prototype - Marieke Gijsberts

Report
Ingelogd als Kees van Zeijl
MC
Marcom
Klik op de app om de
e-learningapplicatie te starten.
Afsluiten
Ingelogd als Kees van Zeijl
Introductie
In een korte animatie (niet aan dit prototype toegevoegd) wordt duidelijk gemaakt
wat er in de e-learningapplicatie te vinden is, hoe de gebruiker door de applicatie
navigeert en hoe hij zijn eigen voortgang kan bewaken.
Verder naar het
homescherm
Afsluiten
Home
Ingelogd als Kees van Zeijl
Mee bezig:
Wanneer u met een module bezig bent
kunt u via dit scherm eenvoudig verder
gaan waar u gebleven was.
Laatste resultaten:
•
Digitale toets ziekmeldingen: behaald
Te volgen modules:
Hier vindt u alle modules die u moet
afronden. De modules worden aangeboden
via twee routes, aan u de keus in welke
volgorde u de modules wilt volgen.
Persoonlijke gegevens
Thematische route
Hier ziet u uw behaalde resultaten en kunt u
uw persoonlijke informatie wijzigen.
Realistische route
Persoonlijke gegevens
Zoek modules:
Op woord…
Zoeken
Afsluiten
Help
Ingelogd als Kees van Zeijl
Veel gestelde vragen:
Vragen van shiftleaders:
-
-
-
Beleid t.a.v. e-learning / shiftleaders
Digital feedback geven aan een
andere shiftleader
Navigatie door de e-learning
Toetsing en beoordeling
Werken met de iPad (internet, film
en audio, etc)
Thuis verbinden met internet (1 antw)
Geen geluid bij films? (0 antw)
iPad als agenda (3 antw)
Mijn vragen:
U heeft nog geen vragen gesteld.
Introductie:
Om de introductie nog een keer te
doorlopen, klik je op onderstaande knop:
Stel een vraag:
Introductie
Vraag stellen
Afsluiten
Persoonlijke gegevens
Ingelogd als Kees van Zeijl
Persoonlijke gegevens:
Resultaten:
Naam: Kees van Zeijl
Tel: 06 11371582
E-mail: [email protected]
Adres: Schepenstraat 15, Utrecht
Hier komen zodra u modules heeft afgerond
de resultaten van deze modules.
Gegevens wijzigen
Feedback:
Hier ziet u de digitale feedback die andere
shiftleaders u toegestuurd hebben,
bijvoorbeeld na een observatieronde.
Afsluiten
Thematische route
Ingelogd als Kees van Zeijl
Afsluiten
Realistische route
Ingelogd als Kees van Zeijl

