Meer inzicht, meer inkomsten

Report
Meer inzicht, meer inkomsten
Janne Vereijken (Culture & Business) en Natasha Stroeker (Panteia)
Janne Vereijken
✓ Expert creativiteit,
innovatie en strategie.
✓ Oprichter
Culture&Business
✓ Werkzaam binnen en
buiten culturele sector
www.culture-business.nl
@jannevereijken
2
Natasha Stroeker
✓ 10 jaar onderzoek in
culturele sector (erfgoed)
✓ Publieksonderzoek
✓ Digitalisering erfgoed
collecties (monitoring)
✓ Evaluaties functioneren
culturele instellingen
✓ Cultureel
ondernemerschap
www.panteia.nl
@NStroeker
3
Onderwerp
“Meer inzicht, meer inkomsten”
✓ Inzicht geven in jouw mate van ondernemerschap
✓ Laten zien en ervaren hoe je door middel van
klantinzicht kansen kunt zien en benutten
4
Vandaag
✓ Ondernemerschapstest

✓ Rol van klantinzicht bij ondernemerschap

✓ Case Erfgoed Brabant

✓ Oefening: klantinzicht genereren en innoveren

✓ Wrap-up

5
Ondernemerschapstest!
Proactiviteit
Risicobereidheid
Innovativiteit
De Ondernemerschapstest!!!
- 9 stellingen, 3 per subthema
- Werken met stemkastjes
6
Uitleg stemkastjes
✓ U kunt alleen stemmen als de tijd loopt
✓ Gekozen antwoord staat in de display

