Eerste bestemming bij herbestemming

Report
Eerste bestemming bij herbestemming
Harry Kers, herbestemmingsspecialist
Reliplan Congres 27 maart 2014
Ondernemen in een monument begint bij het
Nationaal Restauratiefonds
• Restauratiefinancier sinds 1985
• Instandhouden van Monumenten
• Financiering, kennis en voorlichting
• Revolverend Fonds
Reliplan Congres
27 maart 2014
1
Eerste bestemming bij herbestemming
Onderscheidend vermogen, daar draait het om bij ondernemen in een
monument. Elk monument is uniek, net als het proces van restaureren
en herbestemmen.
Reliplan Congres
27 maart 2014
2
Herbestemmen van kerken
• Waarde (emotioneel/rationeel) van
een kerk
• Draagvlak
• Huurders
• Bestemming
• Financiering
Reliplan Congres
27 maart 2014
3
Twee tekstblokken
Reliplan Congres
27 maart 2014
4
Heilighart Kerk in Breda
Reliplan Congres
27 maart 2014
5
Kerk Schellinkhout Noord-Holland
Reliplan Congres
27 maart 2014
6
Restauratiefondsplus-hypotheek
• Rijksmonument (niet-woonhuis)
• Laagrentende lening (ligt 5% onder de marktrente met
een minimum van 1,5%). Looptijd 30 jaar.
• Lening op basis van drukkende onderhoudskosten
(vastgesteld door Bureau Belastingdienst
Monumentenpanden).
• Mogelijkheid om 9 maanden voorafgaand aan de
goedkeuring het leningsbedrag te reserveren.
• Naast de laagrentende Restauratiefondsplus-hypotheek
ook mogelijk om een aanvullende financiering aan te
vragen.
Reliplan Congres
27 maart 2014
7
Reservering Restauratiefonds-plus
hypotheek
• Uitgewerkt restauratieplan
• Uitspraak belastingdienst onderhoudskosten
• Sluitende (globale) business case
• Gesprek accountmanager Restauratiefonds / start meeting alle
partijen
• Afhankelijk van soort aanvrager 70% of 100%
Reliplan Congres
27 maart 2014
8
Kerken Nevenfunctie-Lening
Reliplan Congres
27 maart 2014
9
Kerken Nevenfunctie-Lening
Uw kerk weer druk bezocht
• Uw kerk is een rijksmonument
• Uw kerk is primair in gebruik voor de
eredienst
• Duidelijke visie op het
multifunctioneel gebruik van uw kerk
• De werkzaamheden verruimen de
van gebruiksmogelijkheden van uw
kerk
• De werkzaamheden zijn nog niet
gestart als de lening wordt
afgesloten.
• Max. € 50.000, looptijd max 15 jaar
Reliplan Congres
27 maart 2014
10
Contactpersoon Restauratiefonds:
Nicole van Haeften
Reliplan Congres
27 maart 2014
11
Tot slot. Om te onthouden
• Het Restauratiefonds: De eerste bestemming voor
herbestemming
• Een herbestemmingsproces is een lastig en intensief
traject. Laat u op (deel)gebieden adviseren!
• www.restauratiefonds.nl/herbestemmen
Reliplan Congres
27 maart 2014
12

similar documents