Presentatie Ouderportaal Ouderavond 03-06-2013

Report
WELKOM
Maandag 3 juni 2013
Waarom het ouderportaal?
Leerlingvolg- en administratiesysteem van de school.
• Openheid naar ouders.
• Bijdrage leveren aan een nog betere communicatie.
Hoe ziet het er nu uit?
Tot slot
• Het is een Ouderportaal en dus niet ingericht/ gemaakt voor uw kind.
• Resultaten zijn weer gegeven in cijfers per onderdeel. In het portfolio van uw kind
wordt gewerkt met een gemiddeld cijfer en hier kan niet lager dan een 4 worden
gegeven.
• Alle resultaten van uw kind zijn verwerkt in haar eigen portfolio. Het blijft van belang
om daar vooral trots op te zijn.
• Tijdens de rapportavonden worden de vorderingen van uw kind(eren) door de
leerkracht met u besproken.
Tot slot
• Tijdens de 2e rapportavond wordt er in de groepen 3 t/m 8 ook aandacht
geschonken aan de behaalde Citoresultaten. Wij doen dit aan de hand van een
niveaugrafiek van uw kind, waarvan ook een uitdraai in de portfolio zit.
• Helaas is in het ouderportaal van Parnassys nog niet mogelijk om als ouder zelf een
dergelijke grafiek op te roepen.
• Mocht een leerkracht naar aanleiding van de scores het wenselijk achten om u
eerder te informeren, dan neemt hij/zij contact met u op.
• Het is dus niet nodig om na iedere Citotoets in gesprek te gaan met de leerkracht.
Starten met het Ouderportaal
• Versturen inloggegevens door school (deze week).
Geachte mevrouw XXXXX,
Hierbij uw gebruikersnaam en wachtwoord voor het ParnasSys-ouderportaal:
Gebruikersnaam: XXXXXX
Wachtwoord: UbZoJRujcPcnDysB
U vindt het ParnasSys-ouderportaal op:
https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de school van uw kind(eren).
• Bij openen direct wachtwoord aanpassen.
• Link opslaan bij favorieten of
• Via knop op nieuwspagina
van de website.
Vragen?
Bedankt voor uw komst.

similar documents