Afsluiten
Realistische route
Ingelogd als Kees van Zeijl
Afsluiten
Overdracht vorige shift
Ingelogd als Kees van Zeijl
Realistische route > Voor aanvang Shift > Overdracht vorige shift
Inleiding
Voor het begin van elke nieuwe shift vindt er een overdracht plaats tussen de
nieuwe shiftleader en de vorige shiftleader. Tijdens deze overdracht wordt
duidelijk waar de vorige shift mee bezig is geweest, waar de medewerkers
tegenaan gelopen zijn en waar de nieuwe shift de draad het beste op kan
pakken.
Opbouw van de module
• Onder Theorie vindt u een korte uitleg over hoe je de overdracht goed aan
kunt pakken, door goed te luisteren, samen te vatten en door te vragen.
• Onder Praktijk vindt u twee filmpjes waarin duidelijk gemaakt wordt welke
valkuilen er zijn wanneer het gaat om goede communicatie.
Vervolgens vindt u een concrete opdracht die u tijdens uw dagelijkse
werkzaamheden kunt uitvoeren om de overdracht te oefenen, met het
bijbehorende feedbackformulier.
• Onder Toetsing vindt u de digitale oefen- en eindtoets, die ingaan op de
leerdoelen hieronder (deze leerdoelen zijn dus toetsstof):
Leerdoelen
Aan het eind van deze module kunt u:
• Luisteren, samenvatten en waar nodig doorvragen;
• In een kort tijdsbestek de belangrijkste punten uit een gesprek benoemen;
• Een start maken met conclusies trekken uit deze punten.
Inleiding
Theorie
Praktijk
Toetsing
Afsluiten
Overdracht vorige shift
Ingelogd als Kees van Zeijl
Realistische route > Voor aanvang Shift > Overdracht vorige shift > Theorie
Theorie
Omdat de overdracht mondeling plaatsvindt, is het belangrijk dat u als nieuwe
shiftleader goed kunt luisteren, de belangrijke punten uit het gesprek kunt
distilleren en weet wanneer u om extra informatie moet vragen. Vervolgens
moet u de juiste conclusies aan deze informatie kunnen verbinden.
Inleiding
Goed luisteren en vervolgens samenvatten
Eén van de manieren om zeker te weten dat u de juiste punten te pakken hebt,
is door goed te luisteren naar wat er gezegd wordt en vervolgens een
samenvatting in uw eigen woorden te geven. Als de vorige shiftleader het met
deze samenvatting eens is, heeft u het beide over hetzelfde. Wanneer dit niet
het geval is, weet u welke zaken u nogmaals moet bespreken.
Theorie
Vraag door waar nodig
Eén van de gevaren bij de overdracht is dat u denkt te begrijpen waar uw collega
het over heeft, maar dat u eigenlijk blijft hangen in vage begrippen zoals
'ongeveer', 'goed genoeg' en 'een beetje'. Wees concreet: om welke aantallen
gaat het nu precies, wanneer is iets goed genoeg volgens uw collega, wat is 'een
beetje' in dit geval, etc.
Praktijk
Toetsing
Afsluiten
Overdracht vorige shift
Ingelogd als Kees van Zeijl
Realistische route > Voor aanvang Shift > Overdracht vorige shift > Praktijk
Praktijk
1. Bekijk onderstaande filmpjes en beantwoord vervolgens de vragen.
Inleiding
Theorie
Vragen bij film 1
Vragen bij film 2
2. Voer onderstaande opdracht uit, waarbij u zelf één keer uw overdracht laat
beoordelen door een collega en waarbij u zelf één keer een collega beoordeeld
op zijn overdracht.
Praktijk
Opdracht 1: overdracht vorige shift
Feedbackformulier opdracht 1
Toetsing
Afsluiten
Overdracht vorige shift
Ingelogd als Kees van Zeijl
Realistische route > Voor aanvang Shift > Overdracht vorige shift > Praktijk > Vragen
Praktijk > vragen bij de film
1. Wat ging goed in dit gesprek?
Inleiding
2. Wat kon beter?
Theorie
3. Was hier sprake van goed luisteren-samenvatten-doorvragen?
Praktijk
4. Welk gevolg had dit voor het verloop van het gesprek?
Toetsing
Vraag feedback op deze antwoorden
Afsluiten
Overdracht vorige shift
Ingelogd als Kees van Zeijl
Realistische route > Voor aanvang Shift > Overdracht vorige shift > Praktijk > Vragen
Geef
naam
Praktijk > vragen
bijde
de
filmvan uw collega op van wie u
feedback wilt ontvangen:
1. Wat ging goed in dit gesprek?
2. Wat kon beter?
Inleiding
Persoonlijke boodschap (niet verplicht):
Theorie
3. Was hier sprake van goed luisteren-samenvatten-doorvragen?
Praktijk
Verstuur aanvraag
4. Welk gevolg had dit voor het verloop van het gesprek?
Toetsing
Vraag feedback op deze antwoorden
Afsluiten
Overdracht vorige shift
Ingelogd als Kees van Zeijl
Realistische route > Voor aanvang Shift > Overdracht vorige shift > Praktijk > Feedback
Praktijk > Feedback op praktijkopdracht
1. Wat ging tijdens deze overdracht?
Inleiding
2. Wat kon beter?
Theorie
3. Was er sprake van goed luisteren-samenvatten-doorvragen?
Praktijk
4. Welk gevolg had dit voor het verloop van het gesprek?
Toetsing
Verstuur feedback op deze antwoorden
Afsluiten
Overdracht vorige shift
Ingelogd als Kees van Zeijl
Realistische route > Voor aanvang Shift > Overdracht vorige shift > Praktijk > Feedback
Geef de
van uw collega op voor wie deze
Praktijk > Feedback
opnaam
praktijkopdracht
feedback bedoeld is:
1. Wat ging tijdens deze overdracht?
2. Wat kon beter?
Inleiding
Persoonlijke boodschap (niet verplicht):
Theorie
3. Was er sprake van goed luisteren-samenvatten-doorvragen?
Praktijk
Verstuur aanvraag
4. Welk gevolg had dit voor het verloop van het gesprek?
Toetsing
Verstuur feedback op deze antwoorden
Afsluiten
Overdracht vorige shift
Ingelogd als Kees van Zeijl
Realistische route > Voor aanvang Shift > Overdracht vorige shift > Toetsing
Toetsing
Inleiding
Oefentoets
Theorie
Eindtoets
Praktijk
Toetsing
Afsluiten
Overdracht vorige shift
Ingelogd als Kees van Zeijl
Realistische route > Voor aanvang Shift > Overdracht vorige shift > Toetsing
Toetsing
Inleiding
Theorie
Praktijk
Toetsing
Afsluiten

similar documents