Informatieavond 2 m - Parkdreef

Report
Welkom !
Informatieavond
Klas 2 Mavo
2012 - 2013
Informatieavond klas 2
Programma:
-
welkom
-
algemene zaken
-
uw zorg – onze zorg
-
afwezigheid in de les
-
kiezen
-
met de mentor mee!
Informatieavond klas 2
Algemene zaken
Dhr. D. Catsburg
Teamleider onderbouw Mavo/Havo
Contact: 079-3411041
E-mail: [email protected]
Informatieavond 2e klas
Ouderpanels
Heeft u belangstelling om in een ouderklankbordgroep zitting te
nemen?
Wilt u dan de onderstaande gegevens aan de mentor
doorgeven , dan wordt er binnenkort contact met u opgenomen .
• Naam
• Email
• Klas(sen) van uw kind(eren)
Informatieavond klas 2
Uw zorg – onze zorg
Informatie over de zorg en mogelijkheden omtrent extra
begeleiding op het ONC
Jan Zellenrath
Zorgcoördinator
Contact: 079-3411041
E-mail: [email protected]
Informatieavond klas 2
• Afwezigheid in de les
• Informatie over absentie en uitsturen
Jeanette van Wijk
Verzuimcoördinator
Contact: 079-3411041
E-mail: [email protected]
l
Anja Troostheide
Coördinator externe zaken
Contact: 079-3411041
E-mail: [email protected]
Voorlichting ONC parkdreef
Studiekring staat voor

Plezier in leren, lezen en huiswerk maken

Een gestructureerde, motiverende omgeving om te leren leren

Een plek om te werken aan hiaten, leerproblemen en zelfvertrouwen

Studievaardigheden

Resultaat!

Kijk op onze website: www.studiekring.nl/zoetermeer

Vraag meer informatie aan bij het secretariaat van Studiekring
◊
◊
◊
[email protected]
Tel. 030 – 272 14 44
Vestigingsmanager Lisanne van Helten( [email protected])
Kiezen
Van klas 2 Mavo naar klas 3 Mavo op het
Oranje Nassau College
De decaan helpt bij
vak en sectorkeuze
De drie leerwegen:
• Theoretische leerweg (TL)
Parkdreef en Clauslaan
• Kaderberoepsgerichte leerweg (KBL)
Clauslaan
• Basisberoepsgerichte leerweg (BBL)
Clauslaan
Sectoren en verplichte vakken
• Zorg & welzijn
biologie
• Techniek
wiskunde en natuurkunde (Nsk1)
• Economie
economie
• Landbouw
biologie
Ik laat vallen ...
• Van 2 ---> 3 Mavo
– vakken laten vallen
• Van 3 ---> 4 Mavo
– vakken laten vallen
4 Mavo heeft 7 eindexamenvakken.
Verplichte vakken ?
• Algemene vakken
Verplicht voor iedereen
• Sectorgebonden vak
Voor de sector verplicht
• Keuzevakken
Vrij te kiezen
Algemene / verplichte vakken
Voor iedereen in 3 Mavo:
Nederlands
Mentorles
Engels
Maatschappelijke Oriëntatie
Economie
Godsdienst
LO
Muziek
Maatschappijleer
Wiskunde
Beeldende vorming Economie
Sectorgebonden vakken
Sector
Verplicht
Techniek
Zorg & Welzijn
Economie
Landbouw
Wi en nsk1
Bio
Ec
Bio
(= natuurkunde)
Keuze vakken
Naast het verplichte vak zijn er keuzevakken.
Je kunt zo kiezen voor 2 sectoren b.v. Techniek en Economie
4 vakken kiezen uit
•
•
•
•
Nsk1 (= natuurkunde)
Nsk2 (= scheikunde)
Bio
Ak
-
Je moet fa en/of du kiezen.
Fa
Du
Gs
Beslismomenten
2e rapport
Advies voor bepaalde leerroute
3e rapport
Voorlopige advies rapport vergadering
4e rapport
Bevordering naar 3e klas
Naar 3KBL  de wereld vergaat ??
3M
3KBL
4M
4 KBL
MBO
Help ..
De school helpt de leerlingen kiezen met vakken en
leerroute
• Lessen loopbaanoriëntatie in 2 mavo
.
• Gesprekken met de mentor/decaan
• Test(en): Sectoren Vragen Lijst (februari)
Vragen?
Gesprek met de mentor over cijfers, inzet, vaardigheden
en leerroute.
De mentor kan doorverwijzen naar decaan.
Wacht s.v.p. de test(en) even af. U krijgt uitslag van de
test (SVL) thuis te zien.
Er komt eerst een advies over TL of misschien KBL.
Leerling leert zelf vakkeuze maken.
In maart nog zaken onduidelijk ?
Mail: [email protected]
Afspraak tussen 08.00 uur en 16.00 uur kan altijd.
Informatieavond klas 2
Waar is welke mentor?
Daan Veenstra
Peter Eredics
Marieke Keesmaat /
Janco Hol
Marco Sebel
Shirley Munshi
Suzanne v Klaveren
M2A
M2B
M2C
lok 24M
lok 29K
lok 20K
M2D
M2E
M2F
lok 25M
lok 28K
lok 21M
Wij wensen u verder een prettige en informatieve avond

similar documents