PowerPoint-presentatie

Report
Uw kind roken, drinken, en
blowen. U kunt er iets aan doen!
Karen Bergsma
Voorlichting en Preventie
Alcohol, roken, blowen en opvoeding
2
Bron: Proost, VPRO
Meest gebruikte middelen jongeren?
Alcohol
Tabak
Cannabis
'Maar míjn kind rookt, drinkt
of blowt niet zoveel'
Bron: Zembla, Bierboys en Breezerbabes, VARA
Ouders onderschatten het rook-,
drink- en blowgedrag van hun kind
De laatste ontwikkelingen
- Nieuwe wet: niet roken en drinken onder de 18
- Verkoop, aankoop en bezit van alcohol onder de 18 jaar
strafbaar
- Doorgeven alcohol onder de 18 jaar strafbaar
- Geen verkoop van tabak onder de 18 jaar
- overgangsjaar
Jongeren en alcohol
• Startleeftijd alcohol is laatste jaren iets omhoog gegaan
• Meer ouders die het niet goed vinden dat kind onder de 18
drinkt
…………complimenten voor de ouders!
9
Nog steeds
…drinken Nederlandse jongeren:
… te vroeg
… te veel
… te vaak
Te vroeg en te vaak
%
90
80
Percentage jongeren dat de laatste
maand alcohol heeft gedronken
jongens
meisjes
70
60
50
40
30
20
10
0
12 jaar
13 jaar
14 jaar
15 jaar
16 jaar Leeftijd
Te veel
Laatste maand 5 of meer glazen alcohol op één
gelegenheid gedronken
%
80
70
60
50
40
30
20
10
0
12
13
14
15
16
Leeftijd
12
Regionale cijfers (Hoogezand en
Slochteren)
Alcohol maandelijks
2008
52%
2012
40% (43% landelijk in 2011)
Binge drinken
2008
36%
2012
27% (30% in 2011 landelijk)
13
Gevolgen van vroegtijdig drinken
Jongeren die al wekelijks drinken hebben
een grotere kans op:
• latere alcoholverslaving
• verslaving aan andere middelen (roken, blowen)
• slechte schoolprestaties en uitval
14
Hersenschade
Gevolgen alcohol
•
•
-
Jongeren niet echt gevoelig voor de boodschap over hersenschade
Zij zijn gevoeliger voor de gevolgen op korte termijn:
Voor schut staan omdat je dronken bent
Genante foto’s op social media
Dingen doen waar je achteraf spijt van hebt
16
Duidelijk advies
NIX18: Geen alcohol onder de 18
….ook geen mixdrankjes
17
Roken
Redenen om te roken:
• Nieuwsgierig
• Het wordt heel normaal gevonden
• Makkelijk te krijgen
• Voorbeeldgedrag in de omgeving
18
Roken
Percentage jongeren dat ooit heeft gerookt
%
60
50
jongens
meisjes
40
30
20
10
0
12 jaar
13 jaar
14 jaar
15 jaar
16 jaarLeeftijd
Regionale cijfers (Hoogezand en
Slochteren)
Roken dagelijks
2008
6% (landelijk 9% 2011 )
2012
9% (landelijk 19% 2011)
20
Jongeren en roken
• De gemiddelde startleeftijd is 12,8 jaar
• Na 16 jaar beginnen jongeren niet meer snel meer met roken
• Wanneer in gesprek gaan met je kind?
21
Risico’s roken
•
•
•
•
•
•
•
Verslaving
Kanker
Hart- en vaatziekten
Slechte conditie
Bruine vingers
Gele tanden
Stinkende adem
22
Roken
• Praten met je kind over roken niet altijd makkelijk, wel heel
belangrijk
• Leg uit dat je niet wilt dat je kind rookt
• Regels stellen in huis
• Wel of geen niet-rokenafspraak??
• Geef zelf het goede voorbeeld
23
Regionale cijfers blowen Hoogezand en
Slochteren
2012
13 %
9%
Ooit
in de laatste vier weken
Cannabis
Werkzame stof: THC
Vormen: wiet en hasj
Gebruik: roken, eten, drinken
Effecten
-
Ontspannend
Versterkt de stemming
Beïnvloedt de waarneming
Concentratie- en reactievermogen
Vreetkick
Lachkick
Hoofdpijn/duizelig
- Rode ogen, droge mond
Risico’s
-
‘flippen’
schadelijk voor de luchtwegen
kans op overdosering
achterstand in ontwikkeling
slechtere leerprestaties/schooluitval
negatieve invloed op psychische klachten
Verslaving
Dus…wat kunnen ouders doen?
•
•
•
•
•
•
•
Als ouders heeft u invloed op het gedrag van uw kind
Stel heldere regels: NIX18: niet roken, drinken en blowen <18
Actie vooraf in plaats van reactie achteraf
Maak uw kind weerbaar
Kies het juiste moment en het juiste tijdstip
“Blijf regels stellen, blijf streng”
Ons advies is: maak SAMEN nieuwe afspraken voor de duur van
het nieuwe schooljaar! (of handhaaf oude afspraken)
Mijn kind rookt, drinkt of blowt al.
Wat nu?
•
•
•
•
Vraag naar redenen van gebruik
Leer uw kind om het gebruik te beperken
Bespreek de risico’s van gebruik
Uw kind leren omgaan met sociale druk
Tips en adviezen (1)
Kijk voor meer informatie over afspraken maken en regels stellen op:
www.hoepakjijdataan.nl
Vragen of informatie
Contact met voorlichting en preventie via:
050-3648950
Preventief contactmoment
Oudercursussen voor ouders
Doe praat groepen
Samenwerking jongerenwerk
[email protected]
Informatie: www.vnn.nl
Bron: Proost, VPRO

similar documents