✓ Antwoord wordt verzonden als u op [OK] drukt
✓ Als het antwoord goed is verzonden staat er
OK rechtsboven in de display
✓ Als u een antwoord kiest dat niet mogelijk is
komt “err” in de display te staan
✓ Binnen de tijd kunt u uw antwoord aanpassen:
klik op het nieuwe gewenste antwoord en dan op
[OK]
7
Ondernemerschapstest (1)
Vraag 1 innovatie:
In hoeverre zijn de producten / diensten van uw organisatie de
afgelopen 5 jaar aangepast?
Antwoordcategorieën
1.
2.
3.
4.
5.
1 = niet of nauwelijks aangepast
2
3
4
5 = ingrijpend anders
Gemiddeld museum: 3,47
Gemiddeld bibliotheek: 3,80
8
Ondernemerschapstest (2)
Vraag 2 innovatie:
Ligt binnen uw organisatie de nadruk op het beter inzetten van
bestaande producten/diensten of op het ontwikkelen van
nieuwe?
Antwoordcategorieën
1.
2.
3.
4.
1 = betere inzet bestaand
2
3
4
5 = ontwikkelen nieuw
Gemiddeld museum: 3,22
Gemiddeld bibliotheek: 3,29
9
Ondernemerschapstest (3)
Vraag 3 innovatie:
Zijn er in uw organisatie de afgelopen 5 jaar weinig of veel
nieuwe producten/diensten ontwikkeld en aangeboden aan het
publiek?
Antwoordcategorieën
1.
2.
3.
4.
1 = zeer weinig
2
3
4
5 = zeer veel
Gemiddeld museum: 3,34
Gemiddeld bibliotheek: 3,44
10
Ondernemerschapstest (4)
Vraag 1 proactiviteit:
Reageert uw organisatie in de meeste gevallen op de
initiatieven van andere culturele instellingen of reageren zij in
de meeste gevallen op uw initiatieven?
Antwoordcategorieën
1.
2.
3.
4.
1 = wij reageren op anderen
2
3
4
5 = anderen reageren op ons
Gemiddeld museum: 3,03
Gemiddeld bibliotheek: 2,93
11
Ondernemerschapstest (5)
Vraag 2 proactiviteit:
Komt uw organisatie tov andere cult instelling vaak of juist
zelden als eerste met vernieuwingen (nwe prod / diensten
etc)?
Antwoordcategorieën
1.
2.
3.
4.
1 = zelden
2
3
4
5 = vaak
Gemiddeld museum: 3,25
Gemiddeld bibliotheek: 3,23
12
Ondernemerschapstest (6)
Vraag 3 proactiviteit:
Gaat uw organisatie t.o.v. andere culturele instellingen
uitdagingen vaker aan of juist vaker uit de weg?
Antwoordcategorieën
1.
2.
3.
4.
1 = vaker uitdagingen uit de weg gaan
2
3
4
5 = vaker uitdagingen aangaan
Gemiddeld museum: 3,99
Gemiddeld bibliotheek: 3,90
13
Ondernemerschapstest (7)
Vraag 1 risicobereidheid:
Heeft uw organisatie vooral de neiging om riskante projecten te
starten (met een kans op hoge opbrengsten) of projecten met
laag risico (meer zekerheid op lagere opbrengsten)?
Antwoordcategorieën
1.
2.
3.
4.
1 = lage risico projecten
2
3
4
5 = riskante projecten
Gemiddeld museum: 2,56
Gemiddeld bibliotheek: 2,60
14
Ondernemerschapstest (8)
Vraag 2 risicobereidheid:
Heerst in uw organisatie de opvatting dat overwegend
daadkrachtig of overwegend voorzichtig handelen nodig is om
onder de doelstellingen te halen?
Antwoordcategorieën
1 = overwegend voorzichtig handelen
2
3
4
5 = overwegend daadkrachtig
1.
2.
3.
4.
Gemiddeld museum: 3,53
Gemiddeld bibliotheek: 3,80
15
Ondernemerschapstest (9)
Vraag 3 risicobereidheid:
Als er onzekerheid heerst, is uw organisatie dan eerder geneigd
risico's te nemen om financieel te winnen of eerder afwachtend
te handelen om financiele missers te voorkomen?
Antwoordcategorieën
1.
2.
3.
4.
1 = afwachtend te handelen
2
3
4
5 = risico's nemen
Gemiddeld museum: 2,73
Gemiddeld bibliotheek: 2,93
16
Enkele uitkomsten onderzoek
✓ Bibliotheken iets ondernemender dan musea
✓ Musea marktgeoriënteerder, bibliotheken sturen meer op
resultaten
✓ Interesse in uitkomsten, mail: [email protected] of geef
je kaartje (verschijnt dit jaar)
Museum
Bibliotheek
Innovativiteit
3,41
3,62
Proactiviteit
3,62
3,57
Risicobereidheid
2,94
3,11
Ondernemende houding
3,27
3,39
17
Definitie
Ondernemerschap =
Kansen zien & benutten en
risico’s nemen
18
Case Erfgoed Brabant
✓ Hebben & Houden:
reizende tentoonstelling
(2012, 2013)
✓Bereiken nieuw publiek
✓ Bewustwording bij publiek
voor emotionele waarde van
voorwerpen en eigen bezit
19
Kansen zien en benutten
Aan de slag!
21
Kansen zien
Klantinzicht
22
Kansen zien
Empathize
23
Kansen benutten
Generate ideas
24
Workshop 28 januari 2013
14.00 uur Ontvangst met thee/koffie
14.30 uur Business model innovatie
✓ Waarom business modellen?
✓ Introductie Business Model Canvas
✓ Analyse van uw eigen business model
✓ Inspirerende nieuwe business modellen (cases)
✓ Het vernieuwen van uw business model door middel van klantinzicht
✓ Aan de slag: Het ontwikkelen van klantinzicht
17.00 uur Broodjes
18.00 uur Publieksonderzoek en casus
✓ Hoe doe je publieksonderzoek?
✓ Voorbeelden van publieksonderzoek/praktijkcases
✓ In groepen werken aan een casus (eigen casus aanleveren is mogelijk)
✓ Nabespreking casus
20.30 uur Afsluiting: ‘wrap-up’
25
Kosten
Cultureel tarief: 600 euro (excl BTW). Tweede deelnemer
van dezelfde organisatie slechts 300 euro. Inclusief koffie /
thee, soep, broodmaaltijd en drankjes.
Speciale actie CultuurInBeeld2013:
100 euro korting indien voor 1 december 2013
gereserveerd wordt via:
Janne Vereijken, T: 06-57345973,
Email: [email protected]
Natasha Stroeker, T: 079 – 322 2605,
Email: [email protected]
* Annuleren is niet mogelijk. Wel is het mogelijk een vervanger gebruik te laten
maken van de inschrijving.
26

similar documents