PowerPointpresentatie

Report
Inleiding
Met de jaren gelukkig
en gelovig oud worden.
Hoera!!!
Pensioen!!!
Lekker van de
oude dag
genieten
Als je met pensioen bent dan …
… is er dat ‘zwitserlevengevoel’…
… en hoop ik nog lang en gelukkig te
leven
Met de jaren
Gelukkig en gelovig
oud worden
ouder
worden als
levensfase
uw
levensverhaal
zinvol ouder
worden
spiritualiteit
en ouder
worden
Met de jaren
Gelukkig en gelovig
oud worden
Ouder worden
als levensfase
Ouder worden als
levensfase
welke verschillende levensfases
onderscheiden wij
Wat zijn belangrijke
gebeurtenissen geweest is die
levensfase.
Wat waardeert/ waardeerde u
van deze levensfase?
Wat veranderde bij de overgang
naar de volgende levensfase.
Ouder worden als levensfase.
Verwachtingen – veranderingen –
verlies.
Iedereen vindt wel wat van ‘oud zijn’
• Rode kaart
ik ben het niet eens met de stelling
• Groene kaart
ik ben het met de stelling eens
• Gele kaart
 neutraal.
Stelling 1
Oud worden
is gelijk aan
verlies.
Stelling 2
Oud worden is
zijn wie je ooit
geweest bent.
Stelling 3
Oud worden is
ophouden met
zoeken naar groei
en ontplooiing.
Stelling 4
Ouder worden is
de kunst van het
loslaten leren.
Stelling 5
Ouder worden is de
nieuwe etappe op
de weg nar je
bestemming.
Stelling 6
Je kunt je als
oudere
echt vrij voelen.
Stelling 7
Ouderen zijn vaak als
profeten.
Ze kunnen vrij vanuit hun
hart spreken en wijzen
waar het op aankomt.
Stelling 8
Het wel en wee van
mensen rondom je,
dichtbij en ver weg,
gaat je meer dan ooit
beroeren.
Met de jaren
Gelukkig en gelovig
oud worden
Met de jaren
Gelukkig en gelovig
oud worden
Uw levensverhaal
TERUGKIJKEN
HERINNEREN
UW LEVENSVERHAAL WAARDEREN
de zon- en de schaduwkanten
van ons levensverhaal.
Hoe waarderen we
de verschillende herinneringen.
Marinus van de Berg noemt in zijn
artikel enkele punten die in deze tijd
anders worden gewaardeerd dan
vroeger.
Hoe waardeert u deze
punten?
Grijswaarden
Zet een groene stip
voor een hoge
waardering .
Zet een rode stip voor
een lage waardering.
DE ONTWIKKELING
VAN DE GELOOFSGESCHIEDENIS IN HET
PERSOONLIJKE LEVENSVERHAAL.
Met de jaren
Gelukkig en gelovig
oud worden
Met de jaren
Gelukkig en gelovig
oud worden
ZINVOL OUDER WORDEN.
OUDEREN ZIJN
GELOOFSDRAGERS VAN DEZE TIJD.
PALET VAN
ZIN EN GELOOF
IN HET LEVEN
VAN OUDEREN
BIDDEN
EN LEREN BIDDEN
BELANG VAN
RITUELEN
ZIEKENZALVING –
ZIEKENZEGEN
KERKELIJKE FEESTEN
BEDEVAARTEN
ZINGEVINGVRAGEN
OVER HET
UITEINDELIJK DOEL
VAN HET LEVEN
OPENEN MET EEN
BEZINNEND WOORD
EUCHARISTIEVIERING
ETHISCHE THEMA’S
ZOALS EUTHANASIE
EN PALLIATIEVE ZORG
GELOVIG ZIJN IS OP
ZOEK GAAN NAAR
ZIN.
DE MORAAL VAN DE
SCHULDGEVOELENS
MEN GAAT EEN
OVER DE RELIGIEUZE
PRAKTIJK
VAN KINDEREN EN
KLEINKINDEREN.
EIGEN WEG
BEWANDELEN.
MEER BIJBELS, MEER
JEZUSGERICHT.
EN SOORT
TUSSENGEBIED
ZINDER DE KERK ALS
INSTITUUT.
KERK GEEFT EEN
PROBLEEM .
(HUWELIJK –
SAMENWONEN VAN
KLEINKINDEREN)
GELOOFSWAARHEDE
N ZIJN EEN
PROBLEEM.
(SCHEPPINGSLEER
EVOLUTIELEER)
–
Met de jaren
Gelukkig en gelovig
oud worden
Met de jaren
Gelukkig en gelovig
oud worden
Spiritualiteit en ouder worden
Een gedichtje uit het poëzie album.
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
DAT ZIJN JE KINDERJAREN
GA JE AAN HET SPAREN
MOET JE ZIJN GETROUWD
BEN JE DAARVOOR TE OUD
GA JE AAN HET ZAKKEN
KRIJG JE ONGEMAKKEN
DAAL JE VAN HET LEVEN AF
LIG JE MISSCHIEN AL IN HET GRAF
HOOP JE NOG TE LEVEN
BEN JE AAN GOD GEGEVEN
De psychologie van de
levensloop
Als je ouder wordt staat de
ontwikkeling niet stil.
20
30
40
50
60
70
80
90
100
DIT HEEFT GEVOLGEN VOOR HET EIGEN
GELOVEN.
VASTHOUDEN AAN
WAT WE KENNEN EN
WAT VERTROUWD IS.
– DAN MISSEN WE VEEL
IN DE KERK VAN
VANDAAG.
– DE JONGE GENERATIE
PASTORES IS TOCH
ANDERS.
• SCHOPPEN TEGEN HE
OUDE.
• HET NIET ALTIJD EENS
ZIJN MET DE KERK.
– VRIJ DENKEN OVER DE
DINGEN VAN HET
GELOOF.
– JE NIET KERKELIJK
VOELEN, MAAR WEL
GELOVIG.
Met de jaren
Gelukkig en gelovig
oud worden

similar documents