Maatschappelijk Vastgoed
30 oktober 2014
Flexibel gebruik van gebouwen
• Courant versus niet courant
• HNW
Nationaal Congres Maatschappelijk Vastgoed
2014 Annette Ruijsink
Wat komt er aan bod
• Financiering van vastgoed vroeger en nu
• Noodzaak van een lange termijn vastgoed visie
• Parnassia Groep beleid
– Flexibel gebruik van gebouwen
– Terrein ontwikkeling
– Huurcontracten (kernpanden)
– Overtollig vastgoed
Nationaal Congres Maatschappelijk Vastgoed 2014
Annette Ruijsink
Financiering van vastgoed
• Het oude bouwregime
• Invoering Normatieve
Huisvestingscomponent (NHC)
• Nieuwe uitdagingen
Nationaal Congres Maatschappelijk Vastgoed 2014
Annette Ruijsink
Noodzaak voor een lange termijn
vastgoedvisie
Strategisch inzet van vastgoed
Nationaal Congres Maatschappelijk Vastgoed
2014 Annette Ruijsink
Strategische elementen
• Flexibiliteit
• Eigendom is geen doel
• ‘Voorkeur’ voor huur, zodat vermogen kan worden
aangewend voor zorgproces
• Investeren in zorg-specifieke aanpassingen (HNW, domotica
etc)
• Geen rol als woningverhuurder willen
• Toekomstbestendig zorgvastgoed
Nationaal Congres Maatschappelijk Vastgoed
2014 Annette Ruijsink
Lange termijn vastgoedvisie
Grote transformatie nodig als gevolg van gewijzigde regelgeving
en modernisering van zorg
•
Bemoeilijkt door:
omgevingsanalyse
•
Verspreid bezit
•
Verouderd bezit
•
Historische achtergronden
•
Weinig uniformiteit in beleid (bijv. onderhoud)
•
Groot verschil in kwaliteit
•
Verhouding huur/eigendom
Nationaal Congres Maatschappelijk Vastgoed
2014 Annette Ruijsink
Instellingsstrategie
missie/visie/doelen
Portefeuille analyse
LT vastgoed
huisvestingsstrategie
Parnassia Groep Vastgoed in beweging
•
•
•
•
•
80 000 m² gereduceerd (22%)
Verhouding eigendom – huur verschuift
Terreinontwikkeling ‘omgekeerde integratie’
Het nieuwe werken
Meten = zeker weten
Business case
de RIS
Gebouwbehoefte
Nationaal Congres Maatschappelijk Vastgoed
2014 Annette Ruijsink
Flexibel gebruik van gebouwen
• Courant versus niet courant
• Het nieuwe werken
• Huurcontracten
Nationaal Congres Maatschappelijk Vastgoed
2014 Annette Ruijsink
Courant versus niet courant
75% van onze doelgroepen passen goed in een courant gebouw
Nationaal Congres Maatschappelijk Vastgoed
2014 Annette Ruijsink
Courant versus
niet courant
Voor 25% van onze doelgroepen is een maatoplossing noodzakelijk
Nationaal Congres Maatschappelijk Vastgoed
2014 Annette Ruijsink
Het nieuwe werken
Nationaal Congres Maatschappelijk Vastgoed
2014 Annette Ruijsink
Terreinontwikkeling
• Visie en beleid
• Veel werk
• Lessen geleerd
Nationaal Congres Maatschappelijk Vastgoed
2014 Annette Ruijsink
Nationaal Congres Maatschappelijk Vastgoed
2014 Annette Ruijsink
Nationaal Congres Maatschappelijk Vastgoed
2014 Annette Ruijsink
7 lessen voor succesvolle herontwikkeling
1
Laat zien dat de opbrengst ten goede komt aan de zorg.
2
Kies een heldere koers en wees consistent.
3
Zet de juiste mensen in.
4
Creëer samenwerking met Gemeente, Provincie en omwonenden.
5
Maak snel zichtbare resultaten.
6
Wees als bestuurder rechtstreeks betrokken & besluitvaardig.
Nationaal Congres Maatschappelijk Vastgoed
2014 Annette Ruijsink
Huurcontracten (kernpanden)
• Visie waar wel waar niet
• Strategische keuze van zorg is leidend
• Flexibiliteit in contracten
Nationaal Congres Maatschappelijk Vastgoed
2014 Annette Ruijsink
Huurcontracten max 5 jaar met break na 2.5 jaar
kernhuurpanden juist wel lang contract
Nationaal Congres Maatschappelijk Vastgoed
2014 Annette Ruijsink
Overtollig vastgoed
• Amoveren, renoveren, verkopen of verhuren
• ZOGO
Nationaal Congres Maatschappelijk Vastgoed
2014 Annette Ruijsink
Zorgvastgoed online
Nationaal Congres Maatschappelijk Vastgoed
2014 Annette Ruijsink
Vragen?
Nationaal Congres Maatschappelijk Vastgoed
2014 Annette Ruijsink

similar documents