PowerPoint-presentatie - Beleid taal en rekenen vo

Report
U hebt rekenhonger en besluit in een restaurant
te eten. De ober begint u vragen te stellen
over uw rekenhonger:
“Hoe lang heeft u het al? Hoe erg is uw
rekenhonger? Had u het vroeger ook al? Welke
rol speelde rekenhonger in uw gezin?”
Wanneer u wilt bestellen, laat de ober u eerst
toetsen maken om te kijken wat u werkelijk wilt.
Vervolgens krijgt u een rekenmenu
voorgeschoteld waar u niet om gevraagd heeft,
maar waarvan de ober zegt dat het goed voor u is
en dat veel rekenhongerige
mensen heeft geholpen.
Verlaat u tevreden dit restaurant?
OORZAKEN REKENPROBLEMEN
•
•
•
•
Onderwijsgebonden oorzaken
Methodegebonden oorzaken
Situatiegebonden oorzaken
Kindgebonden oorzaken
SOORTEN DYSCALCULIE
•
•
•
•
visueel-ruimtelijke type
procedurele type
verbaal geheugen type
getalinzicht type
Soms ook combinatie van de 4 types
POSITIEVE VIRTUOZE CIRKEL
BUTTERWORTH, 1999
Begrip
Beter begrip
Succeservaring
Aanmoediging
van buiten
Meer rekenen
Rekenplezier
Aanmoediging
van binnenuit
REKENEN IS LEUK!
STICORDI-MAATREGELEN
• STImuleren
• COmpenseren
• Remediëren
• Dispenseren
FASEN RECONSTRUCTIEDIDACTIEK
Verdieping
uitbreiding
Memoriseren
Reconstructie
Begripsvorming
FASE 1 : BEGRIPSVORMING
• Probleemsituaties als uitgangspunt voor
begripsvorming: wanneer kom je … tegen?
Wat voor een handelingen voer je dan uit?
FASE 1 : BEGRIPSVORMING
Modellen als hulpmiddel, bij
vermenigvuldigen bijvoorbeeld:
• Groepjes
• Rooster / rechthoek
• Getallenlijn
FASE 2 : RECONSTRUCTIEFASE
Zelf de antwoorden van bijvoorbeeld
keersommen kunnen reconstrueren met
behulp van:
1. Strategieën
2. Steunpunten / ankers
FASE 3: MEMORISEERFASE
• Didactische richtlijnen
• Regelmatig mondeling oefenen
• Voortgang in volgende jaren
• Variatie in oefenvormen
• Tijd nemen
• Verder ondersteunen van strategieën
• Systematisch uitbreiden van steunpunten
• Aandacht voor tafelrijen bij vermenigvuldigen
FASE 4: VERDIEPING EN UITBREIDING
• Inzichten verdiepen: blijven oefenen met
strategieën en complexere strategieën
aanbieden
• Toepassing in nieuwe contexten
• Vermenigvuldigen met grotere factoren
dan 10
REKENKUNDIG BEGAAFD…
•
•
•
•
•
•
Ze zijn goed in het leggen van verbanden
Ze zijn goed in het analyseren van problemen
Ze maken grote denksprongen
Ze hebben interesse in rekenen / wiskunde
Ze hebben oog voor structuren en patronen
Ze zijn geneigd tot visualisatie van wiskundige
problemen
• Ze bezitten convergent én divergent denkvermogen
• Ze bedenken creatieve oplossingen
TAXONOMIE VAN BLOOM
LEERBEHOEFTEN
(HOOG)BEGAAFDE LEERLINGEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Open opdrachten
Complexe opdrachten
Betekenisvolle opdrachten
Beroep doen op creativiteit
Uitlokken tot onderzoekende houding
Uitnodigen tot reflectie
Uitdagen tot denken op een hoger abstractieniveau
Beroep doen op metacognitieve vaardigheden
Beroep doen op zelfstandig leren  leren leren
Behoefte aan topdown leren
1. OEFENMATERIAAL
• Kritisch omgaan met routeboekje
• Maatwerk per leerling : hiaten
• Voeg voldoende oefenmateriaal toe:
memoriseren!
• Automatiseren ≠ memoriseren
• Oefenen met helder einddoel
• Oefen CITO-taal
2. LEERLINGEN BIJ BETREKKEN
• Poster als basis voor portfolio
• Vergroot motivatie en eigenaarschap
(relatie – autonomie – competentie)
• Onderwerpen / onderzoeksvragen laten
inbrengen
• Creatieve ideeën: Kieskast
3. RUIMTE VOOR KEUZES
•
•
•
•
•
Welk domein eerst?
Welke opdrachten?
Wanneer toetsen?
Welke leerstijl?
Welke vorm van het portfolio?
4. PASSENDE INSTRUCTIE
• Denkactiviteit als kern van de instructie (zelf
ontdekkend leren) in combinatie met volledige
instructiemodel
• Aandacht voor horizontaal én verticaal
mathematiseren
• Aansluiten op belevingswereld van de leerling :
rekenrijke opdrachten
• Aandacht voor verschillen in o.a. leerstijlen
MODEL VOLLEDIGE INSTRUCTIE
Wat moet je doen? En waartoe?
Hoe
moet je het aanpakken?
Hulp, bij wie of waar?
Tijd; hoeveel tijd krijg je?
Uitkomst; wat gaan we ermee doen?
Eerder klaar? wat dan te doen?

similar documents